Tract. III, Cap. 72

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

<< | < |

| > | >>

III,72. De die pasche1

1. Sequitur de die sancto pasche. Et notandum, quod non celebrat ecclesia pascha eo tempore, quo iudei decima quarta luna primi mensis, sed in die resurrectionis domini, que semper est post. Et hoc2 est causa3: ne uideatur iudaizare et figuris iudaicis adherere4, in temporibus et annis confidere.

2. Secunda uero causa est5, quia die dominica datum fuit manna6 a domino, per quod significatur7 eucharistia panis angelorum "habens in se omne8 delectamentum et omnis saporis suauitatema", sapientie xui9 10. Exodi xui11: "die sexta12 parent, quod inferant, et sit duplum, quam quod inferre solebant per singulos diesb". Et hec13 est dies ueneris, et ita dies dominica fuit, in qua datum est manna.

3. Tercia causa est, quia preceptum est comedere cum azimis agnum14. Et hoc dicit etiam apostolus: "in azimis sinceritatis et ueritatisc", id est cum puro affectu et puro intellectu. Et hoc est in nouitatem uite15. Christus uero mortem nostram moriendo destruxit et uitam16 resurgendo reparauit. Et ita patet, quod in die resurrectionis debemus comedere agnum, quia tunc incipit nouitas uite nostre et azima sinceritatis et ueritatis17.

4. Quarta causa est, quia non possumus celebrare pascha nostrum cum iudeis, quia tunc immolatus est agnus18. Sed incipit immolatio eius19 in sequenti die, et20 tunc est tempus luctus, nec tempus est21 22 sollempnizandi23. Et ideo dimittit ecclesia hoc usque ad tempus sollempnitatis, quia debet fieri cum sollempnitate, sicut dictum est.

5. Quinta causa est, quia cum christo uult ecclesia celebrare pascha suum. Triplex enim pascha fecerunt iudei: primum in ramesse, quod interpretatur commotio tineed. Per hoc significatur primum24 pascha spirituale, id est25 transitus de uiciis ad uirtutes26. Per tineam enim peccatum intelligitur. Sicut enim tinea consumit uestimentum inperceptibiliter, sic peccatum animam. Quando autem commouetur27 peccatum per penitenciam in nobis28 29, fit iste transitus.

6. Secundum pascha fuit in syna, quod interpretatur mensura30 e, per quod significatur secundum pascha spirituale, scilicet transitus de uirtute in uirtutem, per quod restituitur homini sua mensura atingenti31 usque ad celestia32. Iste transitus fit, quando transimus de uirtute in33 uirtutem. Tunc enim accedit ad mensuram suam homo, factus est enim, ut34 sit socius angelorum.

7. Primum pascha non potuit celebrare christus, quia peccatum non fecit, nec inuentus est35 dolus in ore36 eiusf. Neque secundum, quia fuit ei datus spiritus non ad mensuram, a tempore natiuitatis sue.

8. Tercium pascha fuit37 in galgala38, quod interpretatur reuelatio. Istud pascha fit39, quando nos transimus de mundo ad patrem quasi transitus de mundo ad40 celum, et reuelantur nobis omnia, | que modo41 credimus. Hoc pascha celebrauit christus per resurrectionem42; semper post decimam quartam lunam primi mensis, quando crescunt dies post equinoctium43 uernale, quando incipiunt dies esse maiores noctibus, quia uirtutes in nobis debent crescere44 45.

9. Sexta causa est, quia de primo pascha46 uel de47 secundo non est multum gaudium, sed de tercio, quia, ut dicitur48 secundo regum xuiii: "non glorietur eque accinctus sicut discinctusg A".

10. Incipit ergo ecclesia inuitatorium49: "alleluia, surrexith" de50 quinto tono propter quinque apparitiones domini in die illo51 B: primo marie magdalene, secundo duobus ad monumentum currentibus, tercio petro, quarto discipulis euntibus in emaus52, quinto discipulis, qui erant in domoC, quando illi discipuli redierunt. Vel53 propter quinque sensuum reparationem, que fit per resurrectionem, similiter et tota54 ebdomada. Vel cum triplici alleluia in quibusdam ecclesiis, de55 septimo56 tono57 propter quietem58, que datur in resurrectione, xiiii apocalipsis59: "amodo iam dicit spiritus, ut requiescant a laboribus suisi 60".

