fol. 54v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 54va

 Jn sequenti dominica in qua cantat ur  Jnuoca uit   me  Jncipit
.xal. et protendit ur  usque ad diem que dicitur cena domini quia per
.xam l. bene obseruatam et spiritualiter et per ueram penitenciam uenit
homo ad cenam agni de quo in apocalipsiBeat us  qu i uocat us  est
5ad cenam nuptiarum agni. sed quia ut dictum est supr a .vi.
sunt dominice non ieiunabiles ideo .iiii or . dies ante hanc
diem et duos p ost  cenam domini ieiunat ecclesi a. et quia iterum
hoc tempuest milicie xrist iane idci rco diaboluß contr a nos
fortius insurgit. propter hoc ne homo desperet qu a sconforta-
10tiuum qu iddam canit ecclesia Jn intr oitu dicens Jnuo -
cauit     me  . et cetera Q u o audito spe fit fortis homo vn de
dicit apostolus spe fortes. ysaie .xxx. Jn silentio et in
spe erit fortitudo uestra. Jn istis duob us  consistit
tota fortitudo hominis spiritualis. / Jn silentio dum
15a tumultib us  seculi silet nichil de his que sunt ap-
petendo. / Jn spe eterna desiderando. per epistolam  que
sic incipit ecce   nunc   tempus   et cetera. Armat ecclesi a militeß
suoß .iiii. cardinalib us  ui rtutib us  fortitudine cum
dicit. ecce nunc tempus et cetera. que de fortitudine ibi dicuntur
20quia sequit ur Jn   omnib us   exibeam us   nosmet   ipsos   et cetera. / ar-
mat autem eos temperantia cum dicit Jn     ieiunijs   multiß  
et castitate. / Armat etiam eos pr udentia cum dicitin  
scientia  .scilicet. in prudentia idem enim est in subie cto et longa-
nimitate quia scientia et longanimitate scim us  con -
25uersari in medio nationis pr aue et peruerse et boni-
tate et suauitate que est in spiritu sancto. hoc totum pro eodem
sumit ur . sequit ur  in   caritate   non   ficta  . quia omnia sine
fictione debent fieri. / Armat uero nos i us ticia cum dici t
per   arma   iusticie   a   dextr is   et   a   sinistris  . ultimum
30quidem ibi ponit ur  .scilicet. tamquam nichil habentes et omnia po-
ssidentes magis uidet ur  pertinere ad contemplatiuam
qu a m ad actiuam quia qu i talis est in omnib us  que uidet· delectat ur
solum in dilectione dei. talis habet oculoß columbarum
et potes t dicere cum psalmista. delectasti me domine in
35fact ur a tua. Qu i autem talis est pennat us  est et potest ui-
tare laqueos diaboli qui in terra absconditi sunt
Job. abscondita est in terra pedica ei us . Frustra enjm
iacit ur  rete ante oculos pennatorum prouerbiorum .i. enumerant ur
autem ab apostolo in hac epistola .xxvii. opera uirtutum qui
40numerus cubicus est et solidus multiplicat us  per radicem
cubicam uel per eundem numerum in se ipsum bis ductum.
quia ter tr ia ter· xxvii. faciunt qui numerus similiter qu adrat us
est. vnde et solidus propter quod dicituin   apocalipsi . ciuitas in quadro po-
sita est. hoc est in soliditate fi rmata. de hac eadem e-
45pistola fere totum officium matitunale sumptum est p ost  epistolam
sequit ur  .Responsorium angelis     suis   deus   et cetera. ut sic homo
pugnare secure possit. Sequit ur  tract us . Jn quo
agit ur  de temptationib us et propter hoc uere dicitur tract us
in qu o    ostendit ur  quod hec a misera uita tr ahit ur
50multis dolorib us et laborib us Qu i   habitat   et cetera. quia
posset conqueri de inequ alitate isti us  pugne quia tempta-

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 54vb

tor potentissim us  est. ut habet ur  Job .xl. non est potestaß
sub celo et cetera. et sapientissim us  quia multa uidit. et cru-
delissimus. quia crudelis est et non miserebit ur . Jeremias.
homo autem infirm us issim us et ignorans. ideo in ipso trac-
5tu ponit ur  solutio hui us  quia hoc permittit deus ut hom*****
timeat inimicum et ad ipsum deuconfugiat qu i liberat
et potest liberare et uult. et sic in se non speret sed in deo qu i
promittit quod liberabi t ipsum si fugiat ad eum. / vult
ergo deus ut hom o habeat timorem de inimico forti et spem
10de promissionib us  fut ur orum et de dilectione dei uehemen -
tissima erga se quod uult eum protegere quemadmodum
gallina pullos suos ex amore uehementi et
est spes de custodia angelorum. homo autem si molat ur  inter
illas duas molas timorem .scilicet. et spem efficit ur
15panis placens deo et sic uincet omnem temptationem
siue sit leuis et oculta que dicitur timor noct ur n us . siue
leuis et manifesta que dicitusagitta   uolans   in   die  .
siue sit gr auis et occulta que dicitunegocium   perambulans  
in tenebr is  siue gr auis et aperta que dicitudemonium     me -
20 ridianum  . hec .iiiior. genera temptationum uincet qu ilibet
sic armat us  ut dictum est. sed in evangeli o non sunt nis i tres
temptationes. duct us   est   ihesuc   in   desertum   a   spiritu     sancto  
et cetera. / et conprehendunt ur  quandoque omnes temptationes sub
qu aternario ut dictum est quandoque sub ternario ut in hoc
25evangeli o. / Q uandoque sub binario ut in psalmo. ub i dicitua   la -
queo   uenantium  .idest. ab opere malo et a uerbo aspero
.idest. a peccato oris. temptat us  autem fuit dominus tr iplici temp-
tatione .scilicet. gule cupiditatis et inanis glorie.
/ Gule cum dicit dic ut lapides et cetera. / cupiditatis
30cum dicit· hec omnia tib i dabo et cetera. / Jnanis glorie quando diabol us
uoluit eum de pinnaculo deicere sicut fecerat multoß
alios predicatores. et uicit eum dominus per auctori-
tates sacre scr ipt ur e per dulcedinem uerbi dei quod significa tum
est in hoc quod dauid lapidibus sumptis de torrente de-
35iecit goliam et dixit ei. Mitte   te   deorsum   docenß
nos debere armari gladio uerbi dei preter illa arma
quib us  nos armat apostol us  in epistola ut sic ad pugnam
sufficienter armati simus.  ii.  dominica  **. feria
Postqu a m dominus et apostol us  armauerunt militem suum non
40restat nis i ut pugnet quia hostes seper parati sunt.
 Q u ia uero hon us  pugne non libenter suscipit ur  nis i intu-
itu premíì ideo secunda feria est Jntr oit us  sicut   oculi   et cetera. Qu ia
uero per opera misericordie specialiter et maxime fit pugna
ista· ideo de illis est illa feria. et ostendit dominus in
45 epistola  que sumpta est de ezechiele que sic incipit ecce  
ego   adducam     oues   meas. premium cum dicit et pascam  
easQ u i enim pascunt dominum in paupere et dominus
pascit eos. sicut ib i legit ur  in   montibus   israel  .idest. in mansi-
onib us  eternis. Jdem habet ur  per evangeliu m. venite   benedicti  
50 et ceteraesuriui     enim   et cetera. debem us  autem habere oculum ad
ipsum non tantum sinistrum ut tantum respiciam us  pe-
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 54v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_54v