fol. 47r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 47ra

hic assignat ur  effect us  quia fact us  est dies quando nat us  est sol.
et ideo sicut in die honeste ambulem us . Ad ultimum
dicitJnduimini   dominum   nostrum     ihesum   xristu m  . qu i dicit ego sum
uia. Jste sunt ut honeste ambulem us  in bonis
5operib us . Jnduam us  nos similitudinem xpisti. quia sic filij dei su-
mus. quia propter hoc fili us  dei fact us  est homo· ut homo fieret fili us  dei.
 p ost modum sequit ur  Responsorium jn qu o ostendit ur  spes que facta est in
ortu solis. p ost ea sequit ur  alleluia. Ostende. Qu ia tunc osten -
dit dominus faciem suam quam qu i uidet· sanat ur . vn de cum dixit domin us
10ceco qu id uis ut faciam tib i. Respondit. Raboni ut uideam.
quam faciem non poterant ante homines uidere quia erant in
regione umbre mortis. sed lux orta est eis. ut po-
questi o  questio  ssim us  uidere. Sed querit ur  quare alleluia quod est canticum leticie can-
tat ur  cum sit ieiunium. et iterum non celebrent ur  nuptie.
15 et Jterum tunc non cantat ur  Gloria in excelsis deo et te deum
laudam us . / Jterum aut est ieiunium meroris aut exul-
tationis. / Si meroris· omnia cantica leticie debent
taceri. / Si exultationis· omnia debent dici. ergo gloria
solutio  in excelsis deo. Est ieiunium partim meroris· partim
20exultationis. et quando fit mentio de prim o aduentu· ex-
ultationis est. Meroris est· propter secundum aduentum. Qu ia
preceptum est in exodo. Non accipies in loco pignoris in -
feriorem et superiorem molam. / et ideo quedam cantica leti-
cie cantant ur . quedam subticent ur Q uedam autem ratio speciale est
25quare gloria in excelsis deo non cantat ur · ut in suo tempore .scilicet. in
natiuitate domini deuoti us  cantet ur  cum angelis cum sit cant us  an-
gelic us  prim o in natiuitate domini cantat us  ab angelis. / Responsori-
um autem quod dicitur graduale quia cantat ur  in gradib us  in dieb us
festiuis uel ante gradus in alíìs· ascensum de ui rtute
30in ui rtutem sign ificat. / Sed quia hui us mo di tediosa essent multo-
tiens nis i graidium haberent admixtum sicut multa inconue-
nientia acciderunt filijs israel quando ascenderunt de man-
sione in mansionem statim p ost  ideo cantat ur  alleluia tobie penultimo.
platee ierusalem sternent ur  lapide mundo et candido et per
35uicos ei us  cantabit ur  alleluia. Sequit ur  Evangeliu m   de   matheo. cum
apropinqu asset dominus ihesuc ierosolimam et cetera. quod ad passio-
nem pertinet· quo ad litteram. ad diem uero hanc quo ad
allegoriam. et spiritualem intelligentiam. venit enim tunc domin us
ihesuc ierosolimam per betphage que interpretat ur  dom us  bucce.
40.idest. ad ecclesiam que parua erat in qua xpistuc apparuit per confes-
ssionem. et per montem oliueti per quem sign ificat ur  eminentia
misericordie· per quam uenit fili us  dei in mundum et misit disci-
pulos suos dicens. Jte   in   castellum et cetera .idest. in mundum et
inuenietis   asinam   et   pullum  .idest. iudaicum populu m qu i dure
45ceruicis est. et gentilem sine iugo legis. / Jtem per hui us mo di
animalia ostendit uias suas. humilia enim sunt. vn de
ait. discite a me quia mitis sum et humilis corde.
/ Jtem legit ur . quia ibi est benedict us  qu i uenit in nomine domini
Qu od pertinet ad aduentum. Sequit ur  offertorium de
50spe. Ad   te   leuaui   animam   meam  . et p ost communio de eodem
et propter idem. / Jn matutinali officio etiam totum

