fol. 58v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 58va

dominus. / Moyses dedit uobis legem et uos uultis me inter -
ficere qu asi contr a legem uestram uultis et facitis. et dixe-
rundemonium   habes  . ecce obstinati erant
et hoc est quod in epistola habet ur cito   recesserunt   a   uia  
5 quam   ostendisti   eis  . / ecclesia uero ostendens se
non consentire peccatis eorum dicit se expectare xristu m
usque in finem. Jn offertorio expe ctans   expe ctaui et cetera
/ quia uero non bene expe ctat nis i qui a lasciuia .v. sensu-
um abstinet ideo .vti. toni est. / per hanc autem spem intr o -
10ducit ur  nou us  populus in terram promissionis. vnde sequit ur  p ost -
communio. Letabim ur   in   salutari   tuo   / et est pr imi
toni quia omnis leticia est a deo.  iiii.  feria.
Sequit ur  .iiiita. feria que est catezizatorum qu i ea die duce-
 bant ur  ad ecclesi am  catecumini et catezizabant ur
15.idest. instruebant ur et in nouo et in ueteri testamen -
to. Maxime in illis que pertinent ad baptismum et ideo est
ibi leticia et epistola. de lectione autem que de ezechiele
est sumit ur  Jntr oit us . dum sanctificat us  fue ro in uobis dabo
uobis   cor   nouum   .i dest. spiritum sanctuuel baptisma quod dicitur cor
20nouum. Jn uersu autem sunt gratiarum actiones de hac
sanctificatione. Benedicam   dominum   in   omni   tempore   / et est
de tercio tono quia sanctificatio ad tr initatem pertinet
 lectio p ost ea sequit ur  in qua habet ur  idem sanctificabor   et cetera. et
quia per talem sanctificationem fiunt homines filij de
25sequit ur  .Responsoriumvenite   filij   et cetera. / et est .vii. toni propter
vii. dona spirituc sancti que dantur in baptismo. epistola uer o
de ysaia laua mini   per   baptismum   et   estote .idest.
permanete mundi et qu omod o poterunt ostendit  Au -
ferte   mal um   cogitationum. uestrarumsi   fuerint   pe c -
30 cata   uestra   ut   coccinum   p ost ea sequit ur  graduale.
Beata   gens  quia in talibus locum habet beatitudo
et est pr imi toni quia beatitudo a solo deest. Jdem habet ur  in
evangeli o  quod est de   illuminatione   ceci. ceci enim illuminant ur
in baptismo. lutum   fecit   dominus   ex   sputo et precepit  
35ei ut   lauaret   se   in   natatoria     syloe  .idest. xrist i
qui missus fuit a patre in baptismo uel doctr ina
xpisti. p ost modum in gratiarum actionem. sequit ur  offertorium / ii.
tono per illuminationem et confirmationem. Jn
communione uero agit gratias cec us  de illuminati-
40one sua. lutum   fecit     ex   sputo et cetera .idest. tacto·
quia ad locum vn de ueniunt flumina reuertunt ur  ut iterum
fluant. sic recognoscendo bona dei agit gratiaß.
 Qvinta feria ostendit quod non est sanctificatio nis i. v.  feria.
 a deo vnde intr oit us  talis estletet ur   cor   querentium  
45d ominum   querite   faciem   ei us   semper   / et est .ii. tono quia
querit ur  ut habeat ur et habet ur  ut ampli us  querit ur . qu anto enim m-
agis habet ur · tanto magis querit ur . / epistola  uerest de re-
suscitatione filij   mulieris   sunamitis  quem
resuscitauit heliseus. Misit pr i m us  baculum per gi-
50ezi famulum suum ne c potuit suscitari. p ost ea
iuit ad eum eliseus et incuruauit se super pue-

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 58vb

rum et pueri qu antitati se conformauit. / puer uero .vij.
oscitationes emisit et sic resuscitat us  est fili us
mulieris sunamitis que captiua interpretat ur . / et
est totum gen us  humanum / quod dicitur puer propter paruitatem
5sensus. / bacul us  est lex que ferit dicens oculum
pro oculo et cetera que neminem ducit ad perfectum. / heli-
seus.. idest . xpistuc inclinauit se super hunc puerum
et inaniens se fact us  est frater ei us et resuscitat us  est
 sed oportet ut .vii. oscitationes emittat. / pri-
10ma oscitatio fideest quia sine fide non est intro-
it us . pr imo ueritati debet credere et omnia possibilia sunt
credenti. vnde illu d. domine si uis potes me mundare
dixit uolo. mundare. / ßecunda timor. / tercia dolor.
de peccatis. quia misericordia non fit sine iusticia. / Alie tr es
15sequentes propositum confitendi. propositum de decreto non
pe ccandi quod .scilicet. non offendat de cetero creatorem
suum. et omnia ista debent fieri in spe. uenie et
glorie. / vnde spes est .viima. oscitatio. ResponsoriumRes -
pice   domine   in   testamento   tuo  . p ost ea exurge  .idest.
20fac nos exurgere / de .vto. tono propter .v. sensuum
reparationem. evangeliu m uero est de resuscitatione filíì
uidue cui dixit dominus. Adoles cens   tib i   dico   surge  
 Jn qu ib us dam tamen ecclesíìs dicitur illud evangeliu mSicut   pater   susci -
tat   mortuos   sic   et   fili us   qu os   uult   uiuificat  et  
25sequit ur  offertorium / .vii. toni propter .vii. oscitation
in gratiarum actiones. et p ost communio que est de eterna beati-
tudine. domine   memorabor   iusticie   tue   et cetera.
cui competit dare eternam beatitudinem. / de .viii.
tono propter beatitudinem que erit in .viii. resurrectionis.
30 Sexta feria prorsus idem dicit et est intr oit us . o  vi.  feria
  Meditabor   .versus. celi   enarrant  .idest. sancti de pr imo
tono quia in solo deo ponit spem. Jn epistola sequit ur  re-
fecito resuscitatio filij uidue ab helia. Responsorium  Quod
est bonum   est   sperare   in   domino  qui resuscitat / de .vto.
35tono eadem ratione propter .v. sensuum innouati-
onem. Sequit ur  evangeliu m. de resuscitatione lazari
 offertorium. in gratiarum exibitionempopulum   tuum  
domine   saluum   et cetera. / de pr imo tono et eadem ratione
quia in solo deo sperandum est. Jn communione uero ostendit
40quod ad preces aliorum .scilicet. marie et marthe sus-
citat us  fuit ille puer. videns   dominus     flentes  
et cetera. propter quod significat ur  quod etiam ad preces aliorum suscitat
dans primam gram / de pr imo tono propter pr i -
mam resurrectionem .scilicet. anime.  de  sabbato.
45 Sabbatum uerest de largitate dationis hui us
 resurrectionis. vnde intr oit us  est Sitientes  
uenite   ad   aquas  .scilicet. doctr ine et baptismi. bibite  
cum leticia. hoc ad sabbatum mentis pertinet et os-
tendit ur  largitas dei quia parat us  large dare.
50 et benigne cuilibet. venite   et   bibite     aqu as que
mundificant et sanctificant gratis. versusAttendite  
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 58v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_58v