11. Et est inuitatorium, ut inuitet nos ad festum61, quia "uie syon lugent eo, quod non sint, qui ueniant ad sollempnitatemj", unde62 inuitatorio indigemus.

12. Non dicitur autem hymnus in quibusdam ecclesiis, quoniam63 in resurrectione non cantabimus hymnos64 huiusmodi, sed "in plateis ierusalem65 cantabitur alleluiak", tobie penultimo. Vel ideo loco hymni cantatur alleluiaD in uesperis, quia adhuc sumus in labore uel adhuc in spe nostre resurrectionis, utitur ecclesia hymnis66.

13. Prima antiphona: "ego sum, qui suml", primo tono. Mane prima sabbati surgens dei filius.

14. De tonis67. Et est doctrina68 generalis, si69 antiphona uel responsorium uel introitus cantatur. Secundo tono propter duplicem stolam70 hoc fit. Si in71 tercio tono, hoc est, quia trinitas resurrectionem operatur.72 si quarto73, propter quatuor dotes corporis74. Si quinto, propter quinque sensuum75 reparationem. Si76 sexto, propter perfectionem. Si septimo77, propter quietem78. Si octauo, propter gloriam resurrectionis, que dabitur in octaua etate.

15. Quia uero79 uirtute trinitatis facta est resurrectio, propter trinitatem, in qua est perfectio, tres lectiones dicuntur tantum. Et80 quia "soror nostra paruula est et ubera non habetm", quia baptizati non indigent labore "quasi modo geniti infantesn E".

16. Primum responsorium: "angelus dominio", tercii toni. Secundum est81: "angelus dominip", sexti toni82 propter perfectionem, quia senarius perfectus est83 numerus84. Tercium responsorium est85: "et ualde maneq", primi toni. Alibi in aliis ecclesiis: "dum transisset sabbatum86 r", quarti toni87, propter quatuor dotes.

17. Legitur autem euangelium88 marchi, qui habet figuram leonis, et leo fuit89 christus resurgendo, et quia90 secundum ordinem leguntur euangelisteF matheus in uigilia, marchus in91 die secundo92 et tercio93, quarto die luchas94 et quinta die95 iohanness.

18. Postea fiunt representationes uisibiles, quia "segnius irri|tant animum demissa per aurest" et cetera, "quam que sunt oculis subiecta tui fidelibusu 96". Moderate uero, ne istrionum ioculationibus uideatur ecclesia consentire.

19. Ad primam non97 dicitur hymnus ratione, que dicta est, nec "quicumque uultH", quia tunc desinet fides, quando fidei succedet98 perfecta99 cognitio.

20. Nec fiunt peticiones, obsecrationes et postulationes, quia dicit dominus in iohanne: "in illa die100 non rogabitis michi quicquamv".

21. Nec dicitur capitulum, quod est sententia summatim conprehendens anime refectionem101, ne102 post longam103 psalmodiam homo104 tedio afficiatur105, et confortat fessos, sicut electuarium confortatio est106 membrorum, quia ibi non erit107 aliquod tedium.

22. Neque responsorium dicitur in horis108, quia responsorium in horis109 respondet capitulo, in missa respondet epistole, in matutinis lectionibus respondet110 I.

23. Postmodum fit processio, que significat processionem apostolorum, qui iuerunt111 in galileam, ut uiderent112 dominum. Galilea enim transmigratio interpretatur. Ad hoc est113, quod deum uideamus, oportet transmigrare114 de uiciis115 ad uirtutes siue proficisci de uirtute in uirtutemJ, ut uiderent dominum in monte, quem constituit illis116 ihesus, id est in fide, que figuratur per montem abaurim117, in quo dominus fecit ascendere moysen, ut uideret terram promissionisw. Et ita constituit fieri118 ihesus in ueteri lege. Vidit autem moyses terram et non intrauit119, quia lex neminem ducit ad perfectum. Sed iosue introduxit eos, per quem ihesus significatur, qui introducit fideles in ueram terram promissionis.

