fol. 59v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 59va

esscontr ariam eis in officio. ipsi dicundemonium  
habes  . sed ego  confitebor   tib i   domine  . / pr imo tono quia
soli deconfitendum est. p ost communio est. hoc   corp us   quod   pro   uobis  
tradet ur  . et incipit eam sacerdos ad ostendendum
5quod magnus sacerdos mutauit sacr ificium uet us  in
nouum sacr ificium de .viii. tono quia illud sacr i -
ficium est sacr ificium immutabilitatis que perficiet ur
in paradiso quando resurgem us . vn de illud apostoli uere
implebit ur  omnia nostra sunt sicut uisum est in dominica feria .v.
10de cruce domini.  ii.  feria.
Secunda uero feria de cr uce nostra et maxime de ie-
 iunio quia debem us  cr ucifigere membra nostra cum ui-
cijs et concupiscentíìs. sed quia non potest homo ieiuna-
re nisi liberet ur  ab inimicis uisibilib us et in-
15uisibilib us  .scilicet. diabolo mundo et malis idem  quod
idem est et morte. ideo in intr oitu petit libera-
ri ab inimicis / et est tercíì toni propter liberatio-
nem a temporali tr iplici inimico. epistola uero sequit ur  in
qua inuitam ur  ad ieiunium per exemplum nini-
20uitarum qui ad soli us  ione unicam predicatio-
nem ieiunium indixerunt. etiam iumentis ut libera-
rent ur . a temporali subuersione. qu anto magis nos
debem us  penitenciam suscipere ad uocem ueri ione et ap-
ostolorum ut a subuersione spirituali liberem ur . Responsorium.
25similiter petit liberari ab inimicis et in uersu salutem.
d eus   in   nomine   tuo   saluum   me   fac   / et est tercij toni
propter ui rtutem tr initatis et liberationem a tr iplici ini-
mico. p ost modum sequit ur  evangeliu m in quo dicit dominus scr ibis et
phariseis. quid   uultis   me   interficere   et loquit ur  de re-
30surrectione sua et ascensione et spirituc sancti m-
issione propter hoc ut illi qui sustinent multa a
malis sicut ipse dominus semper habeant respectum ad
fructum. vn deJn   canticis  . ascendam in palmam et apre -
prehendam fructus ei us . Jn officio petit liberari
35ab inimicis in animdomine   conuertere   et     eripe     animam  
meam   et est .vi. toni quia liberatio anime perfecta
est liberatio. et p ost  Jn communione atr ibuit deo liberatio-
nem suamdominus   ui rtutum     est   rex   glorie   / et est tercij to-
ni quia ille est deus tr initas qui liberat.  iii.  feria.
40 Tercia uero feria ad patienciam inuitat. vn de intr oit us
 talis est expe cta     dominum   .versus. dominus   illuminatio   mea  
ipse dat patienciam. qui illuminat us  est patienciam habet.
et est .vii. toni quia patiencia concipit ur  respectu qu ie-
tis eterne. p ost  sequ itur. epistola Jn qua ostendit ur
45effect us  patiencie quia ibidem habet ur  qu omod o babiloníì   mi -
serunt   danielem   in   lacum   leonum. ne c   tetigerunt  
eum   et missus est ei cib us  a domino per abacuch. ita
per patienciam liberat nos dominus a spiritualib us  babilo-
níìs et quando etiam liberat corporaliter et dat uitam eter -
50nam iuxt a   illud   apocalipsis . Qu i uicerit dabo ei man -
na absconditum. Jn .Responsorio. petit liberari ne sub-

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 59vb

cumbat. Discerne   causam   meam  . versusemitte   lucem  
tuam  . ecce semper petit lucem quia qu i uidet patienciam
habet et sic liberat ur . / quia meli us  liberat cum patienciam
dat. / et est .v. toni quia petit liberari a tempta-
5tione .v. sensuum. / uel ab inimicis qu i nocent
per .v. sens us . Jeremie .ix. Jntrat enim mors per fenes-
tras. Jn evangeli o uerambulabat   ihesuc   iuxta   ma -
re   galilee  . ostendit ur  discretio malorum et bo-
norum. / est tempus presens malorum. tempus futurum erit bo-
10norum. vnde debet dicere patiens sicut dixit dominus ad
tempus meum nondum est et sperare in domino vn de sequit ur  offer-
sperent   in   te   qui   nouerunt  . et quia semper susti-
net malos· petit liberari. Redime   me  . / et
est de .vii. tono propter requ iem que sperat ur .  iiii.  feria.
15 Qvarta feria ostendit quod a solo deest liberatio quia
fidelis deus qui non permittit nos temptari supr a
id quod possum us . vnde Jntr oit us  est liberator   meus  . versusdi -
ligam   te   domine  . ecce ponit fortitudinem suam
in deo. et est tercij toni propter donum trinitatis. et propter
20triplicem inimicum. Jn epistola uero enumerando pre -
cepta ut ostendat iudeos facercontr a precepta in
hoc quod persequebant ur  innocentem et omneetiam qu i persecunt ur
bonos non sunt timendi quia sunt inimici domini
et incipit non iniuste et iudicabit. et ideo petit libera-
25ri Jn .Responsorioexaltabo   te   / et est .vii. toni propter sep-
tiformem gratiam spirituc sancti. Jn evangeli o ostendit ur  quid
fecerit dominus in enceníìs. at   ipsi   tulerunt     lapi -
des   ut   iacerent     in   eum   et dixit dominus. Multa   bona  
feci   uobis   quorum     propter   qu id     uultis   me   lapidare  · en-
30cenium festum erat dedicationis templi
de reparatione ipsi us  a machabeis. et hyems
erat. hoc erit in die iudicíì quando reparabit ur  tem-
plum. / ver erit quantum ad bonos et yemps quantu m ad
malos. boni uero cognoscent dominum sicut in evangeli o dicitur
35 Non   cognoscitis   quia   ego   in   patre   et   pater   in   me   est  
et tunc plene liberabit ur  ecclesia sicut petit in offertorio.
eripe   me / de .vii. tono quia tunc erit qu ies. / uel
propter gratiam septiformem. Quia uero liberat us  est
qui erit in illa quiete. hoc autem non erit nis i cum
40innocentia· ideo p ost  est communio lauabo   inter   inno -
centes   et cetera. et introibo ad altare tuum domine
.scilicet. mentis quietem et altare supernum de .vii. to-
no quia hoc erit in .viii. etate sicut dictuest.~
 Quarta feria est de enchenijs .idest. de dedicati-
45  one que plene fiet in fut ur o quando ecclesi a dedicabit ur
.idest. deo dicabit ur  perfecte.  v.  feria
Jn .vta. uero feria immolat hostias spirituales per quas
possit consequi illud gaudium. sed quia non impetratur
misericordia nis i confitendo iusticiam· ideo dicit Jn introitu
50confitendo dei iusticiam erga nos. omnia   que   feci -
sti   nobis   domine   in   uero   iudicio   fecisti  . si inmisisti
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 59v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_59v