fol. 71r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 71ra

mortu us  quando infirmitate uel aliquo flagello tangit
corp us  hominis Mortu us  .idest. anima et sic excitat ur  a sompno
mortis. vnde ecclesiastic us  .xxxi. Jnfirmitas gr auis sobriam
** ddit a reddit animam. et sequit ur  offertorium. qu a si in uoce m-
5achabeorumDomine   in     auxilium   meum   respice  . et sequit ur
p ost communio. Domine memorabor iusticie   tue   solius  . quia
omnes qui ad te ueniunt respicis.  xvii.  dominica
Septima decima dominica agit ur  de nuptijs eter -
nis quia consideratione illarum libenter patim ur  tr ibu-
10lationes sicut et machabei Fecerunt / Sunt enim qu a -
tuor dominice in qu ib us  agit ecclesia de machabeis.
consideratio enim illa tribulationes leues facit.
et propter illas nuptias quib us  pena leuiter substinet ur
 de hijs nuptijs dicit dominus in evangeli o. cum   inuitat us   fuer  
15 ad   nuptias   recumbe   in   nouissimo   loco et cetera. omneß
inuitati sum us  ad nuptias eternas et si in nouissimo
loco nos ponim us  hic ut sim us  humiles· exalta-
bim ur  in paradiso. et econuers o. vnde statim subiungit   ego  
autem   dico   uobis   quod     omnis   qui   se   exaltat   humiliabitur.
20 et   qui   se   humiliat   exaltabitur. vnde incipit Jntr oit us
Justus   es   domine     hoc  iudicio. huic iudicio consentit
ecclesia. qui exaltas humiles. et superbos depr imiß
dicens. Just us   es   domine  . Jn epistola inuitat nos ad humili-
tatem ut dicat ur  nobis amice   ascende   superi us  ob -
25 secro   uos   ut   digne     ambuletiß     uocatione   qu a  
uocati   estis  ad nuptias. digne in humilitate
hoc est nouissimum locum tenere. Jdem monet in gr aduali
Beata   gens     et  cetera. ßuperbi faciunt se dominos. humi-
lium uero deuß est dominus. versusverbo   domini   celi     firmati     sunt  
30.idest. magni. vnde debem us  esse humiles quia nichil ha-
bemus nisi a deo. et in alleluia. Qu i   timent   dominum  
sperent   in   eum  non in se. p ost  sequit ur  evangeliu m  de nuptijs. sicut
dictuest. / Notandum quod antequ a m dicat de nuptijs habet ur
qu omod o sanauit ydropicum per quem intelligitur qu ilibet ama-
35tor mundi. prius enim oportet quod sitis mundi sa-
net ur  quia qui bibit ex aqua hac sitiet iterum Johannes.
iiii. Quamdiu enim homest ydropic us  illis nuptijs
non potest sanari. Jn offertorio. similiter inuitam ur  ad h-
umilitatem. vn de ibi habet ur  oratio   danielis. oraui  
40 ego   daniel  . et propter hanc humilitatem meruit audi-
re archangelum qui eum certificauit etiam de incarna-
tione xpisti. Jn communione habet ur  de humilibus et de *** us -
superbiß vouete   et   reddite   d omino deo uestro omnes qui
in circuitu   ei us   affertis   munera   .idest. humiles. qu i atr i -
45buitis ei omnia bona. ter ribili     et   ei   qui   aufert  
spiritum   pr incipum  .idest. superbiam eorum. ecce qu omod o superboß
humiliat.   xviii.  dominica
Sequit ur  .xviii. dominica debet se homo ponere in
nouissimo loco ut ponat ur  in pr imo sicut
50sunt prelati. vnde in .xviii. dominica agit ur  de prelatis

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 71rb

qui sunt in pr imo loco. vn de evangeliu m est Super   cathedram   moy -
si. Jntr oit us  uero est da   pacem   domine   sustinentib us   te   ut  
prophete   tui .idest. prelati fideles   inuenian t ur . non infide-
les sicut scribe et pharisei. versusletat us   sum   .idest. ad nu-
5ptias ibim us et ideo letat us  sum quia inuitati sum us  ad
nuptias. et pro pace habenda apostoluß. in epistola agit
gratias de ephesijs qui habent fidem illam. de istis
nuptijs Gratias   ago   deo   meo   semper     pro   uobis  . Jn .Responsorio.
uero ostendit gaudium letat us   sum   et in alleluia ortam ur
10ad laudemlaudate     dominum   omneß   gentes  . evangeliu m est de
scr ibis et phariseis qui infideles fuerunt. vnde tempta-
uerunt dominum dicentes. Qu od     est   mandatum   et cetera. et
dominus dixit. diliges     dominum   deum.   tuum  . et p ost ea repre -
hendit eos de infidelitate dicens. Qu id   uobis  
15 uidet ur   de   xpisto   cui us   fili us   sit· dicunt   ei   omnes     dauid  . et
dixit   eisQu omod o   ergo   dauid   in   spiritu   uocat   eum   dominum   di -
cens   dixit   dominus   domino   meo  ergo xpistuc dominus fuit dauid.
aut quando erat dauid aut quando non erat. si quando erat
dauid sed xpistuc adhu c non erat secundum quod homo. ergo erat deus. si
20quando non erat dauiergo similiter deus erat. quia mortuorum
non est dominus nis i deus. et reprehendit eos de infideli-
tate quoniam non credebant in  ipsum esse deum. tales
non debent esse prelati. sed sicut moyses de quo habet ur  in
offertoriosanctificauit   moyses   altare   domino  . debent
25enim prelati offerre se totos incensos et p ost ea mul-
tas hostias vn de sequit ur  communio tollite     hostias   et
loquit ur  prelatis.  xix.  dominica  p ost  pentecosten.
D ominica .xviii. Respondet precedenti Jn qua dic-
tum est da   pacem   domine   sustinentib us   te   ut prophete
30tui .idest. prelati fideles inueniant ur . fideles autem
inueniunt ur  si faciunt quod habet ur  in evangeli o. hui us  .xix. domini-
ce. Jn quo habet ur  quod adduxerunt   ad   ihesum     paraliticum .
ihesuc   autem   uidens   fidem   illorum   qui   offerebant  
et cetera. paralitici sunt qui in delicijs ita dissoluti
35sunt quod non possunt facere bona opera. et merito
fidei prelatorum sanant ur . ideo bonum esset habere bo-
nos prelatos. qu idam   autem   de   scribis     dixit  hic   blas -
phemat   qui   peccata   dimittit. uidens   autem   ihesuc  
cogitationes   eorum   dixit  vt   sciatis   quia     filius  
40 hominis   habet   potestatem     dimittendi   peccata   dixit  
paralitico. tolle   grabatum   tuum   et quia sol us  domin us
est qui sanat paralisim Jncipit introit us Sa -
lus   populi   ego   sum  versus  . attendite   popule   meus   legem  
per quam sanant ur  paralitici. Jn epistola monet apostoluß
45paraliticos ut erigant ur  a torpore paralisis ad
bona opera. Renouamini   et cetera. sequit ur  graduale
in uoce paralitici. dirigat ur   domine   oratio   mea  . versus.
eleuatio   manuum  . Jste iam eleuat ur  ad bo-
na opera. et iterum alleluia. in uoce paralitici sana-
50ti dextera   domini   fecit   ui rtutem  quia sanauit me.
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 71r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_71r