fol. 41v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 41va

Quid est  iubil us  sequit ur  pneuma siue iubil us / Est autem iubil us  exultatio mentis
habita de eternis que ne c omnino taceri potes t ne c plene expr imi. et
expressio hui us  exultationis dicitur iubilus siue pneuma et
fit per unam litteram in fine antiphone. ad expr imendum quod laus
5dei ineffabilis est et incomprehensibilis. / Q uedam tamen ecclesi e non di-
cunt sed meli us  est ut dicat ur . Qu ia scr iptum est Beat us  populus
qu i scit iubilationem. p ost  hymnum ergo sequit ur  psalmodia
ut dictuest per qu am  significant ur  bona opera. Q ue diuidit ur  in tr es
noct ur nos. Sed prenotandum est quod noct ur nale officium cantat ur
10ab ecclesi a propter tres causas. / P r ima est quia de nocte interfecta
sunt prim ogenita egipti. sed prim ogenita israel saluata sunt.
vt ergo dominus prim ogenita nostra nobis seruet .idest. hereditatem
regni celestis quam adqu isiuit nobis primogenit us  dei fili us
ideo cantam us  ei officium noct ur nale ne sim us  sicut esau
15qu i pro edulio lenticule rufe perdidit prim ogenita sua.
cu i assimilant ur  mali qu i ius prim ogenit ur e sue .idest. hereditatem
celestem amittunt pro uana delectatione mundi. / S ecunda
ratio est quia fili us  dei natus fuit de nocte vn de sapientie .xviii.
dum medium silentium tenerent omnia et nox in suo cursu
20medium iter perageret omnipotens. sermo. tuus. domine. idest. fili us  tu us  a regalibus. sedibus.
uenit. et ideo ut gr ati sim us  natiuita ti ipsi us  laudam us  eum de noc-
te. / tercia ratiest ut noctes delictorum nostrorum illuminent ur .
Q uare  dicunt ur  .ix.  psalmi  Diuidunt ur  igi tur
 noct ur ni .idest. psalmi noct ur nales in tres noct ur nos ut
25dictuest ut notet ur  tr iplex ordo fidelium .scilicet. ante legem sub
lege et sub gratia. omnes enim adstabim us  ante tr ibunal
iudicis et nos qu i uiuim us  qu i residui sum us  non preueniemus. eos. qu i dormierunt.
.i. ad tessalonicos .iiii. vt notet ur  quod per laudem dei fideles
cui us que temporis ad eternam peruenient laudem. Jn dieb us  autem domini-
30cis in quib us  non est aliquod festum in prim o noct ur no dicuntur .xii.
psalmi et tres antiphone. vna ergo antiphona Respondet .iiiior. psalmis.
vt notet ur  quod qu ilibet habens fidem tr initatis .iiiior. ui rtutib us  qu a -
drat us  est. quia ciuitas est in quadr o posita. sicut habet ur  apocalipsis penultimo.
Jtem per duodenarium numerum patriarcharum tempus et prophetarum
35significat ur . per ternarium tempus noue legis uel apostolorum qu i fidem
trinitatis predicauerunt. / P ost  psalmodiam sequnt ur  lec-
tiones  de  lectionib us .  quare   dicunt ur . est autem lectio doc-
tr ina quia docend us  est omnis homo ut omnia opera sua ad deum
retorqueat. Solet autem antiqu it us  tercia lectio esse de
40tr initate. quia tr initatem uolebant docere sed mod o omnib us
innotuit. et ideo non fit it a. / Jtem in festis sanctorum canit
ecclesi a .ix. psalmos et .ix. lectiones ad notandum quod per
merita sanctorum perueniem us  ad societatem .ix. ordinum
angelorum. / Jtem quando non est aliquod festum dici t ecclesi a .xiicim . psalmos
45 Quod d icunt ur  .xiicim .  psalmi  inperfestiß  dieb us  binos et binos vt notet ur  caritas que ad min us  inter
duos reperit ur . Sex antiphone que dicuntur inter illos .xiicim .
psalmos significant perfectionem operum. quia senari us  numerus perfectus

