fol. 64v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 64va

conuersus est a philippo qui interpretat ur  os lampadis. uel os
illuminans / quandoque per scr ipt ur arum inspectionem conuertit ur
homo / quandoque per predicationem ut gentiles qu i sign i ficant ur
per eunuchum / quandoque uerconuertit ur  homo per inspirationem
5a domino. vnde habet ur  in evangeli o. quod apparuit   marie   magdalene.
 Qu ia uero per conuersionem gentium fact us  est xpistuc lapis
angularis. Jn versu .Responsoríì habet ur  lapidem   quem   re -
probauerunt. et quia hoc fit per penitenciam sequit ur  alleluia. Jn   die  
resurrectionis   mee   dicit   dominus   precedam   uos     in  
10 galileam  .idest. in tr ansmigratione de uicijs ad
uirtutes. evangeliu m est de apparitione domi ni   ma -
rie   magdalene  . in specie peregrini. peregr in us  enim est dominus
homini quam diu est in peccato. Jn   offertorio . similiter promit-
tit ur  illa terra. Jn   communione     u ero ad laudandum in-
15uitam ur . et fit statio ad apostolos. quia in philippo qu i
interpretat ur  os lampadis intelliguntur omnes apostoli per qu orum predi-
cationem conuersio gentium factest.  vi.  feria
Sexta feria est de institutione baptismi intr oit us
est eduxit   nos     de   egipto  .idest. de tenebris
20peccati et inimicos ei us  operuit mare rubrum .idest. baptismuß
/ et duplicat ur  alleluia propter liberationem ab hostib us et do-
num gratie. p ost modum sequit ur  epistola. Jn qua beatuß petr us
agit de baptismo et dicit de archa noe. sicut   in   dilu -
uio   per   archam   salue   facte  sunt pauce anime .scilicet.
25viii. similiter. sicut enim in aqu is diluuíì que totum mundum
mundauerunt a peccatis et noe et sui salui facti
sunt per archam· ita in aquis   baptismi   in   quo   omnia  pecca ta
peccata mundata sunt per ecclesiam salui facti sum us
et sequit ur  graduale. hec   qu idies   qu a m   fecit   dominus   uersus  be -
30 nedict us   qui   uenit   in   nomine   domini  . hi c est qu i conse-
crat baptisma. deus   dominus     illuxit   nobis    per illumina-
tionem et illuminationem legis domini. Sequit ur  alleluia  
/ angeluß   domini     cum duplici uersu sicut in die pasche
/ et similiter duplex uersus est in hac die ub i agit ur  de in -
35stitutione baptismi. / vnde us  uersus propter xpisti resurrexi-
onem in corpore. / alter propter ßtolam anime quam in baptismo
ßuscipiunt baptizati. evangeliu m  uerest de institutione
baptismi secundum matheum .xi. vndecim   discipuli   a -
bierunt   in   montem   quem   constituit  illis ihesuc et p ost ea sequit ur
40 euntes   docete     omnes   gentes     in   nomine   patris   et cetera
et quia in memoria debem us  habere istum diem propter insti-
tutionem baptismi sequit ur  in offertorio. erit   uobis   me -
morialis   dies   ista  . et p ost communio est de institutione
baptismdata   est   mich i   omnis   potestas. Jte   baptizan -
45 tes  . Memorialis debet esse dies in quo de ui-
cijs ad ui rtutes transim us . hoc enim dixit mo-
yses de die pasche. / Q u ia uero beata ui rgo credit ur
interfuisse institutioni baptismi fit statio in
ecclesia ei us  die ista.  de  ßabbato  p ost  pascha.
50 Jdem processus est in sequenti die et est intr oit us  edu -

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 64vb

xit   dominus   populum   suum   in   exultatione  . hoc maxime de
extr emo sabbato intelligim us  quando erit uerum sabbatum
 sed ne iudei credant tantum esse dictum de se sequit ur  in   epistola  
beati petri fratres   deponentes   omnem   maliciam   et   do -
5 lum   et cetera. et loquit ur  ad omnes. et p ost ea ponit auctorita tem
ysaieecce   ego   ponam     lapidem   omnis   qu i   crediderit  non
confundet ur / et sequit ur  alleluia duple x sine graduali
duab us  de causis. / pr ima est quia est finis .lxxe. p ost
.lxxam . uero sequit ur  .viii. resurrectionis quando habebit ur
10duplex stola anime et corporis et cessabit labor
operis. / S ecunda est quia baptizati deponunt uestem
suam candidam quam sumpserunt in baptismo. / cr isma- Nota
le candidum in quo est filum rubeum quod dat ur  eis ut
sint solliciti seruare in corde candorem uir
15tutum quam in baptismo per passionem xpisti receperunt.
/ Beat us  enim qui custodit uestimenta sua ne nu-
dus ambulet. apocalipsi. ecclesias te. omni tempore uestimenta
tua sint candida. Q uia ergo in octaua resurre c -
tionis omnis sollicitudo deponet ur  quod significat ur  in
20viii. die in qua uestis candida deponit ur  ideo
non cantat ur  graduale sed duplex alleluia in albis
quia tunc erim us  in albis. Jtem qu antum ad resurrec-
tionem domini non debet cantari gr aduale neque quantu m ad bap-
tizatos et ideo cantat ur  unum alleluia pro baptiza-
25tis laudate   pueri   dominum  . Aliud de resurrectio ne
hec   dies   quam   fecit   dominus  evangeliu m  uerest de duobus
discipulis qui   currebant   ad   monumentum  pe-
tr us  .scilicet. et iohannes qui fig ur ant duos populos cucurrit
citi us  petr o iohannes .idest. iudaic us  populus ad monumen -
30tum quia habebat prophetas Jeremiam ysaiam. et ali-
os qui de passione domini locunt ur . tamepetr us   citi us  
intrauit .idest. gentil is  populus. non intr auerunt enim
iudei in multitudine. Qui credit intrat dicit
Augustin us . de illuminatione uero in offertorio . per baptismum
35agim us  grates. Benedict us   qui   uenit  . p ost -
communio omnes   qui   in   xpisto   baptizati   estis   xpistum  
induistis  . die isto sabbati fit statio ad ecclesi am
beati iohannis euangeliste· que dicitur lateranus. ibi uero la- nero
tenter ranas nero euomuit. et constituta est
40ibi ecclesi a. ut ub i superhabundauit delictum superha-
bundaret gratia. / Johannes interpretat ur  gratia. fit autem ibi
statio ut ub i baptizati sunt pueri ibi in .vii.
die sicut in lege ci rcumcidat ur  spiritualiter. et hoc est quod dicitur
in epistola deponentes   omnem   maliciam     omnesi   insidi -
45as. omnem   dolum  qu a si mod o geniti infantes ne per
fenestras intret mors Jeremie .ix. fiebat ci rcum -
cisio cultro lapideo. vnde sequit ur  in   epistola  ad
quem   accedentes   tamqu a m     lapidem   uiuum  . vnde habet ur  quod
sephora accepit petram acutissimam .idest. ecclesi a
50fidem xpisti et ci rcumcidit suos pueros ci rcumcisione
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 64v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_64v