24. Propter istam processionem fiunt omnes processiones per annum. In die dicta, ut uideamus dominum in galilea120, in transmigratione de uirtute in uirtutem. Processio enim nostra significat, quod debemus transmigrare de uiciis ad uirtutes et121 de uirtute in uirtutem. Dies enim dominica est dies resurrectionis, annuntiationis122, natiuitatis et spiritus sancti missionisK.

25. Questio123. Sed queritur nunc124, ad quid dictum fuit eis, ut125 irent in galileam ad uidendum dominum, cum eadem126 die eum uiderint127 in ierusalem.

26. Ad hoc dicimus, quod128 dicitur maxime propter allegoriam, licet ad litteram est129 factum. Sic enim allegorice130 transmigratio illa significat transmigrationem de iudeis ad gentes, in qua maxime uidetur christus. In hoc enim apparet131 maxime christi deitas, quod totus mundus ad predicationem famulorum suorum credidit. Dixerunt enim apostoli iudeis: "quia uerbum dei repulistis et indignos uos132 fecistis, ecce, conuertimur ad gentesx L". Augustinus: "ualde cecus est133, qui offendit ad lapidem, qui replet totam134 superficiem135 terrey".

27. Post processionem sequitur missa. Et incipit precentor loco magni136 precentoris, id est christi: "resurrexi et adhuc tecum sum137 z" et cetera138, qui christus erit precentor, quia post ipsum et ad eius simulitudinem laudabunt alii139 deum. "Et adhuc tecum sumaa", in hoc notatur eternitas, in qua semper est cum patreM.

28. De140 kirieleison et de141 "gloria in excelsis" non oportet repetere.

29. Postmodum sequitur epistola: | "expurgate uetus fermentumab", id est abicite uetustatem a uobis et hoc est142: "ite in galileamac" de uiciis ad uirtutes143, de uirtute in uirtutem "sicut estis azimiad", id est esse debetis uel estis per baptismum. Et quare? "Etenim144 pascha nostrum immolatus est christusae", coctus est agnus et paratus, "itaque145 epulemuraf", et determinat, quid sit agnus, cum dicit146: "christus autem pascha nostrumag", id est agnus est147 paschalis et festum paschale.

30. Et alia148 ratione est ipse pascha, quia per ipsum et ab ipso et ad ipsum est nobis transitus predictus: "non in fermento ueteri neque in fermento malicieah", id est male uoluntatis, "et nequicieai", id est praue intelligentie. Nequam enim est, qui de deo male intelligit, id est non quid149 150 est, id est nichil est151, "sed in azimis sinceritatis et ueritatisaj", id est in puro152 affectu et153 intellectu154, in155 sinceritate caritatis156 et puritate fidei. Sed etiam plus dicit ueritas quam fides. Comprehendit enim sapientiam et intelligenciamN.

31. Et sequitur graduale, quo utitur ecclesia propter157 nos, qui non habemus158 adhuc resurrectionem nisi159 anime et expectamus resurrectionem corporis et160, bene competit: "hec dies, quam fecit dominus, exultemus et letemur in ea161 ak", et quia162 letando et exultando163 itur in paradisum164 et cum dolore165 et angustia itur ad166 infernum, et cum maxima afflictione, quia "non est pax167 inpiis, dicit dominusal". Sed bonis est168 iocunditas, pax et quies maxima propter spem gloriose resurrectionisO.

32. Postmodum sequitur alleluia, cantus angelicus: "pascha nostrum immolatus est christusam", quia ipse est169 panis170 angelorum, in quem angeli desiderant prospicere etiam in quantum est homo171 P.

33. Postea sequitur euangelium: " maria172 magdalene et maria iacobi et salome emerunt aromata173 an" et cetera174. Similiter oportet nos emere175 aromata bona uoluntate: "uenite, emite absque argento et absque ulla commutatione uinum176 et lacao", hec sunt177 aromata uirtutum, quibus inungitur178 deus179, quia delicie sunt ei esse cum filiis hominum.

34. Et180 in matheo181 habetur182 de angelo, quod "aspectus eius erat183 sicut fulgur et uestimenta sicut nixap". Per hoc notatur184, sicut dicit gregorius, quod deus185 in iudicio terribilis186 apparebit reprobis et blandus iustisaq, hoc187 una facie. Hoc enim erit ex diuersitate188 conscienciarum.

