fol. 56v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 56va

t ur  fame ualida et dicat. Qu ot sunt in ecclesi a qu i habent iocun -
ditatem mentis et ego fame pereo. reuertar ad patrem
meum. vn de habet ur  in exodo quod egiptij compellebant filios israel
de egipto exire. tunc recipit ur  a deo et dat ur  ei pr ima
5ßtola .idest. gratia et ita in evangeli o habet ur  de conuersione. de sabbato
uero habet ur  Jn officio. Justicie domini re cte letifi-
cantes corda.  iii.  dominica  .xel.
Tercia uero dominica est· dominica confessionis. quarta uero
refectionis. sicut enim dictuest. / Jn pr ima dominica ar-
10mat apostoluß militem suum. / Jn ßecunda ostendit ei pre -
mium ne c restat nis i ut ostendat ur  uia. per confessionem
autem et refectionem uenit ur  ibi. / vnde sequit ur  una do-
minica confessionis / alia refectionis. / est igi tur
ista dominica dominica confessionis. / est autem dupl ex confes-
15sio peccati / et laudis. quas debet homo habere per humilita-
tem autem confessioniß expe ctat homo a deo omnia que expe ctat
.scilicet. liberationem et donum gratie et omnia. vn de intr oit us  est.
oculi mei semper ad dominum quoniam ipse euellet de la-
queo pedes meos et est .viimi. toni. per septiformem
20enim gratiam spirituc sancti euellit ur  homo de laqueo diabo li. per con -
fessionem igitur curtant ur  mala et ideo fit statio ad sanc-
tum laurentium qui per confessionem liberat us  est. hec humi-
litas liberauit ioseph de manib us  fratrum suorum et de
carcere et ideo cantat ur  de ipso in officio noct ur nali. domini-
25ca autem ista. vita. est a dominica .lxxe. vi. autem feria dominus
crucifix us  est et ideo fit mentio de passione domini qu i
per ioseph significat ur et ita etiam diei et tempori conueniunt que
dicuntur liberat ur  autem ioseph per humilitatem. et nos similiter
de manu diaboli et a carcere ipsi us . xpistuc qu o que sicut dic-
30tum est per ioseph allegorice qu i per humilitatem liberat us
est de fratrib us  suis iudeis et exaltat us  est in tota egip-
to .idest. in mundo per humilitatem inqu a m confessionis quia uenit
in nomine domini. cui us modi autem debeat essconfessio
ostendit apostoluß in epistola .scilicet. in perseuerantia ut homo
35non redeat ad uomitum. fratres imitatores
dei estote sicut filíì karissimi. pr imum enim est ut humi-
liem us  nos deo. et ita in nouitate uite ambule-
m us . p ost ea perseueranter ut infamia peccati remouea-
t ur . vnde dicit fornicatio autem et inmundicia ne c
40dominet ur  in uobis. hoc fit per perseuerantiam. in bona
uita ad hoc idem ortam ur . Jn evangeli o in fine. pr imo uero
ostendit quod gratia expellit peccatum. erat ihesuc ei-
ciens demonium ihesuc .idest. gratia iste idem cecus
dicitur a marcho. Beda cec us  uidet mut us  loquit ur . pos-
45sessus a demone liberat ur . et cum eiecisset demonium
locut us  est mut us . quia quando data est gratia hominconfitet ur
et loquit ur  in confessione. p ost ea dicunt iudei. Jn beelze-
bub pr incipe demoniorum et cetera. dictuest ecce etiam
inuidia fratrum ioseph .idest. iudeorum. / de inuidia similiter
50multa in officio noct ur nali habent ur . p ost modum ostendit
dominus de regno suo dicens. omne regnum in seipsum

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 56vb

diuisum desolabit ur . quia regnum diabo li destruet ur . et suorum
quia diuisi sunt a deo. sed regnum dei manet in eternum. et it a
inuitat omnes homines ad regnum suum quod manet
 propter hoc debet homo perseueranter agere operconfessionis quia
5per ea habebitur regnum celorum. et ad hoc etiam Respondet
Responsorium. exurge domine et cetera .idest. diaboluß qui nobis
intendit auferre regnum celorum Ad hoc igi tur inten -
dit ecclesi a ut sim us  in perfectconfessione et simul mori-
am ur  perfecte peccatis ut per bonam uitam etiam infamia pe c -
10cati deleat ur  sicut dicit dominus per Jeremiam   perdam nomen babi-
lonis et reliqu ias et progeniem .idest. nomen infamie et
reliquias cogitationum uel memoriam delecta-
bilem ut homo doleat quando ad memoriam reducet.
  etenim sicut dictuest in dominica tercia que est .vi. lxxe agi-
15t ur  de saluatione et in tota ebdomada inten -
dit idem ecclesi a. dictum est autem quod dominus saluat per confe-
ssionem in dominica.  ii.  feria.
Jn secunda feria ostendit ur  quod saluat per baptismum. sed quia ba-
ptism us  dat ur  per tr initatem· ideo de tr initate est Jntr oi-
20tus. Jn   deo   laudabo   uerbum   et ter ponit ur  ibi deus. et
est de tercio tono propter hoc quod loquit ur  de tr initate. epistola
uero est de naaman ad quem misit eliseus gi-
ezi seruum suum ut sanaret eum et precepit ei quod
lauaret se in iordane     septies. et   facta   est     caro  
25 ei us   qu a si   pueri   iordanis interpretat ur  descens us  humilitatis in
qua petit ecclesi a mundari ter ad preceptum domini querit
salutem in aqu a que est inferior creatura. p ost modum sequit ur
Responsorium deus   laudem   meam  . Jn qu o ecclesi a humiliat
se per confessionem et est de tercio tono similiter uero in evangeli o
30ostendit dominus quod non sunt missi prophete nis i ad humileß
sicut helise us  ad naaman et elias ad uiduam. et
ostendit superbiam iudeorum. et dicit p ost ea Jhesuc   uero   tr an -
siens   per   medium   illorum   ibat   ad significan dum  quod humilis
quicquid ei fiat uiam suam non derelinqu it.  .iii.  feria.
35 Tercia feria est de oratione et misericordia per que etiam saluat domin us .
 vn de intr oit us  est dum   clamarem  . de tercio tono. epistola
uerest de quarto libro regum .iii. de uidua cui us  ua-
sa impleuit helise us  oleo dicens quod de   parte   olei  
redderet   quod   debebat.   tu   autem   et   filij   tui dixit. uiuite  
40 de   reliquo  . vidua est ecclesia cui us  spons us  non est presens.
corporaliter siue uisibiliter que uenit ad xpistum. debitoreß
sunt demones. vnde et diabol us  exactor dicitur quia pe-
cuniam suam inmundissimam a nobis exigit cum usu-
ris. vn de ysaie.   xiiii. qu omod o cessauit exactor qu ieuit ad
45tr ibutum. sed xpistuc per opera misericordie liberauit nos ab hui us modi cre -
ditore et petitur hui us modi liberatio in .Responsorio. ab
occultis   meis   munda   me  . evangeliu m uero est de misericordia. Si  
pe ccat     in   te   frater   tu us   corripe   eum     et  ceteraSi   ignorat  
doce. si penitet dimitte. Non   dico   septies
50 sed   septuagies   septies  .  iiii.  feria
In quarta fe ria agit ur  de impletione mandatorum per
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 56v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_56v