fol. 54r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 54ra

uos dominus ita affligi permittit quid erit de malis·
ecclesiastic us . vide arcum .idest. et sanctum et benedic qui fecit illum.  xal.
Post qu inqu agesimam sequit ur  .xl. qui est numerus spiritualis penitencie
in qua ieiunat ecclesia et penitet de peccatis suis
5per penitenciam enim peruenit ecclesi a ad qu inqu agesimam .idest. ad
annum iubileum .idest. ad remissionem peccatorum. ex par -
tibus enim eius aliqu a ntis surgit .l us . numerus qui significat
remissionem peccatorum que per penitenciam habet ur  in .xal. fac-
tam pr imo. / Jubileus enim ann us  erat in qu o omnia de-
10bita dimittebant ur . solutio fit per penitenciam que in
xl. perficit ur . per hanc enim uenim us  ad remissionem
peccatorum. Jncipit autem .xl. a dominica qu a cantat ur  Jnuo-
cauit me et protendit ur  usque ad magnum diem io-
uis qui est dies absolutionis. et cene domini. / Scien -
15dum uero quod ex tunc .idest. a dominica qua cantat ur  Jnuocauit usque
ad diem iouis· non sunt nis i .xxx.iiii. dies ieiunales
et duo p ost ea usque ad pascha. vnde in simul non sunt
usque ad pascha dies ieiunales nis i .xxxvi. / dieb us  enim
20dominicis non ieiunat ecclesi a propter resurrectionem domini
Noti o  quare  biß  comedim us in  die  dominica  que illa die facta est. Jn qu a resurrectione legit ur  domin us
bis comedisse· semel· cum discipulis euntibus in ema-
us· et iterum quando intr auit ianuis clausis et obtulerunt
ei partem piscis assi et fauum mellis. propter gaudium ergo quod
25de resurrectione debet habere ecclesia· non ieiu-
nat dieb us  dominicis· et ideo incipit ieiunare a quar-
in  capite  ieiu-nij  ta feria antecedenti que ideo uocat ur  caput ieiuníì et
tunc eiciunt ur  ab ecclesi a publice penitentes. cum can-
delis accensis. et ipse episcopuc dat eis cilicium ad mo-
30rtificationem carnis sue ad sign ificationem eius
quod factum fuit ade· qui propter suum peccatum fuit eiectus
de paradiso gladio igneo permanente ad hostium para-
disi qui per candelas accensas designat ur et sicut ibi
dominus dedit ade et uxori ei us  tunicas pelliceas que
35facte fuerant de corijs mortuorum animalium in significatio-
nem sue fragilitatis et mortalitatis sic episcopuc peniten -
tib us  hui us modi dat cilicia que signant asperitatem et fragilita-
tem humane natur e. peracta autem penitencia redeunt ad ecclesi am  Jn
die qua uocat ur  cena domini. quia per fidem et in fide
40mortis xpisti que tunc incipit peccatores redeunt ad
paradisum spiritualem ad ecclesi am  .scilicet. quia per penitenciam .xel. uenit
homo ad absolutionem peccatorum suorum ut possit comedere
Noti o  de  benedictione  cinerum  cenam domini. / hac eadem die benedicit ur  cinis per quem expr imit ur
humilitas ut sicut in eiectione ade de paradiso male-
45dicta fuit terra in opere suo· sic per humilitatem penitencie terra
nostra .scilicet. liberum arbitrium benedicat ur  per penitenciam. ut spinas
et tr ibulos non germinet. sed dignos fruct us  penitencie faciat
 Jnuitant ur  autem omneß generaliter ad penitenciam cum dicitur. venite  
et dicitur quare causa quare cum   dicitur homines ieiunare debent
50.scilicet. quia dominus expe ctat eos ad penitenciam. vn de Jntr oit us  talis est Mi -
sereris   omnium   propter   penitenciam . omnes autem orationes generaliter quecumque
dicuntur faciunt ad idem. Jn epistola  autem omnes ad hoc inuitant ur .

