fol. 45v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 45va

tres pr imas super predicta tr ia uerba. et duas sequentes· super
corp us  xpisti. et super sangu inemsuper   corp us · ut notet ur  sto-
la corporis. super   sangu inem· vt notet ur  stola anime.
vn de Johannes. damascen us . totum me xpistuc accepit· ut
5totum me redimeret. Sequit ur  supr a   que   propicio   ac     se -
reno   uultu   respicere   digneris. Jn qu o notat ur  quod
sacerdos noster uultum habet uersum ad propiciatorium. di-
cens enim hec aspergit intus tabernaculum dum
dei lenit misericordiam querens ei us  propiciationem ut habeat
10deuß illa munera accepta· sicut accepta habuit m-
unera abel iusti. / vnde respexit dominus ad abel et
ad munera ei us . vnde apocalipsis. agn us  occisus est ab ori-
gine mundi .idest. fili us  dei passus est in abel. / Memoria
etiam fit de melchisedech qu i pr im us  obtulit panem
15 et uinum qu i xpistum sign ificat. vnde etiam non legit ur  in sacra
scr ipt ur a aliqu id de patre ei us  uel de matre. Asperso propi-
ciatorio qu a si si aspergat totam ecclesi am  inclinato capi-
te dicitJube   hoc   perferri   et   cetera     in   conspe ctu   diuine   maies -
tatis   tue   ut   qu otqu ot et cetera. per hoc enim demonstrat ur  corp us
20xpisti misticum· quod xpistuc trahit ad se cotidie per
membra. vn de Jeremias. patrem uocabis me et p ost  me ingre -
di non cessabis. Recte autem dicit sacerdos   iube   hec  
perferri   per   man us   angeli. quia et si angeli in alijs
operib us  iuuant homines· multo forti us  in hoc sanctissimo
25opere debent iuuare sacerdotes. omneß autem sunt
administratoríì spirituc. Et notandum quod ait GreGori us . eodem
momento in celo rapit ur  ministerio angelorum con -
sociandum corpori xpist et ante oculos sacerdotis ui-
det ur  in altari in celum .idest. celestem nat ur am
30hi c est panis qu i conuertit ur  in celestem nat ur am consocian -
dum corpori xpisti .scilicet. mistico. / tr ia ib i notant ur  pa -
nis  qui transsubstantiat ur  res   sacr amenti  .idest. ecclesia
triumphans et species   panis  .idest. ecclesi a militans.
 orat ergo pr imo pro his qui sunt in p ur gatorio. et
35est argumentum quod non prosit dampnatis oratio ecclesie.
quia dicitur in xpisto qu iescentib us . / p ost  orat pro uiuit di-
cens. Nobis qu o que peccatorib us et cetera. / et ßanctos inuocat
apostolos martires ui rgines cum alijs sanctis que inuo-
catio sign ificata est ut pr ius etiam dictum est per nomina
40xii. tr ibuum scr ipta in lamina que erat in fronte
sacerdotis et per hoc bis scr ipta sunt in canone. et
p ost  ostendit se per xpistum exaudiri. vnde dicit
Non extimator meriti sed uenie largitor
admitte quesum us . per xpistum   dominum     nostrum. per
45quem hec   bona   semper   creas  quo ad substantiam panis.
sanctificas qu o ad tr anssubstantiationem. viuificas  qu o
ad bona opera. benedicis qu o ad uitam eternam ad-

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 45vb

ipiscendam. et quia hec omnia fiunt ex ui rtute crucis· tres
cruces facit super illa tr ia uerba. Sequit ur et prestas   no -
bis   per   ipsum  quia per eum omnia facta sunt. et   cum   ipso· quia
ipsest equalis patri. et   in   ipso .idest. in membris ei us . cui
5 est honor· tamquam domino et gloria· tamquam deo et cetera. ad inci-
tationem autem populi alte dicit. debet enim petiti o -
nem suam agere coram deo qui cotidie uenit ut
cotidie petam us . Sed ne auctorita te sua tamquam
presumens uideat ur  petere dicit se diuina institu-
10tione formatum audere dicere. pater   noster. ecce pater  noster
peticio cui premittit ur  hoc qu a si prologus pater   noster  ·
notat bonitatem ipsi us . et etiam ecclesie deuotionem
que patrem uocat quod est nomen pium. ita dilata-
tionem carita tis ostendit cum dicit· noster. p ur itatem uero
15dei· cum dicit qu i   es   in   celis .idest. in sanctis. qu orum conuersatio re-
mota est a fece mundi. / et nota quod .vii. petiti-
ones sunt et .vii. dona spirituc sancti cui ad aptan -
t ur  beatitudines .vii. et expellunt ur  .vii. uicia op-
posita .vii. ui rtutib us  petitis. / pr i muest sanctifice -
20 t ur   nomen   tuum · sic petit ur  donum sapientie ut sa-
porata dulcedine dei· dij efficiam ur  parti-
cipatione et sic pacificet ur  in nobis homo exteri-
or ut nichil aliud querens et sic obtinebit beati-
tudinem que est pax. vnde beati pacifici et excludit ur
25uicium oppositum ßapientie quod est lux ur ia. quia gusta-
to spiritu desipit omnis caro. Sequit ur  adueniat   reg -
num   tuum. non enim sufficit sapere nis i intelligas
et petit ßacerdos ut regnet xristu c in se ut  et  expella-
t ur  diabol us et tenebr e peccati ut deum intelligere ualeat.
30quod non fit nis i fugata tenebra peccati· a mente.
vnde beati mundo corde. et sic sequit ur  beatitudo que est mun -
dicia et fugat ur  uicium oppositum intellectui .scilicet. gu-
la. per intellectum enim desinit homo carnaliter uiuere.
vn de Jeronim us . Ama sacras scr ipt ur as et non amabiß
35delicias. / Sequit ur  fiat   uoluntas   tua. non enim su-
fficit intelligere qu id faciendum· nis i operem ur . operandum est
autem cum consilio. vn de ßalomon omnia opera tua fac cum consiljo
et non penitebis. et quia ci rca opera attendit ur  misericordia· bene
conuenit dono consilíì beatitudo que est misericordia. vn de beati mi-
40sericordes. expellit ur  etiam uicium auaricie. / et quia
multum ualet dulcedo bonorum· petit panem  
nostrum     cotidianum  ut ipso saciet ur et roboret ur
anima. et ecce donum fortitudiniß. hoc debet esurire
et appetere qu ilibet. hec enim est illa beatitudo. beati qu i esu-
45riunt et sitiunt iusticiam. et expellit ur  accidia
.idest. tr isticia seculi et fit p ur ificatio a peccatiß. / Sequit ur  di -
mitte   nobis   orat   pecc atum dimitti sibi dolendo
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 45v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_45v