35. Et ideo, quia erit terribilis reprobis189, ne nimis exultemus de resurrectione, sequitur offertorium190: "terra tremuit191 ar".

36. Et post192 in communione193 ortatur filios suos ecclesia, ut cum fide ueniant ad communionem: "pascha nostrumas" et ceteraQ.

37. Omnes autem illi194 septem dies sunt quasi una diesR. Et semper agitur de resurrectione ad ostendendum, quod per septem dona spiritus sancti uenitur ad195 resurrectionem, uel pocius quia in tota uita ista196, que currit per septem dies, debemus197 anelare ad gloriam resurrectionis et aspirare198, quantum possumus, sicut pascha in ueteri testamento per septem dies celebrabatur et199 scenofegia, id est fixio tabernaculorumat.

38. Omnia enim, que hic200 facimus201, debemus facere202, ut figamus203 in celo tabernacula nostra, id est corpora, quod erit204 per gloriam immortalitatis, ut205 ille, qui crucifixus206 est, ostendat suam deitatem, cum dicit: "ego sum, qui sum207 au", et se esse illum, qui | dixit moysi: "qui est208, misit209 me ad uosav", exodi iiiS. Et facte sunt domini diuerse apparitiones210 ad confirmandam fidem in nobis211. Et212 dicuntur psalmi dominice diei213, quia illi septem dies sunt quasi una dies dominica propter214 laborem215, unde dicit ecclesia magnos216 psalmos: "confiteboraw" scilicet217, "diligam teax", "deus, deus meus, respice in meay", his septem diebus218 219, quia "soror nostra paruula est et ubera non habetaz ba", sicut dictum est.