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 47rb

officium ad pr imum aduentum pertinet. / legit ur  enjm ysaias qui
de aduentu loquit ur  aperti us  qu a m ali quiß ali us  propheta. / jn secundo enim ca-
pitulo habet ur  ecce mons et cetera. / Jn qu into uero habet ur  de nequ icia iudeorum
/ pr imum uero responsorium de prim o aduentu est Aspitiens   a   longe  
5istud non accipit ur  de aliqu o libro theologie. Sequit ur  et  
nebuulam totam terram tegentem .idest. humanitatem filij dei
que totum mundum saluauit. ecclesiastic us . Medicina omnium in festi-
natione nebule. Jsta nebula t ur bat diem sed facit
videre solem. Qu ia per hoc quod gloriam mundi dissipat et obsc ur at
10 et eliminat· facit uidere solem iusticie. / jnsolito autem
mod o habet tres uersus ad sign ificandum quod aduent us  iste sal-
uat homines tr ium temporum. / et illos qu i fuerunt in tempore ante legem
/ et sub lege / et qu i in tempore gratie. / et fit tr iplex repeticio / prim o
a remotiori / et p ost  a min us  remoto· / et p ost ea a propin -
15qu iori. / vltimo reincipit ur  ad sign ificandum quod debem us
ei atr ibuere finem et pr incipium boni operiß qui est alpha et
omega / Secundum responsorium sumit ur  de daniele .vii. et omnia alia
aperte de evangeli o uel de aliqu o prophetarum. / Jn laudib us  pr ima an-
tiphona aperte est de prim o aduentu. Jn   illa   die .idest. quando
20messias ueniet stillabunt montes .idest. magni predi-
catores dulcedinem   dei   et   colles .idest. minores predica-
tores fluent   lac  simplicis doctr ine ut de ui rtutibus
humanis xpisti de Joele in fine. sumit ur . / Secunda· partim de ysa-
ia partim de zacharia Jocundare. / tercia est de secundo ad-
25uentu. ecce   dominus   ueniet de Jeremia. Non enim ita a-
git ur  aliquando de uno aduentu qu in admisceat ur  de alio.
sed habent ur  pauca De ßecundo. / sed tantum propter repressionem gaudíì
ne spes lux ur iet in presumptionem. Alia patent. Querit ur  autem questi o
quare non fiat memoria et de sanctis et de cruce. sicut fit in
30 soluti o  alijs temporib us . hoc autem fit sicut dicitur ne pr ius  uideat ur  dominus pass us
quam nat us . / et Jterum ne fiat contr a illud preceptum. Non
coques edum in lacte matr is sue .idest. xpistum non cr ucifiges
dum adhu c tener et lactens estcontr a hoc preceptum fecerunt
iudei qu i ipsum eadem die .idest. eadem .vi. feria in quconcept us
35 questi o  fuit crucifixerunt eum. / vltimo querit ur  quare de sanctis non
soluti o  fit memoria. / ad hoc dicitur quod istud fit in tercia an-
tiphona de laudibus. ecce   dominus   ueniet   et   omnes  
sancti   ei us   cum   eo   et   erit   in   die   illa   et cetera. que est de secundo aduen -
tu. quia in hoc aduentu apparebit gloria eorum.  secunda  domini ca  aduentus
40 Jn secunda dominica aduent us  agit ur  sicut dictum est de secundo
aduentu. Sed quia gaudere meli us  est qu a m flere et dilectio
melior est qu am timor. dilectio enim ui rtus est theologi-
ca. timor uero non· ideo dum agit ur  de secundo aduentu·
plura de pr imo· qu a m de secundo dicunt ur . vn de in hac dominica quedam
45dicunt ur . pertinentia ad pr imum aduentum· quedam ad secundum
quedam ad utrumque. / Jntr oit us  hui us  dominice pertinet ad utrumque sic
populus   syon   ecce   dominus   et cetera. vnde ueniet   ut   saluet  
populum   suum   a   peccatis   eorum  . Jn utr oque enim aduentu sal-
uat. Sequit ur et   auditam   faciet     uocem   laudis   sue. / ip-
50se enim est t ur t ur  cui us  uox audita est in terra nostra qu i atu-
lit nouum tempu s. / vox ei us  in secundo aduentu erit. ve-
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 47r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_47r