fol. 66r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 66ra

exaudiuit    inqu a m de   templo   sancto     suo  in quo habitat
per gratiam .idest. de xpisto .scilicet. et ecclesi a. et quia non po t est esse hui us mo di
exauditio sine dilectione sequit ur  .versusdiligam   te   domine  
/ Q u ia iterum non exaudiunt ur  nis i per confessionem dicit Jacob us .
5in epistola. Confitemini   alterutrum   peccata   uestra  . et ut maior
spes habeat ur  addit ur  exemplum de helia qui petíìt
quod non plueret et non pluit tr ib us  annis et mensibus sex.
et p ost ea quod plueret et pluit. si enim solus helias ex-
auditus est multo forti us  tota ecclesi a exaudiet ur . Ma-
10n us  enim domini non est abr euiata. et sequit ur  unum alleluia. Confi-
questio  temini / Q uerit ur  autem cum in antecedentib us  dieb us  duplex
alla cantet ur  quare et in hac die unicum· Jterum cum in alijs
solutio  ieiuníìs non dicat ur  alleluia quare in isto· / Ad primu m dicitur quod
duplex alleluia cantat ur  sicut supr a dictuest propter duplicem
15stolam que habet ur  in resurrectio ne .scilicet. anime et corporis. officium autem
paschale finit ur  hic et ideo remota causa te remo-
uet ur  effect us . Ad aliud dicim us  quod in alíìs ieiuníìs
preterqu a m in ieiunijs pentecostes que sunt ieiunia
exultationis· non cantat ur  alleluia que est canticum le-
20ticie quia fiunt pro peccatis et dicuntur ieiunia meroris. hoc
autem ieiunium non fit pro peccatis tantum· sed ut potestas
diaboli remoueat ur et pestis. et iterum propter gau-
dium ascensionis Jn evangeli o. quod est de luca ostendit ur  quod
debem us  petere perseueranter per amicum qui dicit alij
25 Amice   acomoda     michi   tres   panes   quia   amjc us   meus  
uenit   de   uia   et   non   habeo   quid   ponam   ante  
eum .  si   perseuerauerit   pulsans   saltem     propter   improbita -
tem . allegorice amic us  dicitur xpistuc a quo intellect us
petit tres   panes fidem spem et caritatem quia   ami -
30c us  mens .idest. intellect us  practic us  .scilicet. ratio inferior ue -
nit   de   uia  .idest. de consideratione temporalium et non   ha -
beo   quid   ponam     ante   eum  . quia non inuenit spiritua-
lem refectionem et sic petit superior intellect us  pro in-
feriori uel pro tota anima. non potest habere anima uel
35ratio inferior aliqu a m refectionem spiritualem nis i ab in -
tellectu superiori. ei us  est contemplari celestia / p ost ea
numqu id     si   petierit   panem   .idest. caritatem lapidem  
dabit   ei· idest. indurationem quod est contr arium caritatis
numqu id dabit contr arium· quasi dicat non. Similiter si   petierit  
40 panem  piscem  .idest. fidem que nut ur t ur  in aqu is baptismi numqu id
pro pisce dabit ei serpentem  .idest. infidelitatem. a qu a
est omne uir us  peccati. aut   si   petierit   ouum  .idest.
spem quia in ouo est spes pulli numqu id pro ouo da-
bit scorpionem .idest. desperationem. que retro et  oc-
45culte pungit sicut scorpio. desperantis enim est re-
tro ire abire.  uigilia  ascensionis.
Sequenti die officiuest idem nis i quod evangeliu m de Matheo le-
git ur . Jn quo est eadem sentencia. Quia uero ieiunium
non sufficit sine operib us  misericordie· ideo in uigilia ascen -
50sionis monet ecclesia ad opera misericordie Jn intr oitu di-

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 66rb

cens. omnes   gentes   plaudite   manib us . si uis orationem
tuam uolare ad celestia fac ei duas alas .scilicet.
ieiunium et elemosinam. bonis enim desiderijs uolam us
ad celum. de domino dicitur. eleuatis manib us  ferebat ur
5in celum. vers us subiecit   populos   nobis. epistola uero non
uidet ur  concordare imo uidet ur  preposteratio. p ost  ascen-
sionem enim domini factum est ut   multitudinis   creden -
tium   esset   cor   unum   et   anima   una   /. sed duab us  de causis
fit hoc / pr ima est ut epistola consonet euangelio in
10quo dominus dicit pater   clarifica   filium   tuum  .idest. manifes-
ta filium tuum. et p ost ea rogat   dicens. Rogo   ut   et  
ipsi   unum   sint   sicut   ego   et   tu   unum   sum us  . hec autem
unitas ostendit ur  in epistola. / Alia causest quia non ex
uero corde dant ur  elemosine omnia reputant ur  com -
15munia sicut dicit apostolus de manna qui pl us  col-
legit non habundauit et qui min us  non mino-
rauit. Qui enim diues est non debet ampli us  propter hoc
comedere sed alijs distribuere. et hoc habetur
in epistola. ubi dicitur et erant illis comia communia. / Qu ia
20autem xpistuc rogauit pro nobis fiunt tunc rogationes
et quia fiunt rogationes reducunt ur  ad memo-
riam rogantis xpisti ub i ad similitudinem ei us  rogam us .
/ Qu omod o autem jntelligendum quod dicit rogo ut   sicut   ego   et  
tu   unum   sum us   sic   et     ipsi   unum   sint  . exponit
25hylari us  dicens. vnum  non tantum uoluntate sed  et  natur a.
.idest. gratias spirituc sancti quas possum us  suscipere a nat ur a
ut dicunt. / Notandum autem quod duob us  pr imis dieb us  fer-
t ur  serpens ante processionem ore aperto et cauda
turgida tercia uero die p ost  processionem ore clau-
30so et cauda.  in  die  ascensionis.
Jn die ascensionis domini fit processio sollemp-
nis. / Fiunt enim tres processiones sollempnes in
ecclesi a. / Jn die p ur ificationis quia anna et symeon
fecerunt processionem domino et receperunt eum in tem -
35plo. / Jn ramis palmarum propter *** pueros qui canta-
bant osanna in excelsis. Jngrediente   domino   in  
sanctam   ciuitatem   et cum gaudio et processione eum
receperunt. / tercia sollempnis processio fit in die as-
censionis domini. precepit dominus discipulis suis ut pre -
40cederent in montem oliueti ut uiderent ipsum ascen -
dere. et fecerunt ei processionem. et ipse eleuatis ma-
nib us  ferebat ur  in celum. processio ista sign ificat ascen -
sum de ui rtute in ui rtutem. / et cantat ur  .Responsorium. de
ascensione ut inuitem ur  ad ascendendum p ost  dominum
45 de   bethania  autem ascendit dominus per quod significat ur  quod
sine obediencia nullus potest ascendere. quod uerde  
monte   oliueti  significat quod per opera misericordie oportet nos
ascendere. / facta processione cantat ur  o   rex   glorie  
propter illud ne derelinquas nos orphanos et in
50quib us dam ecclesíìs laus angelorumte   sanctum   domi -
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 66r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_66r