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 41vb

est. / P ost  antiphonam dicitur uersiculus alta uoce ut excitent ur  pigr i. Mul-
ti enim sunt pigr i ad intelligen dum  diuina et ad laudandum deum. Cum
enim deberent intendere eis que dicuntur cogitant de uanis
de qu ib us  conquerit ur  dominus per osee .ix. effraym qu a si auis aduolauit.
5effraym .idest. ille qui debet fructificare de eternis ub i de-
beret ponere nidum suum aduolat ad uana qu a si auis in
aera. et per uersiculum alte inchoatum exhortant ur  ad hoc ut
reuertant ur  ad cor et ut dominice orationi intendant que sequit ur
uersiculum. / Jnde etiam dicitur uersiculus a uerto uertis monens ut
10homines se uertant a uanis ad spiritualia. antequ a m autem dicant ur
lectiones per quas habem us  doctr inam· dicitur pater noster ad significan dum
quod qu i indiget sapientia et intellectu doctr ine postulet
eam a domino qu i dat omnib us  affluenter et non impro perat sicut dici t beatus
iacob us . / et in silentio dicitur ad notan dum  quod oratio poti us  habet effica-
15ciam in deuotione cordis qu a m in clamore oris. / Finita
oratione dominica .idest. pater noster petit lector benedictionem a pres-
bitero nominat eum domnum quia sol us  deus dominus. vn de ipse presbiter
non a se dat benedictionem sed a deo petit dari dicens
Benedictionem perpetuam tr ibuat nobis pater etern us . / Jn fi-
20ne autem lectionis dicit lector. tu   autem   domine   miserere   nostri  
et non domne quia ad deum dirigit sermonem qu i est uer us  dominus.
/ Jtem psalmos dicim us  stantes vt notet ur  quod stantes in bonis operib us
uincim us . dum enim populus israel pugnaret cum amalech
qu a mdiu man us  moyses eleuabat uincebat. sed quando di-
25mi ttebat uincebat ur . eleuatiigi tur nostra eleuationem men -
tis significat. / Lectiones uero sedendo audim us  quia doctr inam
sedendo et qu iescendo recipim us . vn de ecclesiastic us  sapientiam scr ibe in tempore
uacuitatis. / p ost  lectiones sequit ur  responsorium in qu o notat ur  quod Respondere de-
bem us  doctr ine per bona opera ne cum seruo pigro qui
30abscondit pecuniam domini sui mi ttam ur  in tenebras ex-
teriores et ad pigr itiam remouendam que sepe se ingerit
 sequit ur  uersiculus statim p ost  responsorium  uersiculus  qu i dicitur a uerto uertis ut exci-
tet pigros ut uertant se ad deum. et recantat ur  responsorium
imperfecte vt notet ur  quod si non in monte saluare nos pos-
35sum us  saltem in segor saluem ur  .idest. in statu perfectionis.
 Monachi dicunt  quare  monachi  dicunt  .xii.  lectio nes  et  .xiicim .  psalmos
 .xiicim . lectiones et .xiicim . psalmos ut per bona opera et per bonam
doctr inam deueniant ad societatem .xiicim . apostolorum et .xiicim .
prophetarum. vn de apocalipsis. vidi .xx .iiiior. seniores stantes
40ante tronum et cetera. híì significant .xii. apostolos et .xii. prophetas
/ vel potes t dic i quod hoc faciunt monachi ut plenariam exi-
beant seruitutem. vn de apostol us Sine intermissione orate.
Jn nocte uero sunt .xiicim . hore quib us  .xiicim . lectiones pos-
sum us  coaptare. / p ost  omnes lectiones et Responsoria dicitur uer -
45siculus a sacerdote uoce demissa. / vt notet ur   quod non
ualet clamor oris nis i adsit clamor cordis. licet
enim moyses ad deunon  clamaret ore dixit tamen ei domin us
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 41v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_41v