Lesarten
1 De die pasche: om P2, T
2 hoc: hec T
3 est causa: om P2, T
4 adherere: et add P2, T, Dur
5 est: est hec add P2; hec est T
6 manna: magna T
7 significatur: P2, T; signifiurcabatur P1
8 omne: ante esse expunxit P2
9 sapientie xui: om P2, T
10 xui: unde add P2, T
11 xui: xui in T
12 sexta: uio P2; ui T
13 hec: hoc P2
14 cum azimis agnum: agnum cum azimis P2; agnum cum lactuis agrestibus Dur
15 uite: om T
16 uitam: nostram add T
17 ueritatis: P2, T, Dur; nouitatis P1
18 agnus: ante christus expunxit P2
19 immolatio eius: eius immolatio P2, T
20 et: quia P2; non quia T
21 est: om T
22 tempus est: est tempus P2
23 sollempnizandi: soluendi P2, T
24 primum: e prima corr T
25 id est: om P2, T
26 uirtutes: uirtutem P2
27 commouetur: dominatur P2
28 per ... nobis: in nobis per penitenciam P2, T
29 nobis: in nobis siue amouetur per penitenciam Dur
30 mensura: mensa Dur
31 atingenti: accingendi P2; attingendo T
32 celestia: scilicet add T
33 in: ad P2
34 ut: ubi T
35 inuentus est: est inuentus P2, T
36 in ore: more P2
37 fuit: factum fuit P2; fuit s factum T
38 galgala: galgale P2; galile T
39 fit: a nobis add P2, T
40 ad: in P2, T
41 que modo: P2, T, Dur; quomodo P1
42 resurrectionem: suam add P2, T
43 equinoctium: enoctium P2
44 quia uirtutes ... crescere: om P2, (FMOVS) Dur
45 crescere: et uitia superare add (PC) Dur
46 pascha: Dur; phase P1; pase T
47 de: om P2, T
48 ut dicitur: om P2, T
49 inuitatorium: uitatorium P2
50 de: om P2, T
51 illo: ille P2
52 emaus: emau P2
53 Vel: ex ult corr T
54 tota: e toto corr T
55 de: om P2
56 septimo: uiii P2
57 septimo tono: uii ono (e viitono corr) T
58 quietem: dicitur inuitatorium add P2, T
59 xiiii apocalipsis: apocalipsis xiiii P2, T
60 suis: et cetera add P2
61 ut inuitet ... festum: om P2, T, Dur
62 unde: om P2, T, Dur
63 quoniam: quia P2, Dur; quando T
64 cantabimus hymnos: cantabitur hympnus P2
65 ierusalem: uel T
66 hymnis: hymnus T
67 De tonis: om P2, T
68 doctrina: e doctrinalis corr T
69 si: sicut P2
70 stolam: et add P2
71 in: om P2, T
72 operatur: operationem P2, T; e operata est corr P1
73 quarto: ii ii T
74 dotes corporis: corporis dotes P2, T
75 sensuum: om T
76 Si: uero add (e vi corr T) T
77 septimo: e viii corr P2
78 quietem: requiem P2, T
79 uero: om T
80 tantum Et: tum Dur
81 est: om P2, T
82 sexti toni: ui tono P2, T
83 est: om T
84 numerus: om P2, T
85 est: om T
86 sabbatum: om T
87 quarti toni: iiii tono P2, T
88 euangelium: euuangelium T
89 fuit: siue T
90 quia: quod P2
91 in: T
92 secundo: die add T
93 secundo et tercio: secunda et iii P2
94 quarto die luchas: luce iiiita die P2, T
95 die: om P2, T
96 quam ... fidelibus: om P2, T
97 non: ante * erasit P1
98 succedet: succedit P2, T
99 perfecta: aperta P2, T
100 illa die: die illa P2, T
101 sententia ... refectionem: refectio Dur
102 ne: P2, Dur; nec P1, T
103 longam: longuam T
104 homo: hoc T
105 afficiatur: ex afficitur corr P1
106 confortatio est: est confortatio T
107 erit: om T
108 in horis: moris T
109 horis: moris T
110 respondet: om P2, T
111 iuerunt: om P2
112 uiderent: uiderant T
113 est: enim P2, T
114 transmigrare: transire P2, T
115 uiciis: ante uirtute cancelauit P1
116 illis: eis P2, T
117 abaurim: ab aram P2; abaraim T
118 fieri: eum P2; eam T
119 intrauit: intrauerit T
120 per ... galilea: P2, T; om P1
121 et: om P2, T
122 annuntiationis: om P2, T, Dur
123 Questio: om P2, T
124 queritur nunc: mirum uidetur P2, T
125 ut: ubi add T
126 eadem: ante ed exp T
127 uiderint: uiderent P2
128 quod: hoc add P2, T
129 est: sit P2
130 enim allegorice: allegorica enim P2, T
131 apparet: apparuit T
132 indignos uos: uos indignos P2, T
133 est: ualde cecus est add T
134 : (e faciem corr) P1
135 superficiem: in margine P1 (antea superfaciem e faciem correxit et expunxit) P1
136 magni: magistri T
137 tecum sum: om P2, T
138 et cetera: om P2, T
139 alii: sancti qui erunt in patria add Dur
140 De: om P2
141 de: om P2, T
142 est: om P2
143 uirtutes: uirtutem T
144 Etenim: et quasi P2
145 itaque: sed P2
146 dicit: christus add P2, Dur
147 est: om P2, T
148 alia: tercia P2, T
149 quid: quis P2
150 non quid: nunquis T
151 id est non ... nichil est: om Dur
152 puro: accenso Dur
153 et: purificato add Dur
154 affectu et intellectu: intellectu et puro affectu P2
155 in: om P2
156 sinceritate caritatis: in margine P2
157 propter: ante et P1
158 habemus: corr T
159 resurrectionem nisi: nisi resurrectionem P2, T
160 et: P2, T; om P1
161 in ea: om P2, T
162 quia: om P2
163 letando et exultando: exultando et letando P2, T
164 paradisum: P2, T, Dur; patriam P1
165 dolore: labore P2, T, Dur
166 ad: in P2, T
167 pax: om P2
168 est: est add P2
169 est: om P2
170 panis: est add T
171 etiam ... homo: P2, T, Dur; P1
172 maria: P2, T, Dur; om P1
173 et ... aromata: P2, T; om P1
174 et cetera: om P2, T
175 emere: P2, T; sumere P1
176 uinum: etiam add P2
177 hec sunt: om P2, T
178 inungitur: ungitur P2, T
179 deus: om T
180 Et: uel P2, T
181 matheo: autem add P2, T
182 habetur: hec P2, T
183 erat: om P2, T
184 notatur: nota T
185 deus: dominus P2, T
186 terribilis: e teriribilis corr T
187 hoc: om P2, T
188 diuersitate: diuersitatem T
189 Et ideo ... reprobis: quia ergo blandus apparebit iustis, ideo Dur
190 offertorium: in offertorio P2, T
191 tremuit: tantum ut T
192 Et post: om P2, T
193 communione: postcommunione P2, T
194 illi: alii P2, T
195 ad: ueram add Dur
196 uita ista: ista uita P2
197 per ... debemus: debemus per uii dies T
198 et aspirare: om Dur
199 et: om P2
200 hic: hac P2, T
201 facimus: faciemus T
202 facere: ferre T
203 figamus: fugamus T
204 erit: P2, T, Dur; erunt P1
205 ut: unde T
206 crucifixus: crucifigitur T
207 qui sum: om T
208 est: qui add T
209 est misit: commissit (!) P2
210 domini diuerse apparitiones: diuerse apparitiones domini P2, T
211 fidem in nobis: in nobis fidem T
212 Et: ss T
213 dominice diei: diei dominice P2, T
214 propter: preter P2, T
215 laborem: labores P2, T
216 unde ... magnos: scilicet P2, T
217 scilicet: om P2, T
218 his septem diebus: om P2, T
219 diebus: et add P2

