fol. 60v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 60va

occurrere cum florib us  ui rtutum et palmis uictoriarum
/ de .viii. tono propter uictoriam xpisti in se et in membr is per
quam uenit ur  ad uictoriam resurrectionis. p ost ea
cantat ur  canticum puerorumGloria   laus   et   honor  . Jn intr oi-
5tu ciuitatis. / Q u ia ingrediente domino in sanctam ci-
uitatem. pueri hebr eorum quia innocentes laudant dominum
/ Ante uero infigunt ur  rami uirides in cr uce quia xpistuc fu-
it ram us  uiridis habens in se omnem uirorem ui r -
tutum et nos ab eo. vn de ipse dicit. Si in uiridi hoc fi-
10unt in arido quid fiet. / vnde per hoc quod cr uci affigim us  ra-
mos uirides significat ur  quod omnem uirorem ui rtutum ha-
bem us  a crucifixo. Jn intr oitu uero ciuitatis cantat ur
.ResponsoriumJngrediente   domino  p ost  canticum puerorum quod est pri-
mi toni propter pr imam etatem. / uel quia soli deo cantandum est
15 / p ost  illam processionem sequit ur  statim missa de passione
/ quia debem us  gaudere de fructu passionis. et debe-
m us  compati quia pro nobis passus est. ibi est unde letem ur  .scilicet.
de amore quem ostendit nobis in cruce. et vnde
tr istem ur  de peccatis nostris que tanta sunt quod propter ea opor-
20tuit filium dei pati. venit autem .x. luna ut esset
in domib us  iudeorum sicut preceptum est exodo .xii. et in
deuteronomio .x. luna accipietis agnum. / Mistice
uero quia populuß israelitic us  .x. plaga egressus est de
egipto. similiter per istum uerum agnum data est libera
25potestas populo israelitico .idest. uidenti deum per fi-
dem exeundi de peccato quod non fuit datum per moysen
et ui rgam ei us  .idest. per disciplinam et sacerdotium legale.
 Jn principio ergo misse reducens ad memo-
riam ecclesia domini passionem· Jncipit ab oratione
30ipsi us Domine   ne   elonge     facias  . /   est  .viii. toni quia propter
passionem uenit ur  ad resurrectionem. p ost modum
sequit ur  epistola. hoc   sentite   in   uobis   quod   et   in   xrist o   ihesu   in  qua
ostendit ur  passio et fruct us  passionis hoc   sentite  
in   uobis  . et cetera .idest. imitamini ipsum ut sicut ipse ha-
35buerit caritatem qua uoluit pati ita et uos
habeatis caritatem qua patiamini omnia tormen -
ta temporalia et ut habeatis humilitatem que in xpisto
maxima fuit mansuetudinem patienciam in -
tellectu    sentiatis cito enim sentietur
40dulcedo in corde et gloria in fut ur o / viso autem hoc fr-
uctu fit homo patiens quia consideratio fruct us  ge-
nerat patienciam. Jdeo sequit ur  .Responsorium. quod Respondet epistole in
qu o ostendit ur  quomodo per passiones uenit ur  ad gloriam
et dicuntur ibi tria. / pr imum est tenuisti manum
45tuam / et confortasti me in bono. / et in uoluntate
deduxisti me talis facit qu icqu id deuß uult. / tercium
est quomod o cum gloria suscepisti me. / pr imum est causa crucis
/ ßecunduest ipsa crux. / tercium fruct us  ipsi us . vn de qu a m bon us
israel deuß. quia ita deducit suos ad passionem. vn de
50lapides torrentis illi dulces fuerunt. p ost  sequit ur  tr-
act us  deus deus meus respice et cetera. / de ßecundo tono quia ibi
ostendit ur  passio et fruct us  passionis. vn de titul us

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 60vb

illi us  psalmi est pro susceptione matutina. / uel ideo est
secundi toni propter contumelias et tormenta. ßapientie .ii. con -
tumelia     et   tormento     interrogem us   eum  . evangeliu m de pas-
sione est. offertorium inproperium   expe ctauit   cor   me -
5 um   et   miseriam  . quasi. dicat. ecclesia ex quo xpistuc tot pas-
sus est libenter patiar. vnde dicit expectauit qu a si
rem dulcem. p ost communio pater   si   fieri   potest   / de .viii.
tono utrumque quia per passionem uenit ur  ad re-
surre ctionem. / Jn noct ur nali uero officio dicitur
10JnuitatoriumJpsi   uero   non   cognouerunt   uias  
meas  quod dicitur inuitatorium per contr arium / Jnuitat
nos ad cognoscendum uias domini per contr arium iu-
deorum. quia non cognoscentes uias domini non intr oie-
runt in requ iem. / Jn prim o uero Responsorio. ostendit ur  securitas
15patientium tr ibulationes et causa quare non est timen -
da tribulatio quia   deus   est   adiutorin   die   qu a   inuo -
cauerim us     te   dixi   tu   es  . versus. in die   tr ibulationis  . quia si
deuß adiuuat non est timendum. vnde Job pone
me iuxta te et cui us  uis manus pugnet
20 / de pr imo tono quia a soleo deo speranda est liberatio
et auxilium. / Secundum .Responsorium. est de passione ex quo
enim homo secur us  est ne c timet tr ibulationes· non res-
tat nis i ut ueniat tr ibulatio. et sumit ur  de Job.
fratres   mei   / de .viii. tono. Jdeo enim destituit ur
25homo omni humano auxilio ut cogitet de gloria re-
surrectionis. / iii. Responsorium. sumit ur  de jeremia. con -
clusit   /   de .vii. tono quia per istas tr ibulationes uenit ur
ad requ iem. / Alia patent. Et sumunt ur  de Jeremia.
/ uel ysaia. / uel de libr o sapiencie. sicut illud dixerunt Jnpíì
30preter nonum quod est ingrediente   domino   / de ßecundo
tono quia laudabant pueri utramque naturam in
xpisto deitatem cum dicebant osanna .idest. salua obse-
cro. humanitatem cum dicebant filio dauid. uel quia
deum corde et ore pueri laudabant sicut iudei corde
35 et ore conuiciabantur. / legit ur  uero Jeremias in passio-
ne triplici ratione quia manifestius prophetat de
passione quam ali us et quia per suam passionem prefi-
g ur ata est passio domini. et quia deplorando captiui-
tatem iudeorum per babilonios factam. prefig ur abat
40 etiam romanam quam incurrrerunt propter passionem xrist i
S ecunda uero feria ostendit causam passionis  .ii.  feria.
 in ipso .scilicet. humilitatem et patienciam. / Jn iudeis cr udelita-
tem et inuidiam. / Jn iuda cupiditatem et auariciam. et
est Jntroit us  Justus   es   domine   /   de  quarto tono propter for-
45mam crucis. epistola uero sumitur de ysaia. Jn qu a
ostendit ur  pr incipal is  causa passionis domini. Dominus   deus  
aperuit   mich i     aurem  ad intelligendum et propter hoc dedi  
genas   meas   uellentib us et cetera. Jn .Responsorio. uero petit
suam liberationem. exurge   domine     Jntende   et cetera.
50effunde   frameam   /  de tercio tono quia ui rtute tr i -
nitatis liberam ur  ab inimicis. / Jn evangeli o uero ostendit ur
triplex causa passionis. Ante   .vi.   dies   pasche  
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 60v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_60v