fol. 52v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 52va

terram .idest. omnia ista uisibilia / et sicut expr imit ur  persona
patr is et filíì. sic in pr incipio .idest. in filio creauit  deus pater
celum et cetera. et p ost ea expr imit ur  persona spirituc sancti cum dicitur. et
spirituc   domini   ferebat ur   super   aquas  .idest. spirituc sanctuß qu i regit
5omnia qui fecit et creauit. et ecclesi a sub cura ei us  est.
/ Jnstruit etiam nos in fide incarnationis resurrectio nis
et glorie .idest. uite eterne. / per abraham enim qu i credidit
deo et reputatum est ei ad iusticiam. vn de in evangeli o Johannis.
Abraham exultauit ut* uideret diem meum·
10uidit et gauisus est diem .scilicet. incarnationis.
et resurrexionis glorie. / et in fide etiam passionis
nos instruit ut credam us  xpistum in qu antum homine m pa-
ssum fuisse non in qu antum deum per ysaac qu i non fu-
it immolat us  sed aries. / JTEM Jnstruit nos
15ut credam us  xpistum datum esse ex gratia non ex meri-
tis sicut fuit ysaac. / Jnstruit etiam nos in fide
resurre ctionis et ascensionis et spirituc sancti missi-
onis per ioseph qui p ost  uenditionem sublim-
atus est in egipto distribuens tr iticum per totam e-
20giptum. sic xpistuc p ost  uenditionem sublimat us
in mundo distribuit per predicatores suos tr iticum
uerbi dei per totum mundum. cui us  causa fuit resur-
rectio ascensio spirituc sancti missio. / Jncutit etiam ti-
morem per adam ne nos per uicium gule siue per ino-
25bedienciam eitiam ur  de paradiso spirituali sicut ille
de paradiso terrestr i. / Jn qu o paradiso spirituali ponit ur
hom o in baptismo et in penitencia. et per caym nos inst  -
ruit ut caueam us  ab homicidio. et per ciuita-
tes penit us  destructas ut caueam us  ab of-
30ficio sodomorum. et ab omni uicio propter diluuium et
iterum uicio gule per esau qui propter esum lenti-
cule rufe reprobatus est. / Apparet igi tur quare legit ur
in pr incipio .lxxe. liber iste. de ordine uero aliorum
librorum suo loco dicem us . Responsoria de eodem sunt.
35Officium uero misse est circumdederunt   me   et cetera. vb i
confitet ur  se ecclesia esse in penis et laboribus inflic-
tis propter peccatum. qui sunt fames sitis frig us  calor
lassitudo egr itudo et mors in pr ima persona. pr a -
ua conscientia et amaritudo fetor et tenebre
40qu ales sunt dolores inferni. / JTEM confitet ur  se esse in
pena et culpa qu oad qu osdam ut mereat ur  absolu-
tionem. / Sed ne iste luct us  generet accidiam siue
tr isticiam que mortem operat ur . ponit consolationem. Nollet
enim ecclesi a ullo mod o quod filij sui tedium uel accidiam
45haberent. hoc enim esset bibere fecem de calice
domini. ideo dicit Jn uersu diligam   te  . ut sic possit
dicere fuerunt mich i lacr ime mee panes die ac
nocte. / Sed quia homo libenter non suscipit hon us
penitentie nisi uideat premium· ideo osten-
50dit premium in epistola que sumit ur  de pr ima ad corinthios .ix.
Nescitis   quod     híì   qui   in     stadio   currunt   et cetera. bra-

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 52vb

uium est premium currentium per quod significat ur  beatitudo eterna
que est premium currentium per   quod   significat ur  in paradisum. quod
ostendit ur  ut libenti us  agant homines penitenciam et  et iam
ut magis fleant vn de ezechiel .xl.iii. Fili hominis
5ostende domui israel templum celeste .scilicet. et
confundant ur  ab iniqu itatib us  suis. et in psalm oSuper   flumi -
na   babilonis   illic   sedim us   et   fleuimus.   donec.   recordaremur.   tui. sion.
et sicut in cursu exteriori remouent ur  que impediunt
cursum· sic dicit apostol us  se facere cum dicitcastigo   cor -
10 p us   meum  . quasi dicat. leuigo me .idest. leuem facio me.
ad hoc ut possim currere. sic facit ecclesia ma-
cerat carnem suam. ut meli us  possit currere
ad brauium uite eterne remotis omnib us  uici-
is. et bene Respondet epistole Responsorium Adiutor   in  
15 oportunitatib us  . sic enim bene iuuat nos deuß
in tr ibulatione que oportuna et utilis est homini
quando facit recordari gaudiorum eternorum. non
sequit ur  alleluia quia tunc subticet ecclesi a omnia cantica le-
ticie .scilicet. alleluia gloria in excelsis. te deum lau-
20dam us . sicut dixerunt filij israel existentes in
babilone. Qu omod o cantabim us  canticum domini
in terra aliena. / ideo omne canticum leticie subtice-
t ur . et quia dicit ecclesiastic us .  Musica in luctu inoportuna
narratio. / Sum us  enim omnes in babilone. / Qu idam
25in medio ut qui pe ccant in spiritum sanctum. uel alijs
peccatis magnis. / Alij recedunt de medio ba-
bilonis / ita ut quidam sint in terris* babiloniß * uel terminis
ut qui iam proponunt penitere. p ost  responsorium sequit ur  trac-
tus .scilicet. de profundis et cetera. ad notandum quod in ge-
30mitib us et suspiríìs tr ahit ecclesia uitam suam
.scilicet. de profundis peccati uel pene. sed iterum ad consola-
tionem interponunt ur  uerba misericordie cum dicit quia
apud te propiciatio est. sed quia nullo mod o uult ecclesi a
quod filij sui recedant in accidiam· ideo p ost  tractum
35sequit ur  in evangeli o de denario diurno .idest. de bea-
titudine eterna quam ostendit filijs suis ut
hylariter faciant penitenciamSimile   est     regnum   celorum  
et ceteraqu i   exiuit     pr imo   mane  . homest uinea
de et  ecclesi a quam quilibet debet colere pro posse suo
40in alíìs per predicationem et exemplum. / Jn se per bo-
nam operationem. et si bene coluerit habebit uitam
eternam. que dicitur denarius. / Jn denario enim
est ymago et superscr iptio. et nos habebimus
ymaginem dei apertam et superscr iptionem quia eri-
45m us  díì et dicem ur  filij dei. Jn psalmo. ego   dixi   díì  
estis et cetera. Sequit ur  offertorium bonum   est   confiteri   domino  
Jn quo monem ur  laudare deum in tribu-
latione quod facere possum us  uiso denario
diurno ad quem uidendum petit ecclesia illu-
50minari. et p ost  sequit ur  communio. Jlluminare et cetera.
 Post .lxxam . sequit ur  .lxa. et sicut ecclesi a  .lx.
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 52v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_52v