fol. 49v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 49va

competenter et factest hoc mod o continuatio. / Secunda causest quod post
natiuitatem xpisti dignissima natiuitas est mors
martirum. et maxime prothomartiris. Qu ia sicut ca-
nit ur  in festiuitate ei us  mortem quam saluator dig-
5nat us  est pro omnib us  pati ille pr im us  reddidit saluato-
ri et ideo legit ur  illa die. heri xristu c nat us  est in terris ut ho-
die stephanus nasceret ur  in celis. quia mors martirum
natiuitas est eorum. / et ideo ordinant ur  in ecclesi a tres
sollempnitates martirum p ost  natiuitatem domini. cum
10enim omnium sanctorum mors natiuitas sit eorum et m-
ors martirum dignissima sit mors poti us  debu-
erunt sequ i tunc festiuitates martirum qu a m aliorum et prim o
pr imi. / tres uero quia tr iplex est martirium / vnum
uoluntate. et opere quod est dignissimum in genere. hoc
15autem dicim us  quia aliqu a ci rcumstantia posset facere quod
aliqu iconfessor dignior esset aliquo martire et ideo
festum beati stephancontinuat ur  natiuitati dei. / Secundum
martirium est uoluntate et non opere qu ale fuit
martirium beati Johannis euangeliste sicut patet in illa
20antiphona. Jn   feruentis   olei   dolio     missus   et cetera
quia iohannes apostolus diuina se protegente gratia illesus
exiuit ut sicut non senserat carnis estum quia
ui rgo fuit mente et corpore sic ne c estum olei feruen -
tis. / tercium martirium est opere et non uoluntate
25qu ale fuit martirium innocentium quod sicut tercium lo-
cum obtinet in dignitate ita tercium locum obtinet
questio  in festis martirumQ uerit ur  autem de festo innocenti-
um qu are celebrat ur  ante festum stelle cum mor-
tui fuerint p ost  apparitionem stelle quando .scilicet. uidit
30herodes quod illusus esset a magis. / Jtem querit ur  quare canti-
ca leticie subticent ur . tercio querit ur  quare ecclesia sol-
lempnizat pro morte istorum puerorum. videt ur  enim
quod eadem ratione. quod si qu is tirann us  occideret hodie
tot pueros quod ecclesi a deberet sollempnizare pro
35 solutio  eis. quod falsum est. / pr ima questio soluit ur  per hoc quod reuera
herodes auditis rumorib us  de xpisto nato t ur -
bat us  est timens amittere regnum et cogitauit
quod faceret interficere omnes pueros ut xpistuc non eua-
deret. sed impedit us  fuit. mandauit enim ei aug us t us
40cesar quod ad eum ueniret aristobolo et alexan -
dro filijs ipsi us  herodis responsur us  coram eo. quod
quia non est ausus mutare· iuit et anno re-
uoluto quarta die p ost  natale domini p ost qu a m reuers us
est fecit omnes pueros interfici. a bimatu et
45infra occidit. / Ad aliud dicitur a magistris quod
cantica leticie non dicuntur quia mortui sunt
ante passionem dei et ideo descenderunt ad infe-
ros. sed hac ratione subticerent ur  in festo sancti iohannis
50babtiste. fuit enim apud inferos sicut dicit Gregori us  super illum
locum. tu es qu i uent ur us es an alium expe ctam us
vnde dicendum est quod hoc sit quia tunc legit ur ur propheti

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 49vb

a de innocentib us  a ieremia. vox in rama au-
dita est que ad litteram de beniamitis qu i interfecti sunt pro u-
xore leuite quam oppresserant. Rachel   fuit   m -
ater   beniamin  per rachel que interpretat ur  ouis uel uidens
5intelligitur ecclesi a que plorat filios triplices. / Mar-
tires prim o. quia considerat eos sibi sublatos et non
uult consolari in presenti· sed omnem consolationem
tr ansfert in futurum quia non sunt presentes. / Secundos fi-
lios luget ecclesi a qu i fere ad partum ueniunt in
10quib us  aborsum patit ur . / tercij uero sunt qu i iam rena-
ti erant in baptismo. sed propter penam retr ocedunt propter illos
luget ecclesi a quia non sunt .idest. quia dampnati sunt et ideo
quia luget ecclesi a subticent ur  cantica leticie. A-
lia ratio est quia cantica leticie propr ie p ost  uictoriam
15debent cantari. vn de ezechieli  dictum est dispone do-
mui tue quia p ost  uictoriam habitam non cecinit can -
tica leticie. sed innocentes non habuerunt uictori-
am. non est enim uictoria ub i non est pugna. Media
ratio melior est. / Jn octauis cantant ur . quia octaue
20festiuitatum celebrant ur  in memoriam generalis
resurrectionis. sign ificant enim octaua resurrectio nem
 Sed adhuc obicit ur  equ ipollens est ei quod dicitur alleluia. laus tib i questio
xpiste uel laudate inuisibilem. / Ad hoc dicendum solutio
quod preter sign ificationem qu a m habet ex componentib us . hec dictio
25alleluia significat angelicam leticiam. vnde tobie penultimo. in
plateis ei us  cantabitur alleluia. / Ad tercium dicim us  quod
festum innocentium celebrat ur  licet non habuerint uo-
luntatem patiendi martirium propter istas tres causas
/ quia .scilicet. in eis xpistuc querebat ur et occidebat ur . / secunda causest
30quia xpistuc celabat ur  in eis a diabolo et herodi. / tercia
tercia quia nuntium domini non loquendo sed moriendo con -
fessi sunt Moriendo inqu a m pro xpisto siue pro fide xpisti
erant autem innocentes quia circumcisi quod erat
35tunc remedium contr a peccatum originale. licet non
ita sufficiens sicut nunc baptismus.  dominica  infra  octabas.
D ominica uero que intercidit infra octabas natiuita tis domin i
cantat ur  de natiuitate domini. vnde intr oit us  misse
talis estdum   medium   silentium  . est enim tr iplex si-
40lentium ignorantie / desperationis / et glorie. / silen-
tium ignorantie fuit ante legem quia ignorabant
peccata sua et ideo non clamabant ad dominum. vnde
ad romanos .xii. mors regnauit ab adam usque ad
moysen. p ost qu a m autem lex data est que est cognitio peccati
45multo tempore seruauerunt legem. / ad ultimum uero
desperauerunt quando .scilicet. omnes declinauerunt simul in -
utiles facti sunt. tunc fuit silentium desperation
/ P ost qu a m autem uenit xpistuc· ruptum est silentium et cla-
mauerunt homines laudes dei. Sed ueniet silenti-
50um glorie quando impletum erit totum nostrum desiderium.
 Jn silentio desperationis uenit domin us  ut ei atr i -
bueret ur  salus humani    generis qu i est uer us
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 49v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_49v