fol. 55v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 55va

ambulandum et ad bene agendum. hec est uoluntas dei ut digne
ambulem us et sciat   un us qu isque   uas   suum   possidere   in   sanctifi -
catione   et   honore  ut sit celeste corp us  ab anima ce-
lesti et celestia appetat et honorem ut sit deo dignum
5templum quia sedes dei et templum spirituc sancti sunt corpor a
nostra. / tercia benedictio est augmenti gratie. / quarta con -
templationis. / vta. benedictio glorie. Jdem autem est graduale
et tract us  jn hac sola dominica quia ista dominica tota con -
sistit in oratione. liberationis. / oratio autem expr imit labo-
10rem et planctum que duo notant ur  in graduali et trac-
tu. / Jn aliqu ib us  tamen ecclesijs addunt tractum de oratione
mulieris cananee. Jn evangeli o  in person a mulieris cana-
nee petit ecclesi a liberationem filijs suis et orat
ipsa et apostoli antetecedentes. dimitte   eam   quia   cla -
15 mat   p ost     nos   et iacob orat .idest. de oratione uel trans -
fig ur atione. Jn qu ib us dam autem ecclesijs legit ur  evangeliu m  de benedictione
glorie ut perfecte agat de benedictionib us et p remium os-
tendat pugnat ur iß. et hoc habent a noct ur nali officio
sicut dicet ur  inferius. Qu ia uero benedictiones hui us mo di
20non habent ur  ueconseruant ur  sine magna lucta· ideo de
lucta iacob cum angelo et in uterrebecce agit ur  ut
exemplo fratres nostros supplantem us  malos .scilicet. si qu id
nobis inferunt iniurie dissimulantes. et fit ista pug-
na in utero rebecce .idest. ecclesie. Rebecca  enim gratia
25 uel ecclesi a sign ificat ur . / Jn prim o Responsorio de augmento gratie
dixit enjm ysaac iacob esau. tolle   arma   tua  
pharetram   et   archum  . Arma predicatoris sunt sa-
cre scr ipt ur e auctoritates que dicitur pharetr a quia de ea
sumunt ur  sagitte ad percutiendum diabo lum . esau igi tur.
30.idest. bon us  predicator uenat ur et interficit homines bo-
na interfectione per archum sacre script ur e et in
se   bestias. idest. peccata sicut porcum lux ur ie et tunc cenat
cum   eo   ysaac  .idest. risus .scilicet. dominus qui delectat ur  in
talib us  uel cum alijs. et tunc sunt ei diuicie cum talib us
35cenare. / Secundum enim responsorium est ecce   odor   filij   mei   sicut  
odor   agri   pleni  .idest. paradisi. hoc est quod dicit apostoluß
ut sciat un us qu isque suum uas possidere et cetera. sequit ur et
qu i   maledixerit     tibi   sit   ille     maledict us  . omnes enim
qui populo xrist iano maledicunt maledicti sunt ut
40iudei. gentiles et alij. / Jn tercio .Responsorio. dicitudet   tib i   deuß  
de   rore   celi   et   de   pinguedine   terre   habundantiam.
esto   dominus   fratrum   tuorum. seruiant   tib i   tr ib us   et   lingue.
Hec benedictio dat ur  ecclesi e ut omnib us  populis dominet ur . / Jsta uero
tr ia .Responsoria sunt .vii. toni / ad notandum quod
45ecclesi a impetrat nobis gratiam septiformis spirituc sancti
jn híìs. / Jn secundo noct ur no erigit iacob lapidem
in titulum fundens   oleum   desuper  quod nos facim us
cum imitatione xrist i bona agim us vngim us  cum
per fidem omni gratia plenum credim us . / et sunt hec tr ia .Responso-
50ria de pr imo uel .vi. tono quia de xpisto agunt.
qui est pr incipium et finis. et in .vi. etate unct us .

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 55vb

fuit oleo leticie pre consortib us  suis. / Jn .vii. Responsorio. exo-
rat iacob erue   me   de   manu   fratris   mei   quia   ual -
de   eum   timeo  . valde enim timere debet sanctus ne cor-
rumpat ur  a malis. / Jn .viii. Responsorio agit ur  de be-
5nedictione contemplationis. vnde ibi habet ur  de luctatione
iacob cum angelo quia per orationem debem us  luctari
cum domino. done c habeam us  statum contemplationis. et dicit ei
angelus   dinitte     me   aurora   est . idest. satis habes
fidem. et gratiam. ne c debem us  dimittere done c de
10lucta contr a uicia faciat contemplatiuum. quia reg-
num celorum uim patit ur . et uiolenti rapiunt illud.
et tunc dominus uidet ur  sine nubilo peccati. / vnde .ix. responsorium.
vidi   dominum   facie   ad   faciem  . idest. sine nubilo peccati.
non sine uelamine creat ur arum. hac nacta oca-
15sione ecclesia parisiensiß legit evangeliu m  de tr ansfig ur a-
tione que est benedicitio glorie. / Jta patet quod habi-
ta liberatione benedictione gratie et contemplationis
et consideratione premíì glorie libenter et fortiter pugnan t
xpisti milites. / legit ur  autem de lucta iacob et e-
20sau in utero et de edulio lenticule rufe et est to-
ta intntio ecclesie ut ius hereditatis eterne non
dem us  pro uili precio sicut esau qu i pr im us  uendidit i us  pr i -
mogeniture. / Jncipit autem sic. portat   in  
utero   duos   rebecca   et cetera.  ii.  feria.
25 S ecunda feria p ost  ßecundam dominicam est de oratione et ostendit ur
in epistola qu antum ualet oratio per ieiunium que sic incipit
orauit   daniel  . et cetera. daniel uir desideriorum qui
orauit pro socijs suis et abstinuit a regalib us  ci-
bis et usus est leguminib us et ideo fuit exaudita ei us
30oratio. sicut dictuest ei ab angelo. sed quia nichi l ualet oratio nis i
que fit in cognitione dei· ideo sequit ur  evangeliu m. ego uado et
queretis me et non inuenietis dicit dominus iudeis. ego
sum desursum. ego non sum de hoc mundo. et non cognoue-
runt eum et ideo manent adhuc in peccatis suis. / Q uoniam
35cognoscunt· possunt bene orare. Jbi itaque diuidit
dominus spirituales a carnalib us  .idest. aqu as que sunt sub fi r -
mamento ab aqu is que sunt super firmamentum et secunde
ferie bene conuenit opus secunde diei. et ideest intr oit us  de
ßecundo tono. carnales non possunt orare deum qu i non
40cognoscunt. sed ecclesi a que cognoscit subdit in offer-
torio. Benedicam   dominum   qu i   tr ibuit   mich i   intellectum .
 Tercia feria est de opere tercie diei quod est congregent ur .iii.  feria.
aque omnes in locum unum ut terra fructificet. hoc
fit quando homo non curat de uoluptatib us  carnis et ie-
45iunat. per carita tem  fit ieiunium laudabile ut homo non
sit multum curiosus de cibo corporali. vn de dicitur in
evangeli o. Nolite solliciti esse sollicitudine .scilicet. suf-
focante. sed sollicitudine prouidentie possu-
m us et debem us . Jdeo intr oit us  est tibi   dixit   cor   meum / et
50est tercíì toni propter terciam feriam et op us  tercie diei. Jn  
epistola   autem hortat ur  ecclesi a .scilicet. ut non sim us  multum sol-
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 55v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_55v