fol. 55r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 55ra

nas   eternas. et propter hoc facim us . hoc enim esset timor ser -
uilis· sed etiam dextrum ut desiderem us  premia. istum oculum
uult nobis auferre diabol us et innitit ur  qu antum potest. vn de .i. regum
xi. Rex amonitarum noluit inire fedus cum ia-
5batis nisi erueret eis oculos dextr os. similiter uult facere
nobis diabol us  ut non sim us  apti ad pugnandum sicut mileß
qui non habet oculum dextrum. Jsta feria agit de elemosina.  iii.  feria.
Tercia uero feria agit de oratione et sumit ur  intr oit us  de
 psalmo qui est oratidomine   refugium et cetera. pugnam us  enim
10orando. epistola uero docet quid debeam us  orare et  inu-
itat nos ad orationem de ysaiaQuerite   dominum   dum   inue -
niri potes t. et cetera. in presenti. derelinqu at et ceteraquia   mult us     ad   ign -
oscendum  non   enim   cogitationes   mee   cogitationeß  
uestre  . que uero ßunt cogitationes ei us  ostendit. Jeremias. ecce ego
15cogito cogitationes pacis et non afflictionis. si enim ex
uero corde rogat ur  quod querit ur  statim pacificat ur . qntumquemque de-
liquerit homo in eum. et hoc dum inueniri potest .scilicet. in presenti.
ecce ostendit ur  effectuß orationis quia per eam homo deo pacifica-
t ur . Jdem autem habet ur  per euangeliu m  in quo dicitur. Querite   pr imum     reg -
20 num   dei. et cetera. et iterum p ost qu a m eiecit uendentes   et   emen -
tes   de   templo   dixitdom us   mea   dom us   orationis   uocabitur  
.idest. homo in quo habitat. Jn fine dicunt puerosanna   in   ex -
celsis   osanna  .idest. salua obsecro. Jn   epistola  mone-
m ur  ad petendum ut habitet in nobisJn   evangeli o · ut det
25nobis gaudia eterna.  iiii.  feria.
Quarta feria est de ieiunio sed quia illa dies est septi-
 ma a capite ieiuníì. septim us  autem numerus .lxx us .
idem enim significant numerus multiplicans et numerus mul-
tiplicatus. lxx. uero significat liberationem a captiui-
30tate· ideo petit ur  liberatio Jn intr oitu. Reminiscere  
.scilicet. que habent ur  per ieiunium. et monem ur  in lectione
et epistola ad ieiunium exempl o moysi et helye. lectio uero
sumit ur  de exodi .xxiiii. Jn fine Ascendit   moyses   in   mon -
temepistola   uero  de .iii. Regum. et legit ur  lectio propter ordi-
35nes. Quale autem ieiunium debet esse mon st*** ur rat ur  .scilicet.
spirituale nobis per ieiunium moysi. vtilitas uero per
heliam. Jn arcto enim cibo peruenit ur  usque ad mon -
tem dei oreb .idest. ad altitudinem illi us  mense quando comede-
m us  super mensam patr is xpisti in regno suo. per ieiunium
40autem temperat ur  ira dei et mitigat ur  quod ostendit ur  per evangeliu m ve -
enerunt iudei et cetera. Jn qu o habet ur  de inimicis qu i iram dei per ieiu-
nium suum temperauerunt et habet ur  ecce pl us  qu a m ionas hic et
cum nolunt isti iudei uenire ad penitenciam.  v.  feria.
Qvinta feria est de confessione per qu a m etiam pugnat ur . et
45  est intr oit us  Confessio   et   pulcritudo   et cetera. / est autem
triplex confessio .scilicet. / fidei / peccati / et humilitatis. qu i
habet hanconfessionem pulcher est in conspe ctu ei us . Jn conspi-
ciendo enim deum nos humiliam us et deo similes
fim us  imitando ipsum. epistola   uero  sumit ur  de esdra in
50qua est oratio esdre et confessio. et sicut daniel ora-
uit peccauim us  iniuste egim us et per istam confessi-

