fol. 67r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 67ra

ad litteram sic nichil uiuit extr a ecclesiam spiritualiter sequit ur et hoc quod
continet omnia .idest. spirituc sanctus cui us  bonitate omnia subsistunt.
habet scienciam uocis et ita potuit dare et dedit apostolis. versus.
exurgat   deus   et dissipent ur   inimici  ei us  .idest. demones
5per spiritum sanctum enim demones expellunt ur et eiciunt ur . p ost
modum sequit ur  epistola de actib us  apostolorum dum complerent ur  dieß
pentecostes dies .scilicet. l. sicut enim qu inqu agesima die
a pascha fit pentecostes iudeorum ita et nostrum.
/ Jtem in .lo. anno erat iubileus annus et tunc omnia de-
10bita restituebant ur  uel remittebant ur . serui ma-
numittebant ur . et possessiones alienate restitu-
ebant ur . similiter per spiritum sanctum peccata dimittunt ur  de ßeruiß
fiunt liberi. per ipsum enim fim us  filij dei et ui rtutum pos-
sessio restituit ur . / Jtem iste termin us  .l. resultat
15ex septenario ducto in se ipsum et unitate. quia
vii. dona ab uno dant ur et ita competenter in .la. die
a pascha est pentecoste que dicitur a penta quod est .v.
et coste quod est .x. Ascensio autem fuit .xal. die. qu i
numerus est penitencie. et hoc competens fuit. per penitenciam enjm
20fit homo similiß deo. hoc autem est ascendere. ex aliqu otis autem
hui us  numeri .scilicet. xl. resultat .l. quia per penitenciam uenim us
ad annum iubileum ut  et  fim us  liberi quia filij dei remis-
sis peccatis et restitutis possessionib us  ui rtutum. sed uidet ur
quod sicut iudei ab immolatione agni tipici .l. dieß
25 computant et ibi faciunt pentecosten ita et nos
.l. die ab immolatione agni debem us  facere et
sic esset dies ueneris. antequ a m sit quod docebit compu-
tatio. Ad hoc dicim us  quod non faciebancomputatio-
nem ab immolatione agni sed a dominica sequenti.
30vnde leuitici .xxiii. non numerabitis ab altera die sabbati
.idest. a dominica que est altera p ost  sabbatum .vii. ebdoma-
das usque ad alterum diem ebdomade septime.
hoc dixit spirituc sanctus per moysen innuens per hoc pentecoß-
ten. xr i stianorum. quia semper est in die dominica. / Jtem obicit ur  fe-
35stum pentecostes non erat in ueteri .testamento. festum ebdo-
madale ergo ne c in nouo. / ad hoc dicendum quod propter .vii. dona
spirituc sancti .vii. habet officia non quia sit festum ebdoma-
dale licet tres dies ultimi non habeant officia omnino
propr ia. dum complerent ur  igit ur  dies pentecostes. erant omnes disci-
40puli pariter consoni in unitate. et fact us  est de celo so-
n us  repente. quia existentib us  in peniteni>cia que est ann us  iubile us
et completio pentecostes. et existentib us  in unitate
dat ur  spirituc sanctuß. repente quia nescit tarda rerum mo-
limina spirituc sancti gratia. in igne descendit. quia ignis
45illuminat et inflammat. ita spirituc sanctuß illuminat cogni-
tionem dei et inflammat amore dei. / Jn linguis etiam
quia ipsest lingua que de occulto sue bonitatis pro
fert uerbum protulit in uterum ui rginis et que de occulto
sue bonitatis profert uerbum in corde hominiß ma tei .x.
50 vos   non   estiß   qui   loqu imini   et cetera. ipse est qui replet

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 67rb

et eloquentes facit. precipit ur  etiam in die pentecostes ut offeran -
t ur  duo noui panes leuitici .xxiiii. quia deo debem us
gratiaß agere de hoc quod eadem die dedit nouam legem per
spiritum sanctum in qua die data fuit lex uet us  .scilicet. lqu inqu a -
5gesima die a pascha de dono cui us  debem us  etiam
laudare deum quod est offerre panem nouum quia lex
etiam uet us  uita est spiritualiter intellecta noua est qu a s i tor-
rens. que dicitur torrens quia nichi l potuit resistere spiritui
sancto. ne c apostolis. p ost  epistolam sequit ur  graduale  . festum
10enim paschale terminatum est. / tamen in qu ib us dam ecclesijs
dicitur duple x alleluia quia spirituc sanctuß dator est gemine sto-
le. evangeliu m manifeste est de spiritu ßancto.  ii.  feria  p ost  pentecosten
Secunda feria ostendit ur  quod non tantummod o data est lex iu-
deiß sed et gentib us . vnde intr oit us  talis estcibauit  
15 eos   ex   adipe   frumenti   .idest. ex spirituali intelligentia. hoc
sumptum est de psalmo. illud uero quod sequit ur  de deuteronomio.
est et de petra melle sat ur auit eos .idest. melliflu-
a doctr ina xpisti qui est petra et hoc ostendit ur  in
epistola manifeste in qua habet ur  quod adhuc loquente pe-
20tro descendit spirituc sanctuß. evangeliu m  uero non uidet ur  conueni-
re spiritui ßancto sed concordare epistole. ibi enim ostendit ur
quod non tantum iudeis sed et gentib us  data est lex. Sic
deuß dilexit mundum non dicit iudeos ut filium suum u-
nigenitum daret et p ost  omnis qu i credit in ipsum non pereat omn
25autem qui non crediderit iam iudicat us  est / et quia spirituc sanctuß non tercia  feria  p ost  pentecosten
dat ur  nisi per ministros ecclesi e ideo in tercia feria dicit ur  in perso-
na prelatorumAccipite   iocunditatem   glorie   uestre   et sequit ur
epistola cum   audissent   apostoli. et  p ost  sequit ur  tunc imponebant
man us   super   illos   et cetera. quia per impositionem manuum da-
30bant spiritum sanctum. evangeliu m uerconcordat epistole. Qu i non intr at
per hostium et cetera. non enim intrat in ecclesiam qui non
intrat per eos qui sunt hostium .scilicet. per xpistum et apostoloß
heretici enim non dant spiritum sanctum. nis i in quantum conue-
niuncum  ecclesia..  iiii.  feria  p ost  pentecosten.
35 Qvarta feria pentecostes fiunt ieiunia .iiiior.
temporum. Jeiunia .scilicet. estatis / et est hui us mo di ieiuni-
um exultationis quod institutum est ab ecclesi a in tali
tempore quia qui sentit in se gloriam spirituc sancti leuiter et
cum gaudio ieiunat. et etiam quia super ieiunantes
40descendit spirituc sanctus uisibiliter. et ideo incipit Jntr oit us
deus   cum   egrederis   et cetera. egredit ur  autem dominus quando aliqu o
signo uisibili uenit ad auxilium hominum . egre-
ssus est cum dedit nobis filium ßuum qu i ascendit pan -
dens iter ante eo nos. et per spirituc sancti missionem quando uisi-
45biter descendit super apostolos. et per hoc dissipati sunt
inimici. Sequit ur  uersus. exurgat   deus   et   dissipentur   inimici  
ei us  . et sequit ur  lectio de sapiencia .idestdiligite   iusticiam  
qui     iudicatis     terram  ubi ostendit ur  qualiter possit
haberi spirituc ßanctuß. ibi. spirituc   sanctuß   discipline   effugiet  
50fictum et cetera. in fine spirituc   domini   repleuit   orbem   terrarum  . p ost
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 67r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_67r