fol. 63v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 63va

tant animum demissa per aures et cetera. Quam que sunt oculis
subie cta tui fidelibus. Moderate uero ne istr ionum io-
culationibus uideat ur  ecclesi a consentire. / Ad pr imam non
dicitur hymn us  ratione que dicta est ne c qu icumque uult quia tunc desi-
5net fides quando fidei succedet perfecta cognitio. nec
fiunt peticiones. obsecrationes et postulatio-
nes quia dicit dominus Jn iohanne. Jn illa die non rogabi-
tis mich i qu icqu a m. ne c dicitur capitulum quod est sententia summatim
conprehendens anime refectionem. / ne c p ost  longam psalmo-
10diam homo tedio afficiat ur . et confortat fessos. sicut
electuarium confortatio est membrorum. quia ibi non erit
aliqu od tedium. neque Responsorium. dicitur in horis. quia Responso-
rium in horis Respondet capitulo. / in missa Respondet
epistole. / Jn matutinis lectionib us  Respondet. / p ost mo-
15dum fit processio que significat processionem apostolorum qui iue-
runt in galileam ut uiderent dominum. / Galilea enjm
tr ansmigr atio interpretat ur . / Ad hoc est quod deum uideam us
oportet tr ansmigrare de uirtute uicijs ad uir-
tutes siue proficisci de ui rtute in ui rtutem ut uide-
20rent dominum in monte quem constituit illis ihesuc .idest. in
fide que fig ur at ur  per montem abaurim in quo dominus
fecit ascendere moysen ut uideret terram prom-
issionis. et ita constituit fieri ihesuc in ueteri lege. vi-
dit autem moyses terram et non intr auit quia lex nemi-
25nem ducit ad perfectum. sed iosue intr oduxit eos. per
quem ihesuc sign ificat ur  qui introducit fideles in ueram
terram promissionis. propter istam processionem fiunt omnes
processiones. in tr ansmigratione de ui rtute in ui r -
tutem. / processio enim nostra significat quod debem us  tr ansmi-
30grare de uicijs ad ui rtutes et de ui rtute in uir-
tutem. / dies enim dominica est dies resurrectio nis. annunti-
ationis natiuitatis. et spirituc sancti missionis. / Sed
questio  querit ur  nunc ad qu id dictum fuit eis ut irent in galileam ad
uidendum dominum cum eadem die eum uiderint in ierusale
35 ad hoc dicim us  quod dicitur maxime propter allegoriam licet ad
litteram est factum. sic enim allegori ce tr ansmigr atio illa
significat tr ansmigrationem de iudeis ad gentes.
in qua maxime uidet ur  xpistuc. Jn hoc enim apparet ma-
xime xrist i deitas quod tot us  mund us  ad predicationem
40famulorum ßuorum credidit. dixerunt enim apostoli iude
quia uerbum dei repulistis et indignos uos fecistiß.
ecce conuertim ur  ad gentes. Augustin us . ualde cec us  est qui
superficiem  offendit ad lapidem qui replet totam  superfaciem
terre. / p ost  processionem sequit ur  missa. et incipit precen -
45tor loco magni precentoris .idest. xpisti. Resur -
rexi   et   adhuc   tecum   sum   et cetera. qui xpistuc erit precen-
tor quia p ost  ipsum et ad ei us  simulitudinem laudabunt ali-
i deum. et adhuc   tecum   sum  . Jn hoc notat ur  eternitas.
50in qua semper est cum patre. de kirieleison. et de gloria in ex-
celsis· Non oportet repetere. / p ost modum sequit ur  epistola

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 63vb

exp ur gate   uet us   fermentum   .idest. abicite uet us tatem a uobis.
et hoc est ite in galileam. de uicijs ad ui rtutes de ui rtute
in ui rtutem sicut   estis   azimi   .idest. esse debetis uel estis
per baptismum. et quare·  etenim pascha nostrum immolat us  est xristu c
5coctus est agn us et parat us itaque     epulem ur   et determinat
quid sit agn us  cum dicit xpistuc autem pascha   nostrum  .idest.
agn us  est paschalis et festum paschale. et alia ratione
est ipse pascha quia per ipsum et ab ipso et ad ipsum est
nobis transit us  predict us . non   in   fermento   ueteri   neque  
10 in   fermento   malicie   .idest. male uoluntatis et ne -
qu icie  .idest. pr aue intelligentie. nequ a m enim est qu i de deo ma-
le intelligit .idest. non qu id est .idest. nichiest. sed in   azimis   sincerita -
tis   et   ueritatis  .idest. in puro affe ctu et intellectu. in     sinceri -
tate  carita tis. et p ur itate fidei. sed etiam pl us  dicit. ueritas quam
15fides comprehendit enim sapientiam et intelligenciam. et sequit ur
graduale quo utit ur  ecclesi a. et propter nos qu i non habemus ad-
hu c resurrectionem nis i anime. et expe ctam us  resurrectio nem
corporis. bene competit. hec   dies   quam   fecit   dominus   exulte -
m us   et   letem ur   in   ea   et quia letando et exultando itur
20in patriam et cum dolore et angustia it ur  ad infernum et
cum maxima afflictione quia non est pax inpíìs dicit dominus
sed bonis est iocunditas pax et qu ies maxima propter
spem gloriose resurrectio nis. / p ost modum sequit ur  alleluia cant us
angelic us pascha   nostrum   immolat us   est   xpistuc quia ipse
25 est panis angelorum in quem angeli desiderant prospicere
etiam   min us   est   homo. / p ost ea sequit ur  evangeliu m magdalene. et cetera. similiter
oportet nos sumere aromata bona uoluntate venite emite absque argento et absque ulla com -
mutatione uinum et lac. hec sunt aromata ui r -
tutum quib us  inungit ur  deus. quia delicie sunt ei esse cum
30filijs hominu m. et in   Matheo  habet ur  de angelo quod aspe ct us   ei us   erat  
sicut   fulgur   et   uestimenta   sicut   nix. per hoc notat ur
sicut dicit .GreGori us . quod de us  in iudicio terribilis apparebit GreGori us
reprobis et bland us  iustis hoc una facie. hoc enim
erit ex diuersitate conscienciarum. et ideo quia erit terribi-
35lis reprobis ne nimis exultem us  de resurrectio ne
sequit ur . offertorium. terra tremuit et p ost  in communione or-
tatur filios suos ecclesia ut cum fide ueniant
ad communionem pascha nostrum et cetera. / omnes autem illi
vii. dies sunt qu a si una dies et semper agit ur  de re-
40surrectione ad ostendendum quod per .vii. dona spirituc
sancti uenit ur  ad resurrectio nem . / uel poci us  quia in tota uita
ista que currit per .vii. dies· debem us  anelare
ad gloriam resurrectio nis et aspirare qu antum possum us .
sicut pascha in ueteri .testamento. per .vii. dies celebraba-
45t ur . et scenofegia .idest. fixio tabernaculorum. omnia enjm
que hic facimus debem us  facere ut figam us  in ce-
lo tabernacula nostra .idest. corpora quod erunt per gloriam im -
mortalitatis ut ille qu i cr ucifix us  est ostendat suam
deitatem cum dicitego   sum   qui   sum  . et se esse illum qui
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 63v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_63v