fol. 70r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 70ra

mitas facit fortes et patientes sicut fuit Job
et concordes sicut fuerunt filij Job qui faciebanconuiui-
um un us qu isque in die suo ideo Jncipit Jntr oit us  hui us  .xie. domini-
ce. Deuss   in   loco   sancto   suo  .idest. in humilib us  vnde ysaias.
5ultimo. Super quem requiescet spirituc meus nis i super humilem
et quietum. et si deus est cum eis nullus potes t eis preualere
sequit ur deus   qui     inhabitare     facis     uni us   moris   in   do -
mo   concordes et unanimes. quales fuerunt filij
Job qui dabant ad comedendum sibi inuicem. sic
10Facit quilibet sanctuß. suis enim uirtutib us  delectat a-
lium vers us exurgat   deus. qu a si Fortitudo nostra nichi l ualet
nis i domin us  nobis cooperet ur . immo pr incipaliter operet ur . Jn epistola
ostendit beat us  paulus humilitatem suamNotum  
uobis   facio   evangeliu m   quod   predicaui   uobis   et cetera. et p ost no -
15 uissime   autem   apparuit     mich i   tamquam   abortiuo   qu i  
non   sum   dign us   uocari.   apostoluß  . p ost  hanc humilitatem rapt us
fuit usque ad tercium celum et sequit ur  in .Responsorio. uox humi-
liumJn   deo   sperauit   cor   meum   et   adiut us   sum  . vers us
ad   te   domine   leuaui  . et quia ex tali spe sequit ur  exul-
20tatio· ideo sequit ur  alleluia. venite   exultem us   domino  
 evangeli u m  uerest de humilitate et de ei us  effectu. duo   ho -
mines   ascendebant   in   templum   ut   orarent   et   cetera
et     pharise us   dicebat. domine   non   sum   sicut   ceteri   hominum  . hoc
superbia erat. Alter   uero   humiliabat   se   non   audenß  
25oculos   leuare        ad   celum  . et  ideo abijt iustifi-
catus. quia uero humilitatem sequit ur  exaltatio. qui
enim se humiliat exaltabit ur  sequit ur  offertoriumexalta -
bo   te. domine. quoniam. et sequit ur  communio honora   dominum.   de   tua  
substantia. hoc ad litteram facit humilis. dat enim liben-
30ter pauperi. / uel honora dominum .idest. omnia bona tua
deo atr ibue. hoc est propr ium humilis.  xii.  dominica  p ost  pentecosten.
Duodecima dominica est de oratione et qu a si expr imit ur  Job
 sedens in sterqu ilinio. legit ur  enim Job duab us  domini-
cis. Job in sterquilinio est anima in corpore mortali et
35fetido quod dum respicit nichi l restat ei nis i orare. vn de
Jncipit Jntr oit us  deus   in   adiutorium  . Jn offertorio. autem
ostendit ur  efficatia orationis. Jnde enim offertorium. totum
ortum habet. precat us   est   moyses   in   conspe ctu   domini     dei  
et dixit ei. aut   dimitte   eis   hanc   noxam   aut  
40 dele   me   de   libr o   uite  Memento   abraham   ysaac  
et   iacob   placat us     est     de   malignitate   et  ostendit
apostoluß in epistola quod oratio sua et aliorum bonorum prelato-
rum noui testamenti maiorem habet efficatiam qu a m
oratio moysi. Fiduciam   talem   habemus     per   xpistum   dominum
45 ad   deum  . et ne uideat ur  hoc dicere ex arrogantia
subdit. non   quod   sufficientes   sim us   cogitare   aliqu id  
a   nobis   quasi   ex     nobis   sed   sufficientia   nostra   ex   deo  
est et minist ri  spirituc et cetera. Jn evangeli o ostendit ur  quod multum ualet
oratio prelatorumdum   tr ansiret   dominus   per   medios   fines  
50 decapoleos   adducunt   ei   surdum   et   mutum   et  

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 70rb

sanauit eum dominus. / Multi sunt ßurdi qui nolunt au-
dire uerbum domini. et multi qui uolunt loqu i ne c possunt.
similiter hos debent prelati per predicationem adducere ad
dominum. et ad orationem eorum saluabit eos. vn de in perso-
5na surdi et muti sanati cantat ur  in gradua-
li. Benedicam   dominum  . versus Jn   domino   laudabitur  . et monet
ad laudem in alleluia. venite   exultem us   domino  . offertorium.
precat us   est   moyses  communio de   fructu   operum   tuorum   satia -
bitur   terra  .idest. predicatores qu os dominus pri us  replet et ipsi
10repleti alios replent.  xiiia.  dominica
Tercia decima dominica legit ur  liber tobie per quem fig ur a-
t ur  humanum gen us . cecum factum per peccatum pr imi pa-
rentis. quod non potuit sanari nis i amaritudine
passionis. que per fel sign ificata est. xpistuc uero per piscem.
15quia xpistuc passus· piscis assus. cecum erat huma-
num gen us  quia habitantib us  in regione umbre mor-
tis lux orta est eis. ysaie .ix. petit ergo ut dominus ue-
niat sicut promisit. vnde dominica ista est de promissi-
onib us  dicit ergo Jn intr oitu. Respice   domine   in   testa -
20 mentum   tuum   .idest. in promissionem tuam ueniat filius
tuus. et animas   pauperum   tuorum   ne   obliuiscaris  
in   finem  . hoc est quod dicit tobias filio. Memento filij quia
pauperem uitam gerim us . habebis multa bona si tim-
ueris deum. vnde sequit ur  oratio. Omnipotens   sempiterne  
25 deus   de   cui us   munere   uenit   ut   tib i   a   filio   tuo   dig -
ne   et   laudabiliter   seruiat ur  . Jn epistola habet ur  de promi-
ssionib us  Abrahe   facte   sunt   promissiones. ad qu id
ergo lex· dicit apostoluß si non pot est  sanare humanum ge-
nus. quod per tobiam designat ur lex   quidem   propter   tr ansgr es -
30 ssores     posita   est     sicut   pedagogus. sequit ur  .Responsoriumres -
pice   domine   in   testamentum   tuum  . et ostendit ur  uehe-
mens effectuß orationis. repetit quod dixerat intr oitu.
 versus ut   quid   domine. Jn alleluia ostendit ur  quis est
qui pot est  illuminare. Quoniam   deus   magn us   dominus   et  
35 rex   magn us  . Jn evangeli o ostendit quod lex non potest sana-
re. Multi   reges   et   prophete     et   cetera . ubi habet ur  quod   sacerdos  
et   leuita   transierunt   hominem   qui   inciderat     in   latr o -
nes  . sacerdos inqu a m et leuita ueteris testamenti.
sed solus samaritan us  .scilicet. xpistuc qui est custos noster.
40 Lex non sanat quia neminem ducit ad perfectum.
sed solus deuß in quo solo sperandum est. vnde sequit ur  offertorium.
Jn   te   domine   speraui  . Qu omod o autem sanauit illum cecum
per panem angelorum qui fact us  est lac hominum. vnde
sequit ur  in communionpanem   angelorum  .  xiiii.  dominica
45 Qvarta decima dominica in qua legit ur  liber iudith
et cantat ur  qu omod o uictoria data est in manu
femine monet nos ecclesi a ad sanctimoniam seu ad
continentiam. sicut enim iudith interfecit olofernem
qui interpretat ur  eneruans uitulum saginatum. sic mo-
50net ecclesi a ut interficiam us  holofernem .idest. diabolum.
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 70r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_70r