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 55rb

onem meruerunt remissionem peccatorum. et it a ostendit ur
effect us  confessionis. Jncipit autem sic. orauit   hesdras  
 evangeliu m uerest de muliere chananea. egressa  per confes-
sionem fidei cum dixit domine· per confessionem humilitatis.
5cum uero dixit· nam   et     catelli· meruit filie sue
sanitatem et dictum est ei. Mulier   magna   est   fides  
tua  . et ista feria est spiritualiter de confessione. quia spiritualiter
pugnam us  per confessionem.  via.  feria.
Jn .vi. feria quia nona dies est ieiuníì qu i numerus est angeli-
10c us  petit ecclesia liberari ab omnib us  tr ibulationib us et est intr oit us
de   neccessitatib us   et   fit hoc per angelos. maxime autem per an-
gelum magni consilíj. et ideo legit ur  evangeliu m  JohannisAngelus   domin i  
descendit   in   piscinam   et   mouebat ur   aqu a   et   sanabat ur  
un us  . Qu ia unitas ecclesi e tantum saluat ur . sed ne in contr adic-
15tione petam us  erui. a neccessitatib us  sicut iudei qui
dicebant istud iustum est yronice .quasi. dicerent.
Nam patres nostri comederunt uuam acerbam in deserto et denteß
filiorum obstupescunt. quasi. patres nostri pe ccauerunt et nos pu-
nim ur  propter hoc quod non est iustum. Jdeo legit ur  epistola  de ezechiele
20xviii. anima   que   pe ccauerit   ipsa   morietur. fili us   non  
portabi t   iniqu itatem   patr iß  . nis i imitet ur  patrem in
malicia. vindicat enim iniqu itatem patrum in filios in
hijs qu i oderunt eum.  ßabbatum
Postea uero non restat nis i sabbatism us . et est epistola  de
25sabbato mentis. fratres   ortam ur   uos. per sabbatum uero men -
tis uenit ur  ad sabbatum eternitatis. et ideo dicitueuangeliu m  de
tr ansfig ur atione domini. Jn qua apparuerunt tantum -
oyses   et   helias  qu orum exempl o animat ur  ecclesia ad ieiunium.
/ De ieiunijs .iiiior. temporum sufficienter supr a dictum est. et
30de ordinib us . et ideo supersedem us  mod o. Sed hoc tantum dicim us
quod epistola ad ad ordinandos pertinet. Jn qu a dicitur. Corripi -
te   inqu ietos   consolamini   pusillanimes  . hoc debent
facere ad min us  illi qui sacros ordines susceperunt
 evangeliu m  uero ad ipsos pertinet debent enim ita tr ansfigura-
35ri· quod in eiß non appareat nisi tr ansfig ur atio domini. / Sciendum
autem quod in fine misse dicitur oratio super populu m in xal. propter
sanctitatem temporis.  ii.  dominica  xel.
Dictum est quod in pr ima dominica armauit domin us  militem
suum .iiii. cardinalib us  ui rtutib us et gladio uerbi
40dei. sed quia non libenter pugna suscipit ur  nisi premium os-
tendat ur . / ideo agit ur  in hac ßecunda dominica de benedic-
tione liberationis gratie et augmenti gratie et contemplatio-
nis glorie. quia tum benedictio ista adqu irit ur  per orationem· ideo
dominica ista consistit in oratione que est .vta. dominica .lxxe. et ideo
45suspendit ecclesi a ogorgana sua ad similitudinem
populi existentis in captiuitate. vnde non habet propr ium
officium ista dominica. sed tum mutuat a quarta feria
antecedenti. vn de dicit Reminiscere   miserationum  
et cetera. et petit cantu lugubr i liberationem a uicijs
50 et spiritib us  inmundis. hec est prima oratio et pr ima dei bene-
dictio. Jn   epistola  uero petit sibi dari gratiam ad bene
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 55r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_55r