fol. 68r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 68ra

peccatuitreum  . propter corporis fragilitatem et perspicacitatem
quam recipit in baptismo. Sequit ur  simile   cr istallo  quia pr ius
erant qu a si aque per gratiam in baptismo acceptam firmi fiunt
ut cr istallus fit ex aqua congelata et hoc est una
5causa quare legit ur  die ista epistola· quia ibi habet ur  de baptismo
in quo per inuocationem tr initatis dant ur  .vii. dona
spirituc sancti. / Secunda ratio est quia ita inuitam ur  ad laudem tr initatis
cum sequit ur  animalia plena oculis ante et retre .idest. prelati et
dabant gloriam et honorem et benedictionem sedenti super
10tronumSedens   autem   super   tronum   est deus tr initas. et   pro -
cidebant   .xxiiii.   ßeniores   in   facies   suas  mitten-
tes   coronas     ante   eum  . hoc significat quod omnia bona nostra
debem us  ei atr ibueretiam omne illud ex quo merem ur  coro-
nam. et non   habebant   requ iem   dicentia   Sanctus. Sanctus. Sanctus  .
15 et ideo tociens dicit Jn intr oitu. Benedicta   sit  Responsorio.
Benedict us   es   domine  . et in alleluia. Benedict us  domine   deus     pa -
trum   nostrorum   et cetera. et offertorioBenedict us   es  . et in communione
Benedicim us  . evangeliu m uerest de   nicodemo  in quo
habet ur  de baptismo. Jn eccesi a uero parisiensi legit ur  beati pauli
20apostoli epistola. Gratia   domini   nostri   ihesu     xpisti   et   caritas   dei  
et   communicatio   sancti   spirituc   sit     et   cetera  . et evangeliu m in principio   erat  
uerbum  quia ibi fit mentio de duab us  personis.  dominica p ost  pentecosten.
Jn sequenti dominica legit ur  de libr o regum ut inuitem ur  ad
 pugnam. / p ost qu a m enim digni sumus numero per librum
25numeri / et in statu perfectionis per nouam legem .scilicet. per deuteronomium.
Jn quo habet ur  diliges dominum deum tuum ex toto corde
tuo / et sum us  sub ihesu per librum Josue / et sub iudicib us
.idest. sub prelatis per librum iudicum / et sum us  sine acceptione
personarum per librum ruth que fuit moabitis restat
30tantum purgare quare tunc magis temptat diabol us . sic or-
dinat ur  liber iste ad alios libros. / legit ur  autem in
tali tempore p ost  missionem spirituc sancti et festum tr initatis. quia
quando accepim us  gratiam spirituc sancti et sum us  similes deo et per hoc
filij summi regis fim us  reges. vnde qui fecit nos
35sibi regnum et sacerdotes et dicit petrus. vos   estis  
gen us   electum   regale   sacerdocium   nichi l  restat nis i ut re-
gnum nostrum defendam us  quia tunc inuidet diaboluß
nobisvnde  nobis iminet pugna. / ostendit ur  autem no-
bis dauid in exemplu m qui uicit per humilitatem et iocunditatem men -
40tis et unct us  fuit ter / pr imo a samuel. in beth-
leem. in signum regni. / p ost ea super domum iuda in regem
a uiris iuda in hebron /. tercio iterum in hebron in
confi rmatione regni super totum israel. / Similiter si bene
pugnem us  ter inungem ur . / prim o in baptismo. in signum regni.
45 / ßecundo in confirmatione. / tercio in paradiso quando regnum
nostruconsummabit ur . / Saul autem ponit ur  in exemplu m qui
per inobedienciam ammisit regnum ut non simus ta-
les. humilis fuit dauid in omnib us  operib us  suis. sicut quando ue-
nit ad eum nathan et publice penituit. Jo-

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 68rb

cunditatem in deo habuit. vnde cantat ur  antiphonpre -
ualuit deo in philisteum in funda et lapide in nomine domin i
ecce exultatio in deo non confidebat in se / .funda  est
predicatio per quam fundam predicationis eicit ur  diabol us  de
5cordib us  hominum ut quando per duram reprehensionem in-
cutit ur  timor quo concipit ur  penitencia. lapis  uero reprehen -
sio est. Jdeo incipit Jntr oitus. Domine   in   misericordia   tua  
speraui  ecce humilitas dauid. exultauit   cor   meum  
ecce mentis iocunditas. per hec duo uincit ur  pugna.
10quia nichi l atr ibuit sibi sed omnia bona sua deo atr ibuit.
et sperat in eo. vnde sequit ur  oratio. Deus   in   te   sperantium  
fortitudo  . p ost ea sequit ur  epistola de caritate. quia per carita tem
reges fim us . et per eam facim us  bona opera per que reg-
num nostrum defendim us et conseruam us Jn   hoc   ap -
15 paruit   caritas   dei  . et cetera et p ost  deus caritas est et osten -
dit ur  quid diligere debeam us  .scilicet. deum et proximum. Jn
evangeliu o autem ostendit ur  quid non debeam us  diligere .scilicet. di-
uicias propter    diuitem qui induebat ur  purp ur a
et bisso. quia enim dili   gebat non dabat elemo-
20sinas. qui enim    amat diuicias fructum non
capiet ex eis. ecclesias te .v. qui amat .scilicet. amore li-
bidinis. na turali ueruel caritatiuo potes t. et habet ur  ibi de
mendico lazaro in cui us  persona    incipit gr aduale.
ego   dixi   domine   miserere   m  ei et sequit ur  uersus de operib us
25misericordie. Beat us   qui   intelligit   aliqu id in paupere quod
sit super egenum et pauperem. dicit enim Gregori us . quod debe-
m us  eos uocare patr onos et amicos  nostros et etiam
fratres sunt et sic facere nobis amicos de mammona
iniqu itatis ut recipiant nos in eterna taberna-
30cula. hoc non fecit diues et ideo cum eo districtis-
sime fecit dominus ut non posset habere gutam aque ad
refrigerium lingue. et ideo sequit ur  alleluia. deus   iudex   for-
tis iustus  . p ost ea sequit ur  offertorium. in persona mendici. Jn -
tende   uoci   mee  .  ii.  dominica  p ost  pentecosten.
35 Dictum est de pr ima causa qua defendim us  regnum
 nostruest caritas. que dilatat ur  per considerationem
eternarum nuptiarum. de quib us  habet ur  in apocalipsi.
Beatus qui uocat us  est ad cenam nuptiarum agni
vnde in secunda dominica in evangeli o habet ur  de hui us  cena. homo   qu idam  
40 fecit   cenam   magnam   et   uocauit.   et     multos   et   mi -
sit     hora   cene   dicere   inuitatis. ecce   prandi -
um   meum   paratum   est et cetera. hora cene est ex quo porta
paradisi aperta est per xpistum /. pr im us  excusauit se di-
cens. villam     emi. Rogo   te   habe   me   excusa -
45 tum  . / et secunduß iuga   boum   emi     et   eo   probare   illa  .
rogo   te   habe   me   excusatum   / terci us  dixit. uxo -
rem   duxi   et dixit dominus uade et cetera. et  compelle   intr a re  .
/ Multos compellit dominus intr a re per tr ibulationes.
 quia illi qui uocati fuerant non uenerant .scilicet.
50   iudei. / ideo dominus alios uocauit dicens et cetera. quia uero
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 68r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_68r