fol. 51r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 51ra

qu a si ad oculum· per stellam. epistola de eodem est et sumit ur  de
ysaie .lxii. evangeliu m  de eodem. Quoniam autem in illa die non potuit
ecclesi a agere de tr ib us  apparitionib us  sicut dictum est· in octabis
agit de apparitione facta in baptismo et maxime in an-
5tiphonis de laudib us  que ostendunt effectum baptismi in
nobis. omnes enim septimi toni sunt ad ostendendum
quod in baptismo septiformis gratia spirituc sancti dat ur .  de  dominiciß  diebus.
Ab epiphania usque ad .lxxam . sunt .v. dominice uel .vi.
ad plus. uel tres ad min us . / et in omnib us  intendit
10ecclesi a ostendere apparitionem domini. / verumtamen non sunt nis i tr es
que habeant propr ium officium et gr aduale. / Jn pr ima dominica
monet nos ecclesi a in intr oitu ut offeram us  domino aurum quia
rex regum est et similiter in duab us  sequentib us . pr ime dominice
intr oitus talis est. Jn excelso   trono   uidi   sedere  
15 uirum   quem   adorat   multitudo  angelorum. et est sumpt us
de illo loco ysaievidi   dominum   sedentem   super   solium  
excelsum   et   eleuatum   et plena erant omnia maies-
tate eius. Qu od dicit hic tronum .scilicet. in intr oitu· dicit
ibi solium quod idem est. quod dicitur hi c multitudo angelorum
20idem est ei quod dicitur in ysaia. angeli canebant et cetera. / tron us
excelsus est ecclesi a in qua deus sedet que monet nos ut
adorem us  xpistum sicut regem. epistola uero monet nos ut
offeram us  ei mirram ad romanosobsecr o     uos   per   misericoriam  
dei   ut   exhibeatis   corpora   uestra   hostiam   uiuentem   et cetera.
25et per hoc ostendit ur  mirra que intelligitur in carnis mor-
tificatione. Evangeliu m uerest ex apparitione domini. cum  
esset   ihesuc   annorum   .xii.   et   cetera . Mater ei us  inuenit eum in tem -
plo disputantem cum sapientib us et docentem et ma-
xime quando ille qu i legebat tradidit ei librum
30 et aperuit ipse qu i est leo de tr ibu iuda qu i aperit et ne-
mo claudit apocalipsi. et ostendens se omnia scire uer -
tit ad illum locum in ysaiaSpirituc   domini   super   me   et cetera. quia ad
euangelizandum pauperib us  misit me. ut mederer con -
tr itis corde et dixit eis. hodie impleta est prophetia in
35aurib us  uestris.  ii.  dominica  p ost  theophaniam.
Jn dominica secunda est intr oit us omnis   terra  . et ad idem est quod
ali us . et in officio illo totum plenum est hac uoce. .idest.
iubilate propter innouationem nostram. quia nou us  r
rex noua lex ecce noua facio omnia. Et illa
40dominica legit ur  evangeliu m de nuptíìs in qu ib us  dominus muta-
uit aqu a m in uinum. tunc fecit noua miracula. Sed
epistola non uidet ur  conuenire que talis est habentes dona-
tiones et cetera. ad romanos. Sed bene conuenit misterio euan -
gelij quod tales nuptie   facte   sunt   in   cana   galilee  
45cana zelus interpretat ur . galilea tr ansmigr atio. quod
igi tur nup _ tie   facte   sunt   in     cana   galilee  
sign ificat quod in corde habente zelum .idest. amorem
                                         
                                         
50                                          
                                         

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 51rb

ardentem tr ansmigrandi / de uicíìs ad ui rtutes.
/ de mundo ad patrem. / de terra ad celum· fiunt nup-
cie ei us et xpistuc et dominus est ibi cum matre sua. hoc enim est
de pr imis leticijs in corde ub i sunt nuptie quod deus nat us
5 est de ui rgine. ibi mutat ur   aqua   in   uinum  .idest. insipidi-
tas operum in leticiam spiritualem ad quam monet epistola
et ostendit ea que comedam us  in illis nuptíìs et bene
apponit .xx. fercula siue   prophetiam   secundum  rationem fi-
desiue   qu i   docet   in   doctrina   et cetera.  iii.  dominica  p ost  epiphaniam.
10 Tercia dominica monet nos ecclesi a adorare· no-
uum regem cum angelis in intr oitu dicens. Adorate  
dominum   et cetera. et nos cum ipsis quia dicit angelus iohanni apocalipsi.
conseruus tu us  sum et fratrum tuorum. Sequit ur  in   syon  
.idest. in ecclesia. Evangeliu m uerest de sanatione leprosi ub i dicitur
15 domine   si   uis   potes   me     mundare  . ecce fides.
vnde dixit ei uolo   mundare  . Sed epistola non uidet ur
concordare. que est nolite esse prudentes apud uos
met ipsos ad romanos. et tamen bene competit mistico in-
tellectui. / Sanatio enim leprosi significat quod deus uult
20sanare nos a lepra uolatili que est heretica pr a -
uitas que mod o euolat per totum mundum. et ab omni alia
lepra et ab omni peccato per stellam .idest. per fidem natiuita-
tis et apparitionis. huic concordat epistola. et pri-
mam lepram remouet cum dicit. Nolite   esse   pr u -
25 dentes   apud   uosmet   ipsos   et cetera. hoc solum est causa here-
sis quia homo propr io sensui uult inniti in intelligen -
tia librorum sacre script ur e. / Aliam lepram remo-
uet cum dicit nulli   malum   pro   malo   reddentes. sed si
esurierit inimic us  tuus ciba illum.  iiii.  dominica
30 Quarta autem dominica non habet propr ium intr oitum quia non semper sunt
sunt ibi .iiii. septimane. / Sed evangeliu m propr iumAscen -
dente     ihesu   in   nauicula. et habet ur  ibi qu omod o dominus mi-
tigauit et sedauit tempestatem maris. et dixit discip ulis
suis. cur   timetis   modice   fidei  .quasi dicat. fides modi-
35ca causest timoris et tempestatis cordis. qu i enim habet carita tem
nichi l timet. et hanc habet qu i ueram fidem habet· ideo de carita te est epistola
nemini   qu icqu a m   debeatis   nis i   ut   inuicem   diligatis  . et
evangeliu m signat quod si xpistuc dormit in nobis· tempestas
orit ur . Qu i enim habet fidem habet deum / Augustin us  fides in te
40 est xpistuc in te. dormit igi tur xpistuc in nobis quando nos non uti-
m ur  fide nostra. et tunc orit ur  tempestas temptationum
in cordib us . Redit autem tr anqu illitas· si excitat ur  fides.
que excitat ur  per caritatem. et ideo legit ur  illa epistola ub i dicit ur .
Non   occides et ceteradiliges     proximum   et cetera. fides enim et cari tas se-
45renitatem faciunt in mente hominis. hijs tr ib us  sentencíìs horum
tr ium euangeliorum ultimorum renouat ur  homo omnib us  modiß
/ pr imo enim mundat ur  sicut leprosus. / secundo sedat ur  tempes-
tas temptationum in eo / tercio fiunt nupcie in corde
ipsi us . sed pr imo ponit ur  hoc evangeliu m de nuptijs quia digni-
50or est ille status. et sunt ibi tres stat us  in omnib us  secundum
argumentum manifestationis xpisti.        
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 51r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_51r