fol. 64r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 64ra

dixit moysi. Qu i est misit me ad uos exodi .iii. et fac-
te sunt domini diuerse apparitiones ad confi rmandam fidem
in nobis. et dicuntur psalmi dominice diei· quia illi .vii.
dies ßunt qu a si una dies dominica propter laborem unde dicit
5ecclesi a magnos psalmos confitebor .scilicet. diligam te deus
deus meus respice in me his .vii. dieb us  quia soror nostra
paruula est et ubera non habet. sicut dictum est.  ii.  feria  p ost  pascha
Qvia uero per gloriam resurrectio nis impleuit dominus quod promi-
 sit in ueteri testamento. ut introduceret nos in terram
10fluentem lac et mel· dicit ecclesi a in intr oitu secunde ferie
Jntroduxit     uos   dominus   in   terram   et cetera. quia xpistuc iam in-
troduct us  est et ecclesi a tr iumphans iam in re. ecclesi a uero mi-
litans in spe. epistola   est de actib us  apostolorumStans     petr us  
in   medio   et cetera. et intendit probare passionem xrist i
15 et resurrectionem. vn de dicit apostol us . huic propri e testimo-
nium perhibent. et concordat evangeliu m  epistole. de appariti-
one domini. discipuliß euntib us  in emaus ibi habet ur  quod
cognouerunt   eum   in   fractione   panis  . qu iest fra-
ctio panis nis i expositio scr ipt ur e sacre· ibi cog-
20noscit ur  dominus. Responsoriumenimconcordat cum intr oitu dicat
nunc israel. Alleluia  non ne   cor   nostrum   ardens   erat   de  
expositione scr ipt ur arum offertorium uerest de testimo-
nio angelorumAngelus   domini  . p ost  in communione de appari-
tione que factest petr oSurrexit   dominus   et     apparuit  
25 petro  . plures sunt apparitiones ut dictum est.
ad confirmandam fidem / Jn omnib us  uero .vii. dieb us  facit
quare  fit  processio ad  fonteß  ecclesia processionem ad fontes ad similitudinem
hebreorum qui in gratiarum actiones de submersione
hostium cantabant .vii. dieb us  canticum hoccante -
30 m us   domino   et cetera. hostes sunt demones. mare   ru -
brum  baptismuß in quo submergunt ur  omnes hostes .scilicet. ui-
cia et demones. vnde ad reddendum grates deo pro
baptizatis in sabbato pasche redim us  ad fon-
tes illis .vii. dieb us  ad similitudinem hebr eorum. et can-
35tat ur  laudate pueri dominum .idest. nouiter geniti .idest.
baptizati et in exitu israel de egipto. quia per baptismu m
de tenebr is peccati exim us et fit statio ad crucifi-
xum et reddunt ur  ei grates quia ipsest qui baptizat
quia ut habet ur  in evangeli o super quem uideritis spiritum domini descenden -
40tem et cetera. hic est qui baptizat. fit autem statio ad be-
atum petrum Jn hac secunda feria quia in evangeli o habet ur  nonne cor
nostrum ardens erat in nobis. quia ipse pre ceteriß ma-
gis ardenter dilexit dominum.  tercia  feria  p ost  pascha.
Sequit ur  tercia feria in qua ostendit ur  per qu id habeat ur  cele
45  stis patria. ostensa enim in secunda feria terra fluen -
te lacte et melle in quam introduxit nos domin us
in spe nunc. et p ost ea in re. ostendit quid habeat ur  .scilicet.
per diuinam scienciam siue cognitionem domini. tota
hec feria est de cognitione dei siue sapientia. vnde
50Jntr oit us  est aqua   sapientie     de  .vii. tono. quia .vii.

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 64rb

donum est spirituc sancti ista sapiencia. Jn   epistola   ostendit ur  passio
xpisti et resurre ctio per quem hec sapiencia habet ur . Qu i enim ueram
fidem habet de his· habet saporem dei. hec autem cognitio
est dies quam fecit dominus. de graduali patetAlleluia   su -
5 rrexit   domin us   et   apparuit   mulierib us  Jn   evangeli o  ostendit
dominus et probat resurre ctionem suam discipulis suis.
/ per .iiii. per consuetum modum loquendi cum dixit pax uobis. quomodo  probauit  domin us  resurrectio nem
loquebat ur  enim sepe de pace et amator pacis erat. prim o
vn de in me pacem habebitis. in mundo pressuras. et pacem
10relinqu o uobis. pacem meam do uobis. / et per hoc quod osten - ßecundo
dit se palpabilem / et quod cum eis comedit. / et quod eis sensum terci o quarto
aperuit scr ipt ur arum. et quia hanc sapienciam dedit dominus per
se et per apostolos dicitur in offertorio. Jntonuit   de   celo .idest.
de apostoliß ut homines credant. hec autem dicta sunt ut creda-
15tis et credentes uitam eternam habeatis. p ost  in communione in -
uitam ur  ad hanc sapienciam. Si   consurrexistis  cum
xpisto que sursum sunt querite sapite ecce de sapiencia
et quia de sapiencia habet ur  jn hac feria· ideo fit statio ad
beatum paulum qui fuit sapientior omnib us  apostoliß
20 / Jn matutinali officio pr imum .Responsoriumest ui rtute ma-
gna.   quarta  feria  p ost  pascha
Ostensa celesti patr ia per quid habeat ur  inuitam ur  ad illam
 vnde intr oit us  est quarta feria. venite   benedicti   patr is   mei  
et cetera. Qu ia uero dominus dicit penitenciam agite apropinqu abi t reg-
25num celorum et qu anto magis purificati erim us
per penitenciam tanto magis apropinqu abim us . ideo beatuß petr us
inuitat in epistola  iudeos ad penitenciam. et quia per penitenciam
inuitat ur  uel tr ahit ur  homo ut de filio diaboli fiat fili us
dei et hec est mutatio dextere excelsi· ideo in .Responsori o. dicitur
30dextera   domini   fecit   ui rtutem   et sequit ur  alleluia  de resurrectio ne
semper enim in illis dieb us  dicunt ur  aliqu a de resurrectio ne
domini. xp istuc   resurgens   ex   mortuis  . quia uero hec
mutatio fit jn qua homines fiunt filíì dei per predica-
tionem· ideo jn   evangeli o   dicit dominus. Mittite   in   dexteram  
35nauigíì   rethe   et cetera. hoc facit qu i tantum propter deum predicat
et tunc trahuntur magni pisces. / p ost ea dedit
eis piscem assum. piscis assus xpistuc passus. hec
erit refectio in patr ia cum comedem us  panem
angelorum de qu a in offertorio. portas celi et cetera. / vnus
40de magnis piscib us  fuit beat us  laurenti us et fuit
assus. ideo fit statio apud beatum laurentium.  v.  feria
Qvinta feria est de conuersione gentium per xpisti pa-
ssionem et resurrectionem. vnde introit us  est
victr icem   manum   tuam   laudauerunt   pariter   xrist iani.
45quia sapientia aperuit os mutorum vn de ysaie .xxxv. tunc
saliet sicut ceru us  claudus et aperient ur  lingue
mutorum. quoniam ille demones eciebat qui fa-
ciebant homines mutos lucas. erat ihesuc eiciens
demonium et illud erat mutum. Jn   epistola  significat ur
50 conuersio ista gentium .scilicet. vn de ib i habet ur  de eunucho qu i
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 64r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_64r