fol. 42v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 42va

salutat presbiter populu m dicens dominus uobiscum. vt animet eos ad orandum
pro ipso ut sua oratio accepta sit deo ut deus det ei gratiam
finita oratione iterum orat dicens dominus uobiscum ad perseueran -
ciam in gratia. Sed quia simplices sacerdotes imperfecti sunt non
5dicunt uerbum domini .scilicet. pax uobiscum sed episcopi qu i perfecti debent esse.
ad ultimum dicitur. Benedicam us  domino a pueris qu i perfecti
sunt quo ad etatem vt notet ur  quod nos debem us  estima-
re omnia opera nostra esse imperfecta ne superbiam us . vel ad notan dum
quod soli pueri .idest. puri a malicia laudant digne deum
10 et gratias agunt. Chor us  uero Respondet deo gratias. Sed uidetur quod
deberet dicere amen .idest. fiat .idest. sit ita quod deus sit benedict us . Ad
hoc dicim us  quod bene Respondet deo gratias vt notet ur  quod hoc ipsum quod deum
benedicim us  habem us  ab ipso deo.  de  .iiiior.  horis  diei
 Finito matutinali officio sequit ur  de horis. Sunt autem .iiiior.
15hore. Pr ima. tercia. Sexta. nona. / Sed cum in omnib us  horis
questio  diei esset psallendum et sint .xiicim . hore Q uerit ur  quare hoc fit in .iiiior.
solutio  horis solum. ad quod dicendum est quod corp us  animale est et corruptibi le et ideo
non potest omnib us  horis .xii. deum laudare ut dictuest. quod tamen
min us  facit suplet in híìs quia tres psalmi dicuntur in qualibet
20hora qu orum qu ilibet continet duos octonarios. et sic in .iiii. ho-
ris numerus psalmorum Respondet numero horarum. Significat autem octo-
nari us  octauam resurrectionis. et nota quod hora pr ima
apparuit dominus mulierib us . et ideest etiam quia in hac hora conueni-
ebat dominus ad templum et propter hoc ecclesi a in hac hora inuocat dominum di-
25 Deus in adiutorium meum     de  pr ima  hora  cens
 intende et cetera. cum glorificatione. et quia pr ima hora di-
ei petit ut liberet ur  a persequtionib us  mundi et a temptationib us
diabo li quod patet in hymno. et ideo semper est inuariabilis hora quia
qu olibet die indigem us  tali liberatione et similiter completorium in-
30uariabile est in quo petit ecclesi a a fantasmatib us  libera-
ri. et tali liberatione semper indiget. / vel quia deuest alpha et
.omega. idest. pr incipium et finis et ipsest inuariabilis propter hoc
etiam quia  a nobis semper exigit pr imicias et decimas ideo quedam
ecclesi e numquam uariant antiphonam ad pr imam sed est semper de tr i -
35nitate nis i accidat festum quod sit de ipso deo. alique uero
ecclesi e uariant antiphonam in pr ima etiam in festis sanctorum qu i non tam
rationabiliter facere uident ur . p ost  hymnum sequit ur  psalm us .
Deus   in   nomine   tuo ub i orat ecclesi a liberari a periculis mundi et ab
Inimicis. Sequnt ur  alíì psalmi. Beati   immaculati   et cetera. Sed
40Nota quod a beati immaculati et cetera. usque ad dominum cum tr ibula-
rer est un us  psalmus qu i sicut dicit ambrosi us  est paradis us  pomorum
apotheca spirituc sancti et propter hoc ecclesi a ruminat ipsum in horis
ut sit animal mundum. et etiam ruminat ipsum in horis species aroma-
ticas paradisi ut sit aromatica deo et mundo. / Sunt autem
45psalmi qu odammod o tres et significant quod predictuest qu odammod o .v. si
.scilicet. habeat ur  respe ct us  ad diuisionem octonariorum. et significat quod

