fol. 43v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 43va

dexteram uadit quia antiqu it us  iudea erat a dextr is.
gentes ad sinistram ex parte aqu ilonis. ub i non lucet
sol. / Notandum autem quod episcopuc ante altare dicit. Quam
dilecta tabernacula. ut notet ur  in ipso plenitu-
5do ui rtutum.
/ p ost  th ur ificationem sequit ur  inuocatio tri-
nitatis. Nouies autem inuocat ur  ter  qu antum ad pa-
tremter · quantu m ad filiumter · quantu m ad spiritum sanctum. ut no-
tet ur  pater in filio et fili us  in patre et spiritu sancto. / Jnmu-
10tat ur  autem xpisteleyson· ut notent ur  due nat ur e in
xpisto esse. Nouies autem dicitur. ut ecclesi a perueniat ad
societatem ciuium supernorum .scilicet .ix. ordinum an-
gelorum. / est autem grecum kyrieleyson. / hebr eum alleluia
.idest. laudate inuisibilem. / et sabbaoth .idest. deus exerci-
15tuum. vn de in missa ßunt tria genera linguarum. ad
notandum quod omnis lingua deum debet confiteri. / Sequit ur  can-
t us  angelicus. in qu o notat ur  spes ecclesie que cum angelis
sperat se canere. vnde iam eorum assumit canticum.
/ Sequit ur et in   terra   pax   hominib us  . hoc enim Responderunt angeli
20qu i erant cum illo angelo qui pr im us  hoc canticum ce-
cinit. ad cui us  representationem chor us  hoc cantat·
qu od sequit ur . ut dicitur appositum est a beato ylario / Jnno-
centi us  dicit quod papa apposuit qu i non us  fuit p ost  bea-
tum petrum laudam us  te et cetera inenarrabilia ei us
25opera predicando. / Jtem in officijs canit ecclesi a can-
ticum de nouitate. Juxt a illud. Cantate domino
canticum nouum. / Sequit ur  oratio facta salutatione ad
populum. que salutatio sumpta est a salute facta· a
booz messorib us  suis. / Sequit ur  epistola  que ideo sic dicitur
30quod lectio ista plerumque sumit ur  ab epistoliß pau-
li uel aliorum. et numqu a m a lege moysi. quia uelum tem -
pli scissum est. ne c uelum ponendum est ante oculos. quia
xrist iani filij aqu ile bene intendunt oculos in radios
solis existentis in rota .idest. uident xpistum per fidem
35promissum in ueteri testamento. / Post epistolam· se-
qu it ur  Responsorium. ut notet ur  nos operib us  Respondere· eis que
audiuim us  in lectione. / Sequit ur  uersiculus ad
excitandum pigros. / Dicit ur  autem Responsorium gra-
duale. quia de uirtute in ui rtutem debem us  proce-
40dere de mansione in mansionem. / Sequit ur  alleluia  laus
angelica et sententia breuis continens magnum
iubilum. et incitans ad iubilum. / Jubilat autem ecclesia
sciens quod grandis restat uia usque ad montem
dei oreb. quod interpretat ur  mensa. timet ne fideles
45obdormiant in fide. et faciant uitulum confla-
tilem .idest. lasciuiant in temporalib us  quod maxime fa-
ciunt prelati. uel fastidiant manna .idest. corp us  xpisti
et uelint redire ad pepones et allia. et ol-
las carnium. Qu od faciunt illi qu i dum celebrat ur ur

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 43vb

missa· uisitant coquinam. / Jtem in qu ib us dam ecclesijs decan-
tat ur  alleluia a pueris. Responsorium siue gr aduale a magnis
et uersiculus. vt notet ur  quod ex ore infantium et lacten -
tium et cetera. et alibi. / Laudate pueri dominum. jlli enim qu i
5puri sunt. laudi xpistconueniunt. fortes uero in fide
et in tolerando aduersa qui pugnare possuncontr a
amalechitas· graduale debent cantare.
/ Jtem gr aduale   et   alleluia  ad locum in quo ascendit ur  per
grad us  cantat ur . quia ascendendum est de gr adu in gr adum.
10deuteronomio. terra nostra montuosa est. hec est terra celestis
ierusalem. de qua loquit ur . que solis cogitationib us  de ce-
lestib us  habitanda est. / Sequit ur  sequentia   et hec canta-
t ur  ab omnib us  simul in coro. ut notet ur  concordia carita tis.
hec enim laus que sic fit placet deo ut in   cantico   .iiii. vul-
15nerasti me soror mea sponsa mea in uno oculorum.
Jn uno dici t· ut notet ur  concordia et uoluntas unifo-
rmis. / et quia laus sic factest deo cib us  delicatissi-
m us · propter hoc ad ultimum p ost  ceteras laudes canit ur . hec est
illa tunica inconsutilis qu a m deus non patit ur  scindi. / Sequit ur  
20 evangeliu m  .idest. littere hereditatis eterne. et legit ur  in medi-
o ecclesi e ut audiat ur  ab omnib us . et ut notet ur  quod omnes
communiter deum debent laudare. et sumit ur  liber sumit ur
a dextr a parte altaris. Qu ia de syon exiba t lex et
uerbum domini de ierusalem. / et sicut dictum est ecclesi a de iu-
25deis a qua sumpsit exordium nostra ecclesia fuit
antiqu it us  a dextris. / Nota etiam quod in qu ib us dam ecclesijs
dicitur antiphona ante evangeliu m et incipit ur  a diacono et
finit ur  a choro ut notet ur  caritas. et cantat ur
sine neumate ut notet ur  quod deus non precepit
30nos habere· nis i simplicem caritatem. / Petit autem bene -
dictionem a sacerdote· ut notet ur  quod non debent
predicare nis i missi. / precedit autem crux· ut notet ur
quod debem us  predicare crucifixum. / et ut notet ur  quod
qui intuet ur  eum per fidem· sanat ur  a morsu antiqu i
35serpentis. Jpse enim est serpens in palo. / Jtem prece-
dunt duo cerei· per quos sign ificant ur  lex et propheti-
a. uel enoch et helias qu i precedent secundum aduentum.
et interficient ur  in ierusalem ab antixpisto. / Jtem du-
os cereos precedit turibulum· ut sim us  bon us  odor
40deo. / Jtem legit ur  evangeliu m in pulpito· ut notet ur  eminen -
cia uel altitudo euangelíì. Lex etiam data est in monte.
/ Jtem supponit ur  puluinar evangeli o. quia iugum xpisti sua-
ue est. huic iugo qu i subicit ur · omnia hec subie cta sunt
ut dici t beatuß aug us tin us . / Jtem ante evangeliu m salutat diaco-
45n us  populu m dicens. dominus   uobiscum  ut .scilicet. ipsi suscipiant in -
situm uerbum .idest. ram us  boni operis possit in eis inseri.
et ipsi sint bona terra faciens fructum. Resalu-
tat eum populus· ut possit digne legere evangeliu m. / Jtem
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 43v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_43v