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 54rb

generaliter et parui et magni et utr ius que sexus. vn de dicit con -
gregate   cetum   et cetera. Sequit ur  responsorium quod respondet epistole osten -
dens tr iplicem effectum penitencie. / pr im us  est quia per penitenciam ha-
bem us  remissionem peccatorum et collationem glorie / et concul-
5cationem inimicorum. vn de sequit ur  uersus. dedit   in   obprobr ium   con -
culcanteß   me  . / Sequit ur  tract us  qu i significat laborem qu i in penitencia
habet ur . Jn evangeli o autem agit ur  de mod o ieiunandi. cum   ieiunas  
unge     caput   tuum   et   faciem   tuam   laua. quia omnis peni-
tens debet inungi oleo spirituali quod est iocunditas
10mentis tamqu a m alleta et pugil domini. sicut habet ur  in ecclesias te. oleum
de capite tuo non deficiat et faciem   tuam   laua     in -
teriorem hylaritatem exteri us  demonstra. ne   uidearis  
hominib us   ieiunans  .idest. sic ieiuna· quod non intendas
fauorem humanum sed soli us  dei. et pater tu us  qu i uidet in
15abscondito reddet tib i. et hoc est quod sequit ur . thesauriza-
te uobis thesaurum in celo et cetera. / Jn fine autem misse dicitur
oratio in .xal. super populum propter sanctitatem temporis.  vta  feria
Sequit ur  de .vta. feria. Jnuitati sunt ut dictum est in pr ima
die ad penitenciam. sed quia penitencia consistit in tr ib us  in oratione
20 et ieiunio et elemosina· ideo in tr ib us  dieb us  sequentib us  agit
de his tr ib us et pr imo in .vta. feria de oratione. vnde inci-
pit intr oit us dum   clamarem   ad   dominum  . Fit autem oratio
ab aliqu o quandoque pro se. / quandoque pro alio. / vt autem ostendat ur
qu antum ualet oratio ab aliqu o pro se facta· ideo sequit ur epistola.
25Jn qua proponit ecclesi a regem ezechiam in exemplo qu i
oratione pro se facta impetrauit a domino .xv. annos ui-
te sue superaddi ut habet ur  ysaie .xxxix. et ut etiam ostendat
ecclesi a qu antum ualet oratio pro aliqu o facta· legit ur  evangeliu m  de cen -
t ur ione qui rogauit dominum pro puero suo ut sana-
30ret ur  quod etiam impetrauit.  vi  feria  .xel.
Jn .vita. feria attendit ur  quale ieiunium placet deo
.scilicet. spirituale non carnale. vnde epistola agit de hoc quod sic
incipit. clama   ne   cesses quod habet ur  ysaie .l.viii. et p ost
ieiunauim us et non aspexisti et dominus Respondit. nonne  
35 hoc     est   ieiunium   quod   elegi· torquere     in   ci rculo     caput  
quasi dicat. non placet deo mich i tale ieiunium quod al i quis se cr uciet
tantum sed quod dissoluat fasciculos impietatis .idest. absti-
neat se ab omni peccato. quod fit per caritatem. vn de sequit ur
evangeliu m  agens de carita te ub i dicitur. dictum est antiqu iß   non   occi -
40 des. ego autem dico uobis non irasceriß.  de  sabbatum  .xel.
 Jn tercio autem die .scilicet. in sabbato agit ecclesi a de elemosina et de
sabbato. quia illa tr ia .scilicet. orationem ieiunium elemosinam ue-
nit ur  ad sabbatum mentis. ub i iam facta penitencia· iusticia
que spe ctat ad penitenciam et pax que est qu ies et sabbatism us
45mentis se osculant ur  .idestconueniunt et propter hoc apte sequit ur
epistola. Si abstuler   de   medio   tui   cathenam  peccatorum
.scilicet. que ibi sequnt ur · uocaberis   ßabbatum   delicatum   et cetera.
 hoc idem dicitur in evangeli o  . ubi legitur quod discipuliß laborantib us
in mari per qu oß penitentes designant ur  dominus ascendit
50nauiculam cum eis et statim facta   est   tr anqu illitas. quia
deo presente in corde hominis pacificant ur  omnia et tr anqu illan -
t ur  ibi.
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 54r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_54r