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 42vb

ecclesi a petit ne ingr ediat ur  mors per fenestras sensuumJstis
autem psalmis addit ur  Q u icumque uult in qu o continet ur  fides nostra ut
assumam us  scutum fidecontr a diabolum et omnes temptationes diei
de  capitulo  aduenientis. / Sequit ur  capitulum quod est qu a si eluctuarium contr a fasti-
5dium et sequit ur  uersiculus ad excitandum pigr os. vn de alte dicitur. / Sequit ur
dominica oratio. Sed quia musce morientes perdunt suauitatem
quare  dicitur  kirieleison  unguenti precedit kirieleison ter  propter patrem qu i est unum cum filio.
et spiritu sancto. et xpisteleison  ter propter xristu m qu i est unum cum patre et spiritu sancto.
et iterum kirieleison .  ter  propter spiritum sanctum qu i est unum cum patre et filio
10 / Sic enim notat ur  quod in qu alibet persona sit utr aque alia. et no-
ta magnam efficatiam istarum uocum quia dum beatus basili us
clamasset kirieleison aperte sunt porte nicene ecclesi e. / Jtem
dum beatus german us  clamaret kirieleison .v. reges uersi sunt
in fugam. vn de forte aliu d significat qu a m hoc domine miserere. sed nos sign i -
15ficationem illam ignoram us . Nota etiam quod in ferijs flec-
tim us  genua vt notet ur  leticia in festo. dicitur oratio domini-
ca ut impetret ur  uita spiritualis anime. vn de dici t p ost ea. viuet  
anima   mea     et   laudabit   te . et p ost ea sequit ur  confessi o erraui sicut ouis
que. non enim potest uiuere in deo qu i ei non confitet ur . demissa
20uoce dicitur dominica oratio vt notet ur  humilitas et deuotio
orationis. sed finit ur  alte ut auxilio precum illorum qu i Respondent
liberet ur  a temptatione. / p ost ea dicitur credo in deum. quia sine
fide impossibi le est placere deo. dicitur uero dimissa uoce et finis
alte quia corde credit ur  ad iusticiam. ore. autemconfessio. fit ad
25salutem. et sequnt ur  multe preces qu ib us  ecclesi a obsecrat orat
postulat gratias agit secundum doctr inam apostoli ad timoteum.
obsecrat quando petit cum adiuratione quando dici t in letania.
per passionem. tuam. libera. nos. domineorat cum petit sibi dari bona
ut cum dici t. Cor mundum crea in me deus et ceterapostulat cum petit
30a se remoueri mala ut cum dicit. dignare domine et ceteraGratias  
agit  cum dicit. Benedic anima mea. domine. et cetera. propter maiorem
deuocionem excitandam flectit genua sic orando
quod non facit in dieb us  dominicis propter leticiam resurrectio nis. ne c in alijs dieb us
festiuis propter leticiam festi. Jmplorat consequenter ecclesi a p ost qu a m di-
35rexit ad deum orationes suas· orationes sanctorum cum dici t. preciosa
est in conspe ctu domini mors sanctorum ei us . Jn hac hora pr ima ar-
mat se ecclesi a contr a hostes. / prim o cingulo castitatis cum dici t. Beati
immaculati. et cetera. / et Galea salutis .scilicet. spe cum dici t Retr ibue
seruo tuo. / et sumit scutum fidei cum dici tQ u icumque uult et cetera.
40ad ultimum gladium spirituc quod est uerbum dei in capitu lo.  de  tercia
 Sequit ur  tercia Jn hac hora secundum marchum cr ucifix us  est ihesuc lin -
guis iudeorum. Jn hac etiam hora dat us  est spirituc sanctus .scilicet.
apostolis uisibiliter. vn de actibus. non sunt isti ebr ij cum sit hora
diei tercia. vn de etiam dici t hymnum Nunc sancte nobis spirituc et cetera. et
45cantat legem pone et cetera. quia tunc data est noua lex
apostolis et cantant ur  tres psalmi ratione predicta. et quia per legem
dei sanat ur  homo a morbo peccati vn de sapientia. non herba nec ma-
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 42v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_42v