fol. 48r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 48ra

festum est de alíìs. / Jn laudib us  pr ima antiphona est de secundo
aduentu. veniet   domin us   et   non   tardabit   et   illuminabit  
de  ieiunijs .iiiior.  temporum  abscondita   tenebrarum  omnia manifesta sunt. / Jn illa autem
septimana sunt ieiunia .iiii. temporum. Notandum itaque
5quod in .iiii. temporib us  .iiii. ieiunia fiunt ut per ea p ur gem us
ea que deliqu im us  in .iiii. anni temporib us  que sunt / uer / estaß
/ Autupn us / hyemps. / et in tr ibus mensib us  fiunt per tres
dies. / ut in die reddam us  quod deliqu im us  in mense. / Jeiu-
nam us  autem pr imo in quarta feria· quia in ea dominus a iuda
10tradit us  est. / vita· quia tunc cr u cifix us  est. / sabbato· quia tr istes er-
ant apostoli de nece ßui domini. quia si compatim ur et conregn-
abim us . / Quarta autem feria de ueteri testamento legunt ur  lec-
15tiones propter ordinandos qu i tunc solebant examinari
et non tantum tenent ur  scire de ueteri testamento. et iterum
quia doctr inam ieiuniorum habem us  a ueteri testamento
/ Jn die autem sabbati .iiii. lectiones legunt ur  de ueteri testamento
ante lectionem illam angelus domini de lege et prophetis. quia
20moyses doctor legis ieiunauit .xl. dieb us et cetera et
bene  competit poterat ieiunare quia dominus cum eo loqueba-
t ur . sic bene possunt ieiunare qu i cum domino locuntur
in oratione uel qu ib us  dominus loquit ur  in lectione. et de helia si-
militer legit ur  quod comedit panem subcinericium et
25uas aque copiam lacr imarum et in fortitudine cibi
illi us  iuit ipse usque ad montem dei oreb .idest. usque
ad mensam celestem. quia penitens per penitenciam et pa-
nem lacr imarum fortitudine acqu irit ueniendi
effectum usque ad mensam paradisi. oreb interpretat ur  men -
30sa. / iiii. lectiones autem sunt quia ieiunans debet habere
.iiii. ui rtutes cardinales. / temperantiam habet
non est dubium· quia ipsum ieiunium temperantia est
/ Et prudentiam vnde apostolus rationabile sit ob-
sequ ium uestrum. / Fortitudinem habet. prouerbiorum ultimo. M-
35ulierem fortem qu is inueniet ur . et cetera et ibi legit ur  de ecclesi a
Accinxit fortitudine lumbos. suos. Qu ia oportet
nos multum laborare ad hoc ut caro nostra sit
munda. qu anto maior est pugna quia ualde corr-
upta est et spinas et tr ibulos germinat et ideo cum
40magna atr icione uenit ad candorem sicut bi-
ssus. / Justiciam habet· vn de ysaias. et erit iusticia
cingulum lumborum ei us . et fides cinctorium renum ei us .
de xpisto loquit ur  in membr is quando fit iusticia in terra· re-
cedunt latr ones. similiter quando iusticia fit in nobis re-
45cedunt mot us  pr aui. et non superant licet in nobis habi-
tent. Si autem non fiat iusticia non recedunt.
vnde ysaias . Qu ia non fecim us  iusticiam non  perierunt ha-
bitatores terre. ubi est iusticia· ibi est pax. fides
autem est cinctorium renum eius quia ut dicit GreGorius. re-
50spect us  eternorum restringit fluxum carnalium
uolupatum. et Jeronim us . si ieiunas a cibis corpor
oportet ut ieiunes a cibis draconis. et comedaß
cibos mentis. Qu i autem sic ieiunant non nocet illis

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 48rb

ignis tr ibulationis. ne c ignis mundi sicut ne c tr ib us  pueris
quos rex babilonis posuit in fornace. quia pueri
illi non comedebant cibos regales qu i eis mitteban -
t ur . ne c uiuebant deliciose immo aridis cibis
5ducebant uitam suam. Sic debem us  facere. et qu i
ita ieiunant non nocebit eis tr ibulatio mundi
sicut ne c illis flamma ignis et ideo p ost  statim sequit ur  lectio  
de daniele angelus domini et cetera. vbi dicitur quod angelus   domin i  
descendit   in   fornacem   et   fecit   medium   forna -
10 cis   tamqu a m   uentum     roris   flantem  . Qu ia angelus m-
agni consilij xpistuc sicut ieiunantib us  estum tr ibulationis
mitigat· legit ur  etiam hec lectio propter ordinandos qui
precipue sic debent uiuere ut non noceat eis an -
tiqus ignis regis babilonis .idest. diaboli. ad
15orationem autem que dicitur ante lectionem que est angelus domini
et cetera. non flectit genua ecclesi a licet ante flectat ad
ostendendum quod ecclesi a conformis est tr ib us  pueris. fecit
enim nabugodonosor statuam et cogebat omnes adora-
re eam. sed tres pueri cum daniele noluerunt flec-
20tere genua ante statuam. / tales debent esse ordi-
nandi qu in ante statuam .idest. ante gloriam mundi non flec-
tant genua. ordinant ur  enim ut seruiant deo ne c de ce-
tero seruiant mundo ne c glorie mundi ut ne c etiam glorient ur
de ieiunio uel de bonis operib us  suis. sicut ypocr ite
25faciunt de quib us  habet ur  in evangeli o. cum ieiunatis nolite
fieri sicut ypocr ite tristes qu i faciunt opera misericordie sibi contr a
illud deuteronomii   .xxiii. Non indueris uestimento quod ex
lino lanaque contextum est. per lanam  opera misericordie. la-
na enim uestis est ouium· opera misericordie uestis sim-
30plicium. per linum  carnis mundicia maceracio que
cum magna atr i cione uenit ad candorem. hoc
sibi faciunt ypocr ite quod non* faciendum. quia dicit * est
non indueris tib i et cetera. vnde in exodi .xxx.i. talem com -
positionem non facietis in usus uestros. Sed de-
35bem us  offerre corpora nostra hostiam uiuam sanctam
deo placentem ad romanos. et in ysaiaconfundant ur  qui gloriant ur
in sculptilib us  .idest. in gloria mundi que non est uera gloria sed ym-
ago glorie.  de   ßabbato  quare  fiunt  ordines  in  sabbato
Sabbato uero ordinant ur  qui ordinandi sunt· quia il-
40la dies spiritui sanctest consecrata. hoc enim preceptum
estMemento   ut   diem   sabbati   sanctifices  spiritui sancto atr i -
buit ur . sicut duo antetecedentia precepta patr i et fi-
lio. et ideo quia recipiunt dona spirituc sancti in ordinib us
tali die ordinant ur Solus uero episcopuc in die domini-
45ca consecrat ur . ad ostendendum quod ipsest uicari us
apostolorum qui in die dominica .scilicet. in die pentecostes
ui rtutem spirituc sancti ex alto susceperunt. / Notandum
autem quod antiphona quarta feria tercie septimane
representat ecclesia tempus quando uenit xpistuc in be-
50atam ui rginem. vnde intr oit us  illi us  diei est rorate   celi  
et cetera. exponit ur  sic o uos angeli et predicatores
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 48r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_48r