fol. 65r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 65ra

non manu facta. et dixit moysi .idest. cu ilibet fideli
vir sangu inum tu mich i es. exigit enim ut quemadmodum
pro nobis animam suam posuit sic et nos pro eo. quod
uero angelus uoluit eum interficere significat ur  quod non
5sufficit credere nis i ci rcumcidam ur et in carne a desi-
derijs carnis.  i.  dominica  p ost  pascha
Die dominica in qu ib us dam ecclesijs fiunt octabe et dicunt
 de die resurrexionis. Resurrexi   et   gradu -
ale resumunt quod derelictum erat habentes res-
10pectum ad generalem resurrectionem. ad cuius
gloriam per grad us  ascendit ur . meli us  uero faciunt qu i
non faciunt octabas. xpisti enim resurre ctio in
octaua etate facta est. Jn .Responsorio. propr ie sunt octa-
be tantum. / Qui uero faciunt eas dicunt causa uenerati-
15onis non significationis. / Qu ia uero nouiter bap-
tizati sunt pueri et multos nouellos in .xal. ge-
nuit ecclesi a et iterum quia in illo tempore fuerunt apostoli pueri et
ideo fuit dominus cum eis .xl. dieb us  p ost  pascha instr u -
ens nos in fide ut possent omnino fieri spirituales et
20corroborarent ur  igne spirituc sancti· propter istas tres ca-
usas instruit nos ecclesia in fide. / Jn qu indena
pr ima legunt ur  act us et apocalipsis. in quo habet ur  de .vii.
signaculis incarnatione et natiuitate et cetera. que
xpistuc solus aperuit que sunt maxima pr incipia fi-
25dei nostre / p ost modum in alia qu indena in .Responsorio. et lecti-
onib us  legunt ur  epistole canonice usque ad ascen -
sionem domini ut super fidem edificent ur  bona opera.
psalmi enim et epistole designant opera. / propter nouitatem
autem triplicem que dictest Jncipit Jntr oit us  qu a s i   modo   geni -
30 ti   et cetera. Jn epistola uero instruim ur  in fide. omne   quod  
natum   est   ex   deo   uincit   mundum   et   hec   est   uictoria   que
et cetera. et ostendit fidem per testimonium in celo et
in terra et in consciencia. Jn   terra   cum  dicittres   sunt   qu i   tes -
timonium   perhibent   in   terra   spirituc   aqu a   et   sanguis  quod  
35enim dominus cum clamore magno emisit spiritum.
et quod de eo iam mortuo exiuit sanguis et aqua
Jndicium fuit deitatis. et híì   tres   sunt   unum  . quia
unum sign ificant. tres   in   celo  pater in uoce. uerbum in
carne spirituc in columba. et hij   tres   unum   sunt  . non est
40dubium. de testimonio consciencie sequit ur  qui     credit   in  
filium   dei· iam   filium     dei   in   se     habet  . et hoc dictat ei consciencia
quia prope est uerbum in ore tuo prope est uerbum in corde tuo.
/ Sequit ur  duple x alleluia propter duplicem stolam. evangeliu m   est de duab us
apparitionib us  domini. / vna discipulis duob us  ipso
45die pasche. / quinta etiam apparitio thome qui
uidit et tetigit et dixit dominus meus et deus meus.
/ Aliud uidit et aliud credidit. / vidit humanita-
tem / et credidit diuinitatem. et competit interpretationi
thomas interpretat ur  abissus. profunde autem intellexit
50qu i ex eis que extr a uidit· diuinitatis intima pe-

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 65rb

penetr auit / et inuitat nos ad fidem. ab utili pr ius
ab honesto. vtile enim nobis est credere. vnde dicitM -
ulta   signa   fecit   ihesuc   que   non   sunt   scr ipta   in   libro  
hoc  quia tot us  mund us  libros non caperet. hec   autem   scr ipta  
5 sunt   in   libro   hoc ut   credatis.   et   credentes   uitam   eter -
nam   habeatis  .  .ii.  dominica  p ost  pascha
Sequit ur  de secunda dominica p ost  pascha. per xrist i resurrectio nem  il-
 luxit nobis deus. non tantum paruulis sed etiam perfectis. vn de
sequens dominica est de pastorib us  qu i debent plene im-
10itari xpistum. vnde intr oit us  estMisericordia   domini   plena   est  
terra   ea. non tantum paruuli sed etiam magni repleti
sunt. et ideo sicut antecedens dominica fuit de paruulis·
sic ista est de perfectis. vn de sequit ur  uerbo   domini   celi   fi rmati  
sunt  .idest. apostoli quia tunc fiunt synodi. et loquit ur  ad
15pastores petr us  in epistola. xpistuc passus est pro  no bpro nobis
uobis relinquens exemplu m. et in fine  conuersi   estis   nun c   nunc   ad   episcopum   et
pastorem     animarum   uestrarum  . vn de alleluia de resurrectio ne domini
et aliud de prelatis. ego   sum   pastor   bon us  . evangeliu m est
de bonis prelatis et mercennarijs. offertorium deus   deus  
20 meus   ad   te  . quia prelati semper debent uigilare
vnde   in     canticis  . Jnuenerunt me uigiles qui custo-
diunt ciuitatemcommunio uerest ego   sum   pastor   bo -
n us  . fiunt autem sepe synodi rome jn hac dominica
et ideo non ut qu idam dicunt cantat ecclesi a de prelatis
25sed poci us  econuers o. quia tunc cantat ecclesia de prelatis fit
congregatio prelatorum.  .iii.  dominica  p ost  pascha.
Jn duab us  precedentib us  dominicis ostensum est quod parui
et magni per xpisti resurrectio nem  repleti sunt misericordia
domini. parui cum dicitumisericordia   domini   plena   est   terra  .
30Magni cum dicitur. verbo   domini   celi   firmati   sunt  .
/ Jn tr ib us  uero sequentib us  ante ascensionem ortat ur  nos ecclesi a
ad iubilum et exultationem. propter xpisti resur-
rectionem et ascensionem. vnde introit us  tercie
dominice Jncipit. Jubilate   deo  . et sequit ur  unum
35alleluia quia iubilus est exultatio mentis habita
de eternis. et cetera. soli autem deo iubilandum est sequit ur  psa -
lmum     dicite   nomini   ei us     .i dest. ylari operatione ipsum
laudate. et sequit ur  similiter unum alleluia. quia ab una
40radice ortum habent omnia opera talia .idest. ex carita te
date   gloriam   deo     laudi   ei us  . et sequit ur  tr iplex alleluia.
quia a potenti a patr is et sapientia filíì et benignitate
spirituc sancti qua nos liberauit per passionem et re-
surrectio nem  laudand us  est deuß. licet autem sit exultatio·
45tamen incutit ur  timor ne spes sub timore lu-
xuriet in presumptionem. vnde sequit ur  in uersu dicite  
deo   quam     terribilia   sunt   opera   tua   domine  . debet
enim timere nouus populuß. quia iudei excecati sunt.
qui erant populus peculiaris domini. qui licet ap-
50posuissent custodes dixerunt. venerunt disci-
puli ei us et furati sunt eum et hoc est inimici   tui   .idest.
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 65r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_65r