fol. 76r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 76ra

odorem bone fame. ut possint ei dicere adoles-
centule. trahe me p ost  te in odore unguentorum
tuorum currem us . cantici .i. tunc autem ex quo hec
habent ur  non restat nisi ut induat ur  candore
5immortalitatis. vn de ultimo induit episcopuc altare
candidis uestimentis. et obicit ur  est tempus loquendi
et tempus tacendi. Similiteest tempus fig ur arum et est tempus ueri-
tatis. sed fig ur e recesserunergo non debent hec
fieri. ut uidet ur . Ad quod dicim us  quod reuera figure
10cessauerunt quarum ueritas apparet. sed adhuc
multiplex ueritas latet quam non uidem us . vnde
utit ur  ecclesi a fig ur is. verbi gratia ut ita per uestimen -
ta candida aliqu o modo uideam us  decorem animarum
nostrarum et gloriam immortalitatis nostre. que
15uidere non possum us  manifeste.  de  uestib us
 Dicto de officijs ecclesi asticis dicendum est  ministr orum
 de ministris   off uestimentis ministr orum
et pr imo uidendum est que sunt uestimenta pon-
tificum ueteris. testamenti. Sciendum igitur quod in pr i -
20ncipio lauabant se. quia nulluß potes t indui ue-
stib us  ui rtutum nis i prim o lauet ur  a sordib us  uiciorum.
 p ost ea ipsemet femoralia induebat. Alia
moyses. per femoralia sign i ficat ur  iugis continen -
tia que est res consilíì non precepti. et ideo ipsemet in-
duebat. vn de apostoluß .i. corinthiorum .xiii. dicit de ui rgini-
b us  preceptum non habeo consilium autem do. et dominus in
evangeli o qui potes t capere capiat. hoc indumentum alter -
natim induebant quia ad iugem continentiam
30non tenebant ur  sicut ministri noui testamen ti.
et ideo hui coc indumento nullum .Respondet. quia non possunt
habere uxores. Jlli uero .scilicet. sacerdotes ueteris .testamenti.
in ebdomada uel in uice a propr iis uxorib us
abstinebant.  de  tunica  bissina
35
 Tunica uero bissina que de bisso fiebat apud
 ipsos .idest. de lino egiptiaco quod multa atr icio-
ne fiebat candidum et ideo significat carnis mun -
diciam· Respondet albe que fit de lino et significat can -
dorem castitatis qu a m debent habere omnes ministri
40ecclesie. sed alba amplior est qu a m apud eos est tu-
nica bissina. quia ampliorem castitatem debet
habere sacerdos noui testamen ti. qu am ueteris omnimodam cilicet.
 Per balteum quod erat textum  de  baltheo
 .iiiior. coloribus bisso per qu a m terra quia de ea n-
45ascit ur . pu rpura per qu a m aqu a quia in conchis ma-
rinis habitant uermes qu i eam egerunt. Ja-
cincto per quem aer quia ei us  colorem habet. Cocco bis
tincto per quem ignis· quia rubeum habet colorem fi-
gurat ur . quod omnes mot us  qui surgunt ex .iiiior.

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 76rb

humorib us  siue elementis refrenari debent. prouerbiorum
ultimo. cingulum tr adidit chananeo et ysaie .xi. et
erit iusticia cingulum luborum ei us . per iusticiam
enim refrenant ur  hui us modi mot us  bestiales. et erat
5pendens usque ad pedes. quia usque ad finem
uite debet esse mund us .  de  tunica  iacinctina
Postmodum sequit ur  de tunica iacinctina. que erat
 propr ie summi pontificis in qua dependebant
tintinnabula et mala gr anata. per tintinnabu-
10la· uox predicationis. per mala gr anata exemplum
bone uite uel uoluntas martiríì. quia gr anis
hui us  reficiunt ur  infirmi. hui c Respondet casula siue
tunica uel dalmatica que sign i ficant uestem nuptia lem
qu a m omnes ministri tenent ur  habere. omnes enim debent esse ce-
15lestes. ei us  color .scilicet. celi erat in tunica iacinc-
tina .idest. pro celestib us  seruire. sed non equ aliter. imo mi-
n us  subdiacon us . v n de manicas habet str ictas. ma-
gis diacon us . vn de habet magis latas. et magis
sacerdos. vn de etiam magis est expedit us  nichil habens
20quod str ingat ei us  manus. quia pro celestib us  omnia debet
dare. caritas enim ipsi us  debet protendi etiam usque
ad inimicos. et etiam debent esscontemplatiui. quod sign i -
nificat ur  in colore iacincti.  de  superhumerali
 Sequit ur  de superhumerali in quo erant duo lapides
25  onichini super duos humeros. in uno eorum er-
ant scr ipta sex nomina filiorum israel. et in alio .vi.
alia. per duos lapides gemina caritas
intelligitur que facit pati opera laboriosa. et ideo in
humeris erant. humeris enim ferunt ur  honera. quod
30nomina ibi scripta sunt significat quod debent imi-
tari patriarchas. huic .Respondet. amict us  qu i idem significat.
 Sequit ur  de rationali. quod dicitur rationale  de  rationali
 iudicíì quia ib i erat lapis in cui us  splendore cog-
noscebant deum sibi esse propicium. hoc erat in modum
35uni us  palmi protendebat ur . et erant in eo .xii.
lapides in .iiiior. ordinib us . et erant in illis lapi-
dibus scr ipta nomina .xii. filiorum israel in .iiiior. or-
dinib us . tres in qu olibet ordine secundum ordinem nati-
uitatis sue. huic nichi l Respondet. quia non habem us
40copiam lapidum*. sed ad similitudinem hui us  defert* preciosorum
pontifex in consecratione sua textum euan -
gelíì ante pect us  suum coram toto populo. Jbi enim
erant scripta doctr ina et ueritas. episcopuc debet
habere in corde ueritatem euangelíì et doctrinam
45quantum ad manifestationem.  de  tyara
 Sequit ur  de tyara que in sacerdotib us  minorib us
 significacontinentiam .v. sensuum. jn maioribus
uercontemplationem. debent enim esscontempla-
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 76r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_76r