fol. 72r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 72ra

descende   pr ius quam   moriat ur   filius   meus. et   dominus  dixit ei.
vade   fili us   tuus   uiuit  . et   sanat us   est   puer   in   illa   ho -
ra. et credit ipse et dom us  ei us  tota. per istum regulum
intelliguntur prelati qui reges sunt et debent esse humiles.
5 et ita sunt reguli. vnde exaudiunti ur  licet habeant par-
uam fidem pro sanatione filiorum. credebat enim ille
regulus quod dominus poterat sanare filium suum. sed
non credebat quod esset deus. quia credebat quod non posset sa-
nare nis i presens. humilitas ergo neccessaria est prelatis. quia
10tociens prelat us  ad apostasie cr imen dilabit ur · qu otiens
preesse delectat ur . quia uero per patienciam maxime uincit ur
diabol us · proponit ur  offertorio Job  in exemplu m patiencie. quia melior
est patiens expugnatore urbium. vir erat
in terra us hus nomine Job. sed quia nichi l etiam ualet patiencia
15nis i homo speret in domino sequit ur  communio Jn   salutari   tuo  .
Quia spes patienciam operat ur . Si enim xxii.  dominica
 pugnauerim us  intererim us  eternis nuptíìs si ha-
buerim us  uestem nuptialem· aliter non. vestis nup-
tialis est cari tas. vnde in .xxiia. dominica monem ur et in-
20uitam ur  ad habendam caritatem ut non tantum bene
faciam us  proximo sed etiam ei dimittam us  iniurias nobis
ab eo factas. vnde evangeliu m   est de seruo qui debebat
.c. talenta cum quo posuit dominus rationem. et ille
dixit patienciam habe in me. et omnia reddam tib i. et di-
25misit ei uniuersum debitum. Jlle uero abiens ob-
uiauit cuidam debitori suo et dixit ei. Red-
de quod debes et suffocabat eum. videntes autem con -
serui indignati sunt. et nuntiauerunt hoc domino
ßuo. Qu i dixit ei. Serue   nequam  .  omne   debitum   di -
30 misi   tib i   quoniam   rogasti   me. nonne   oportuit   et     te   mi -
sereri   conserui   tui   sicut   et   ego   tui   misert us   sum.   re -
dde   quod   debes  . et   coegit   eum   reddere   uniuersum  
debitum. quia si dimittim us  dimittet ur  nobis.
 Evangeliu m ita incipit. Simile   est   regnum   celorum     homini  
35 qui   posuit     rationem   cum   seruis   suis  . Jn die iu-
dicij ponet dominus rationem nobiscum et nullus poterit
conputare cum eo. / quia de tempore qu omod o hom o deo reddet
rationem. quod tam bonum est quod in quolibet ei us  momento
potest homo fieri fili us  dei. et tunc non poterit. et ideo Jncipit
40Jntr oit us . Si   iniquitates   obseruaueris   domine   domin e  
quis   sustinebit ur  . quasi dicat nullus. hoc est patienciam
habe in me. et sequit ur  uers us  de   profundis   clamaui  .
 Jn epistola inuitat nos apostolus ad perfectam carita tem . ut
dimittam us  fratri et deus dimittet nobis. quia sicut habet ur  in
45fine euangelij nisi   dimiseritis   fratri   uestro   de   cor -
dib us   uestris   neque   pater   uester   celestis   dimittet   uobis  .

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 72rb

Dicit igitur apostolus. fratres     fiduciam     talem   habem us  .  obsecro  
uos   autem   ut   caritas   uestra   magis   ac   magis     ha -
bundet   ut   sitis   sinceres   et   sine   offensa   et  
tunest unitas in ecclesia quando non offendim ur  propter
5iniurias. sed dimittim us . vn de sequit ur  .Responsoriumecce   quam  
bonum   et   qu a m   iocundum   habitare   fratres   in   unum  . Jllos autem
qui irascunt ur  etiam sanat dominus ad preces aliorum.
 vnde sequit ur  alleluia. Qu i   sanat   contr itos     corde  . Jn     evangeli o  
monem ur  ad perfectam caritatem. et ut caute
10ambulem us  ad nuptias cum veste nupciali
et quia perfecta caritas non tantum impendit beneficia
et dimittit iniurias sed etiam orat pro inimicis. sequit ur -
qu it ur  oratio hester .idest. ecclesi e ad assuerum qu i interpretat ur  beatitu-
do .idest. ad xpistum. Recordare   domine et cetera. Jn qu a
15orat pro collatione   peccato pro reconciliatione
peccatorum. et quia de hac reconciliatione gaud-
ent angeli sequit ur  communio. dico   uobis   gau -
dium   est   in   celo  .  xxiii.  dominica  p ost  pentecosten.
Trib us  ultimis dominicis .scilicet. xxiii. et xxiiii. et .xx.
20   .v. Est idem officium. et in illis dieb us  dominicis
ostendit ecclesi a se habere uestem nuptialem .idest.
caritatem quia orat pro iudeis ut conuertant ur . quod
fiet in fine mundi. quando ad fidem nostram ue-
nient. quod sign ificatum est per ioseph qui longo tempore no-
25luit se manifestare fratribus suis. p ost ea uero ad
ultimum manifestauit se eis. et petierunt ue-
niam ab eo et ipse dixit eis. Nolite   timere  
ego   pascam   uos   et   inebr iat us   est   cum     eis  . que inebr ia-
tio sign ificat leticiam omnium in illa conuersione
30iudeorum hoc autem erit in fine peregr inationis
et ideo de hui us modi conuersione agit ur  que erint in conuersione
temporis peregr inationis* de hac conuersione quia ad fi- * in .iiiior. enim partib us  diuis us est ann us  supr a. per tres autem dominicas agitur
dem trinitatis conuertent ur  Jncipit ergo intr oit us
a promissione Jeremie. sic dicit   dominus   ego   cogito  
35 cogitationes   pacis   et   non   afflictionis   quia  
ad hoc tendunt omnia mala que infero uobis.
ut reconciliem uos mich i. Jn gr aduali agit gr ates
de sua liberatione a captiuitate spirituali
et corporali. liberasti     nos  . Jn uersu promittit la-
40udem bonorum operumJn   deo   laudabit ur     anima  mea   tota
die  . et sequit ur  epistola alleluia. Qu i   sanat   contr itos  
corde  . dominuest qui solus sanat. Jn offertorio pe-
tit ueniam sicut fratres ioseph. de   profundis   cla -
maui   ad   te. et Responderit Joseph .idest. xpistuc noli-
45te timere ego pascam uos. Qu iergo ita liberalis
est dominus ita cito dimittit sequit ur  communio. amen   dico  
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 72r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_72r