fol. 48v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 48va

rorate .idest. predicate aduentum domini. Qu i dicitur ros. vnde  
descendit sicut pluuia in uellus et cetera. sequit ur et   nubes  
pluant   i us tum  .idest. xpistum qu i qu a si ros descendit in corda
hominum ea mundando sitim mundi extinguendo et fru-
5ctum faciendo. Aperiat ur   terra  beate ui rginis quod factum est
per assensum cum dixit. ecce ancilla domini. omnia autem que
dicuntur de pr imo aduentu sunt pauca. tamen ibi sunt de
secundo aduentu.  .iiiita.  dominica  aduent us .
 JN qu arta dominica est jntr oit us  Memento   nostri   domine   et cetera.
10 et dicitur illa dominica uacans. et ostendit quod omnis sanctus ua-
cat ex qu o iohannes qu o inter natos mulierum non surrexit
maior iohanne· non est dign us  soluere corrigiam calcia-
menti sicut dicitur in evangeli o istius dominice. / et propter hoc dominus papa non
facit stationem ad aliquem sanctum. pr imum autem responsorium est ca -
15 nite   tuba   et est sumptum de Joele. antiqu it us  cane-
* tubis  bant iudetubis* ad inuitandum homines ad nuptias et festi-
uitates et etiam ad mouenda castra. vn de etiam precepit
dominus prelatis ut canant tubis inuitando ad nup-
cias noui regis quarum dies instat .scilicet. dies na-
20talis in qua xpistuc desponsauit sibi humanam na-
t ur am secundum quod dicitur in psalm o. et ipse tamqu a m spons us  procedens
de thalamo suo. canite igi tur quia prope sunt nupci-
e. Jn .vii. etiam annis ante annum iubileum canebant
tubis. ann us  iubile us  est tempus gratie. tube sunt illi qu i
25predicant tempus hui us . predicant enim remissionem de-
biti libertatem fut ur am et restitutionem heredi-
tatis eterne per xpistum. propter quod tempus gratie et glorie dicitur
ann us  iubile us . pro hui us  precipit deum canere tubis ad os-
tendendum etiam desiderium antiqu orum patrum et can-
30tant ur  .vii. antiphone que dicuntur .vii. o. pr ima  
est o   sapientiam  . propter .vii. dona spirituc sancti que. xpistuc ueniens
largit us  est mundo. et sunt omnes secundi toni. quia
quelibet loquit ur  de utr oque aduentu. et iterum propter geminam
naturam xpisti. vnde gemine   gigas   substantie  . Jn
35qu ib us dam uero ecclesíìs addunt ur  due. / Jn honore be-
ati thome cui us  festum tunc accidit. pr ima / in
honore beate ui rginis secunda. / due autem addunt ur  ut per -
ficiat ur  nouenari us  ad sign ificandum quod per .vii. dona
spirituc sancti perueniem us  ad .ix. ordines angelorum.
40 / Bibit ur  autem in qu ib us dam ecclesíìs quia p ost  desiderium uenit
refectio. alia que secunt ur  in missa et matuti-
nis patent ex predictis.  de  uigilia  natalis  domini .
 Sequit ur  de officio uigilie natiuitatis domini quod ta-
le est duab us  de causis. / pr ima est quia ecclesia in-
45uitat filios suos ut parati sint ad suscipiendum
dominum. vnde in noct ur nali officio sic dicitSanctifica -
mini     filij   israel  .idest. uiri spirituales qu i uidetis deum.
per fidem .idestparati   estote ut intersitis ad nuptias.
fecit enim dominus in natiuitate sua prandium ma-
50ximum omnib us  hominib us . sicut legit ur  in marco. et ester legit ur
.idest. quod assuer us  qui beatitudo interpretat ur  .idest. xpistuc fecit m-

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 48vb

agnas nupcias in desponsatione hester .idest. ecclesie
hee sunt. vnde qu ilibet homo potest comedere quia fili us  dei factuest
homo. ut homo fieret fili us  dei. tale conuiuium ante non
fuit auditum. de tali conuiuio non gustant qu i non
5  habent uestem nuptialem. vn de in Ma t heo. Qu omod o huc intr a -
sti et cetera. hanc uestem non habent qu i sunt in peccato mortali.
immo uestem diaboli. / S ecunda causa quia ecclesi a monet fi-
lios suos et cetera. quia si de manna moyses predixit in
die precedenti quando domin us  debebat mittere manna ues-
10pere scietis quia dominus eduxerit uos de terra egipti. et
mane uidebitis gloriam ei us . si sic inqu a m de manna
corporali predictum est· multo forti us  de manna spirituali.
debet predici. xpistuest manna uerum panis qu i de ce-
lo descendit sicut ros in rosam non corrumpendo sed to-
15tum mundum innouando. vn de et in officio misse dicitur. ho-
die scietis quia ueniet dominus. Jtem notandum quod manna
habebat saporem simile cum melle. maxime
duo habuit in se humanitatem et diuinitatem.
humanitas per similam. diuinitas per mel intelligitur.
20vnde in secundo Responsorio in die ipsi us  natiuitatis dicitur
hodie   nobis   et cetera. et p ost  hodie   per   totum   mundum   melliflui  
facti   sunt   celi  .idest. tot us  mundus mellificat us  est uel du-
lcorat us et   mane   uidebitis   gloriam   eius  . hec
ultima pars de exodo sumpta est. sed pr ima pars
25non est sumpta de aliqu o libro. / notandum est quod tres
fecit dies xpistuc sibi. / diem natiuitatis. / scilicet. quando
apparuit pastorib us  uigilantib us  supr a gregem suum
hui us mo di enim prelatis apparet dominus qui uigilant
supr a gregem suum de hoc die ecclesiastes. orit ur
30sol in natiuitate et occidit in morte. / Secundus
dies est resurrectionis quando p ost  resurrexio-
nem apparuit discipulis suis. / terci us  dies eternita-
tatis. in qu a m diem duxit suos in die ascensio-
nis. de his trib us  dicit dominus in evangeli o. Abraham ex-
35ultauit ut uideret diem meum uidit et ga-
uisus estet   mane   uidebitis  .idest. in aduen -
tu gratie uel mane ad litteram quia in illa die
citi us  illabit ur  cordib us  hominum qu a m in alijs sicut credi-
m us . Aliter enim non bene celebrat homo diem nati-
40uitatis· nis i xpistuc nascat ur  in corde ei us . et propter hoc
dicitur in evangeli o Ma t thei .i. cum   esset   desponsata   mater   ihesu   et cetera.
Jn qu o dicitur ipse enim saluum faciet populum suum a
peccatis eorum. Mod o habent ur  due rationes quare monet
ecclesia estote parati sanctificamini ut intre-
45tis ad nuptias. quia non erit in cena qu i eiciet ur  a
nuptíìs. ideo precipit ut homo se sanctificet.  in  die
 Sequit ur  de officio natalis domini. omnia autem que dicuntur in
illa die de exultatione festiuitatis sunt
et patent omnia preter tercium .Responsorium. quod est   descendit  
50 de   celis   xpistuc  .idest. de sinu patr is ut appareret
uisibilis. vn de illud egressus est a patre ab
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 48v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_48v