fol. 49r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 49ra

occulto et intimo patr is. Sequit ur  intr oiuit   per   aurem   ui rgi -
nis .idest. per fidem que est ex auditu. romanorum .xi. Quando enim au-
diuit nuntium celestem dicentem Aue Mari a· cogitaui t
5que esset ista salutatio. et quesiuit modum credens quod
sic esset. vnde cum angelus dixit spirituc sanctus et cetera spiritui sancto
acqu ieuit. vn de in     canticis . pessulum hostij mei aperui di-
lecto. hostium est desiderium. pessulum uero discretio
quasi diceret per discretionem aperui dilecto meo desiderium
10meum cum audito hoc dixit ecce ancilla domini. Non sicut
eua que fregit pessulum quando uoluit esse sicut deus. jt a
dixi. at ipse iam declinauerat .idest. iam se humilia-
uerat factus homin     regionem   nostram  .idest. in mundum
secundum qu osdam et exiuit   per   auream   portam  de mundo .idest. per carita tem
15quia per crucem. Maiorem enim caritatem nemo habet
et cetera. Sed secundum hoc uersus non competit. tamqu a m   sponsus et
cetera. idem responsorium cantat ur  in ci rcumcisione quib us dam mu-
tatis in qu o dicituJntroiuit   in   uterum   uirginis   et   exiuit  
per   portam   clausam . vnde sic erit intelligendum .idest.
20in regionem nostram per portam auream ui rginis que
tota fuit aurea propter caritatem. vnde ezechiel. clau-
sa erit pr incipi .idest. ad honorem pr incipis. Sequit ur  lux  
et   decus  . quia facit germinare mundum et fecundare
et fructum facere. omnia alia patent. Jn noct ur nali officio tr ia euangelia legunt ur et p ost ea
generatio xpisti. tr ia legunt ur  euangelia et tres misse
cantant ur . ut habeat ecclesi a quod intendit. Jntendit enim
ostendere utramque naturam in xpisto et propter hoc legunt ur
lectiones in qu ib us  augustin us et alij sancti inducunt infi-
30nitas**** auctoritates ad hoc ab eis qui fuerunt
ante legem sub lege et post legem ut in ore duorum
uel tr ium testium stet omne uerbum. Evangeliu m uero in quo
expr imit ur  eius generatio. legit ur  propter hoc ut osten-
dat ur  ipsum esse de generatione eorum patrum qu ib us  factest pro -
35missio sicut de dauid et abraham. de dauid in psalm o. de fruc-
tu uentr is tui ponam et cetera. et prim o paralipomenon . cum dormi-
eris cum fratrib us  tuis suscitabo semen tuum p ost  te. A-
brahe uero genesis .xv. Jn semine tuo benedicet ur
omnes gentes. et ideo dicit in pr incipio filiij dauid filij a-
40braham. quia illis specialiter facta est promissio et sic os-
tendit ur  quod ipse erat messias promissus in lege
et prophetis. descendit autem usque ad ioseph et idem est ac
si usque ad beatam ui rginem processisset. tr ib us  enim non promis-
cebat ur  tr ibui et genealogie non solent distingui
45nis i per mares. / p ost ea cantat ur  te deum laudam us  in
gratiarum actionem omnium antecedentium.  de  tr ib us  missis.
Jn die autem ista cantant ur  tres misse ad ostendendum
quod natiuitas xpisti saluauit patres ante legem sub-
lege p ost  legem. / pr ima cantat ur  de nocte ad osten-
50dendum quod illi qu i fuerunt ante legem non fuerunt illumina-
ti aliqu a lege. et alia de causa quia .scilicet. dominus de nocte
nat us  est sicut dicit     lucaß. vnde sapientie   .xviii. dum

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 49rb

medium silentium tenerent omnia et cetera. hoc ad litteram exponit ur
de natiuitate xpisti. / Secunda missa cantat ur  diluculo
ad ostendendum quod sancti patr es .scilicet. sub lege aliqu a ntu-
lam cognitionem habuerunt de deetsi non tantam qu a ntam
5nos habem us . / et ideo incipit a promissione que facta est
in ueteri lege. lux fulgebit et cetera. / et notandum quod ista
missa que cantat ur  ante laudes matutinales.  et  la-
udes matutinales terminant ur  una oratione. ad
ostendendum quod illud totum officium idem indicat na-
10tiuitatem .scilicet. eternam et temporalem. vn de prima missa incipit
dominus   dixit   ad   me   filius.   meus. et cetera. hoc tantum de genera-
tione eterna intelligitur. Qu od uero sequit ur  ego   hodie   ge -
nui   te de utr aque· versus de temporali. Quare   fremu -
erunt   gentes   et cetera. quasi. diceret. pro nichilo. cum xpistuc deus et homo
15sit. Responsorium. de eterna in quo dicit dominus paterego     tecum  
pr incipium . vn de et idem quod ostendit ur  in die ui rtutis tue .idest.
in die resurrectio nis. seu in   splendorib us   sanctorum   omnium . et dicit
splendorib us  pluraliter propter diuersos effectuex   utero .idest.
ex intima bonitate mea. ante   luciferum   genui  
20 te  .idest. ante omnes creat ur as ab eterno. epistola  uero et evangeliu m  
de temporali vn de in epistola  dicitur. ex semine dauid secundum carnem.
 Jn evangeli o exiit   edictum   a   cesare     augusto et cetera. Ante
epistolam uero prophetia legit ur  ut basis sit sub colump-
na ut certi us  sit testimonium quod deus homo sit et in hoc uerum
25 est quod ali us  est qu i seminat et ali us  qui metit. / Semi-
nauerunt antiqu i patres. et apostoli intr oierunt in labores
eorum. / et ideo dicitur in simbolo quod passus est et sepult us et
resurrexit tercia die secundum script ur as .idest. eo mod o et or-
dine et eo tempore quo predictuest in scr ipt ur is ita dicit
30 Radulphus  super leuiticum. hoc idem ostendit ur  per duo che-
rubim ipsa respitientia se mutuo respici-
unt tum in propiciatorium .idest. xpistum quia duo testamen -
ta in se concordantia xpistum adnunciant. / Secunda
non repetit ur  quia cum res habet ur  cessat promissio. / tercia
35uero repetit ur  quia ueritas stat. / tamen secunda dicitur in uigi-
lia epiphanie propter aliqu a m causam. propter manifesta-
tionem stelle. vnde non intelligitulux   fulgebit
de luce natiuitatis tunc· sed de luce stelle ma-
gorum. / tercia uero dicitur de clara die quia uelum templi
40scissum est Ma t teus. et prouerbia. aperta sunt pr ata et apparu-
erunt herbe uirentes. epistola uero et evangeliu m locuntur de eterna
generatione. vnde in epistola  dicit fili us   meus   es   tu. et de
temporali habet ur  ibi. Multipharie   et cetera. Jn evangeli o uero de eter -
na Jn   pr incipio   creat ur arum   erat   uerbum  cetera patent.
45 Post natiuitatem domini sequit ur  de   beato   stephano de festo de  festo  sancti  stephani
beati stephani. et uidet ur  quod hoc non deberet esse ut in illa die
celebraret ur  festum de morte ipsi us . quia non tunc
mortu us  est. sed in festo illo quod sit de immutatione inuentione
corporis sui. / Ad hoc dicitur a qu ib us dam quod est propter dignita-
50tem. digni us  enim est illud festum quod est de morte
qu a m aliud. et ideo p ost  natiuitatem domini positum est festum
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 49r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_49r