Quellen
a habens ... suauitatem: Sap 16,20
b die sexta ... singulos dies: Ex 16,5
c in ... ueritatis: 1 Cor 5,8
d ramesse ... tinee: Hieronymus, Liber de interpretatione hebraeorum nominum, Gen litt R (CCSL 72, p 71)
e syna ... mensura: Hieronymus, Liber de interpretatione hebraeorum nominum, Gen litt S (CCSL 72, p 77); Hieronymus, Liber de interpretatione hebraeorum nominum, Act litt S (CCSL 72, p 148)
f peccatum ... eius: cf Is 53,9
g non ... discinctus: 1 Reg 20,11
h alleluia surrexit: CAO 1035 (Hesbert 3, p 4)
i amodo ... suis: Apoc 14,13
j uie ... sollempnitatem: Lam 1,4
k in ... alleluia: cf Tob 13,22
l ego ... sum: CAO 2599 (Hesbert 3, p 196)
m soror ... habet: Cant 8,8
n quasi ... infantes: 1 Petr 2,2
o angelus domini: CAO 6093 (Hesbert 4, p 23); CAO 6095 (Hesbert 4, p 23)
p angelus domini: CAO 6093 (Hesbert 4, p 23); CAO 6095 (Hesbert 4, p 23)
q et ualde mane: CAO 6676 (Hesbert 4, p 172)
r dum transisset sabbatum: CAO 6565 (Hesbert 4, p 145)
s secundum ... iohannes: cf Praepositinus, Tractatus de officiis II,101(ed Corbett, p 179)
t segnius ... aures: Horatius, Ars poetica 180f
u quam ... fidelibus: Horatius, Ars poetica 180f
v in ... quicquam: Ioh 16,23
w per montem ... promissionis: cf Num 27,12 (Vulgata: ' montem abarim ')
x quia ... gentes: cf Act 13,46
y Augustinus ... terre: cf Augustinus, Sermo 147A,4 (ed Morin, p 53,14sq); cf Rom 9,30-33
z resurrexi ... sum: AMS 80 (Hesbert, p 100sq: R B C K S)
aa Et ... sum: AMS 80 (Hesbert, p 100sq: R B C K S)
ab expurgate uetus fermentum: 1 Cor 5,7
ac ite in galileam: cf Matth 28,10
ad sicut estis azimi: 1 Cor 5,7
ae Etenim ... christus: 1 Cor 5,7
af itaque epulemur: 1 Cor 5,8
ag christus ... nostrum: cf 1 Cor 5,7
ah non ... malicie: 1 Cor 5,8
ai et nequicie: 1 Cor 5,8
aj sed in ... ueritatis: 1 Cor 5,8
ak hec ... in ea: AMS 80 (Hesbert, p 100sq)
al non ... dominus: Is 57,21
am pascha ... christus: AMS 80 (Hesbert, p 100sq); 1 Cor 5,7
an maria ... aromata: Marc 16,1
ao uenite ... lac: Is 55,1
ap aspectus ... nix: Matth 17,2
aq gregorius ... iustis: Gregorius Magnus, Homilia in euangelia XXI,3 (CCSL 141, p 175,53 = PL 76,1171C)
ar terra tremuit: AMS 80 (Hesbert, p 100sq: R B C K S)
as pascha nostrum: AMS 80 (Hesbert, p 100sq: R B C K S)
at Omnes autem ... tabernaculorum: cf Praepositinus, Tractatus de officiis II,115-17 (ed Corbett, p 191)
au ego sum qui sum: CAO 2599 (Hesbert 3, p 196)
av qui ... uos: Ex 3,14
aw confitebor: Ps 137
ax diligam te: Ps 17
ay deus deus ... in me: Ps 21
az soror ... habet: Cant 8,8
ba Et dicuntur ... habet: cf Praepositinus, Tractatus de officiis II,119sq (ed Corbett, p 192sq)

Rezeption
A ne ... discinctus: Durandus, Rationale VI,lxxxvi,12-14,223-271 (CCCM 140A, p 447sq)
B Incipit ... illo: Durandus, Rationale VI,lxxxvii,1,3-5 (CCCM 140A, p 451)
C primo ... domo: redigit Durandus, Rationale IV,14,10,210-214 (CCCM 140, p 306
D Vel ... alleluia: Durandus, Rationale VI,lxxxvii,1sq,6-16 (CCCM 140A, p 451)
E Quia uero ... infantes: Durandus, Rationale VI,lxxxvii,2,23-26 (CCCM 140A, p 451)
F euangelium ... euangeliste: Durandus, Rationale VI,lxxxviii,11,201-203 (CCCM 140A, p 461)
G secundum ... iohannes: cf Durandus, Rationale VI,lxxxix,26,521-523 (CCCM 140A, p 475)
H Ad primam ... uult: redigit Durandus, Rationale VI,lxxxvii,5,147-149 (CCCM 140A, p 455)
I Nec ... respondet: Durandus, Rationale VI,lxxxvii,5,151-164 (CCCM 140A, p 455)
J fit processio ... in uirtutem: Durandus, Rationale VI,lxxxviii,2,13-35 (CCCM 140A, p 456)
K Propter ... missionis: redigit Durandus, Rationale VI,lxxxviii,2,47-50 (CCCM 140A, p 456sq)
L Sed ... gentes: Durandus, Rationale VI,lxxxviii,2,54-63 (CCCM 140A, p 457)
M Post processionem ... patre: Durandus, Rationale VI,lxxxviii,4,91-96 (CCCM 140A, p 458)
N epistola ... intelligenciam: Durandus, Rationale VI,lxxxviii,7,146-161 (CCCM 140A, p 459)
O sequitur graduale ... resurrectionis: Durandus, Rationale VI,lxxxviii,10,176-186 (CCCM 140A, p 460)
P Postmodum ... homo: Durandus, Rationale VI,lxxxviii,10,196-200 (CCCM 140A, p 460sq)
Q euangelium ... cetera: Durandus, Rationale VI,lxxxviii,11sq,204-220 (CCCM 140A, p 461)
R Omnes ... una dies: cf Durandus, Rationale VI,lxxxix,2,17 (CCCM 140A, p 462)
S Et ... iii: Durandus, Rationale VI,lxxxix,2,20-31 (CCCM 140A, p 462)
T Et dicuntur ... habet: cf Durandus, Rationale VI,lxxxix,5,72-85 (CCCM 140A, p 463sq)

Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, tract. III, cap. 72, hrsg. v. Franz Fischer, Köln 2007-2013, guillelmus.uni-koeln.de/tcrit/tcrit_t3c72

Vergleichsstellen

Transkription P1

>> Folio anzeigen

>> Volltext anzeigen

Cambrai-Fassung

>> Kapitel anzeigen

>> Volltext anzeigen

Handschriftenseiten (Abb.)

B 51r, 51v, 52r, 52v, 53r, 53v
Br 287r, 287v, 288r
C 84v, 85r, 85v
D 50v, 51r, 51v, 52r, 52v
G 132v, 133r, 133v
M 42v, 43r, 43v, 44r, 44v
O 145r, 145v
P1 63r, 63v, 64r
P2 114r, 114v, 115r, 115v
S 76r, 76v, 77r, 77v, 78r
T 208r, 208v, 209r
Tr 94r, 94v, 95r, 95v