fol. 69r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 69ra

tercio habet ur  quomodo mortu us  fuit. vnde utit ur  ecclesi a uoce
decedentium dicens. Respice   in   me   et   miserere  
mei  . et in uersu in   te   domine   speraui  . / Jn tercia dominica
/ Jn qu arto libr o habet ur  de prophetis qui illuminati sunt a deo
5ut uiderent uentura et ideo in quarta dominica
dicitur jn intr oitu dominus   illuminatio   mea  .  v.  dominica
Qvinta causa qua defendim us et obtinebim us
regnum nostruest unitas ecclesi astica ad qu a m inui-
tat nos beatuß petr us  in epistola .vte. dominice dicens
10 Non   reddentes   malum   pro   malo  . vnde in evangeli o habet ur
de rethe petri. sed quia multi sunt qui rumpunt
rethe petri .idestconcordiam et unitatem fraternam·
ideo jncipit introit us . exaudi   domine   uocem   me -
am. versusdominus   illuminatio   mea  . illuminat us  enim a
15domino saluat ur  ab hostib us  quoniam sperat in eo. pro h-
ac unitate orat ecclesi a in oratione cum dicitDa   no -
bis   quesumus   domine   ut   et     mundi   cursus   pacifice   tuo  
ordine   dirigat ur   et   ecclesi a   tua   tr anqu illa     deuo -
tione   letetur. Responsoriumprotector   noster  . versus
20 domine   deus   ui rtutum .  Alleluia   eripe. p ost modum sequit ur  evangeliu m
cum     turbe   plurime   irruerent   in   ihesum   et cetera. pre -
ceptor per totam noctem laborantes nichil ce-
pim us . tales sunt qui pro terrenis predicant. Jn
uerbo autem tuo laxabo rethe. hoc facit qu i habet 
25scienciam et uitam. et talis concludit multitu-
dinem piscium copiosam. vnde in pr incipio tot
capti sunt boni et mali quod rumpunt rethe
quidam. ideo in offertorio dicit ecclesia se   laudare  
deum   qu i     dedit   ei   intellectum   ut   non  rumpant rethe
30.idest. unitatem ecclesie. Benedicam   dominum   qui   tr i -
buit   mich i   intellectum  . et in communione. vnam   petij   a  
domino  . hoc facit unitatem ecclesi e quod non petit nis i unum
quod magis habet ur  cum de plurib us  habet ur . ut inhabi -
tem   in   domo   domini   omnib us   dieb us   uite   mee  . hoc dici t
35quia tunc legit ur  liber dierum qui habet eandem materiam
cum libro regum et significat quod qui in dieb us  suis be-
ne rexerit se habebit dies eternitatis. sed quia
non ualent omnia predicta nis i fiant in plena i us ticia fi-
dei et in nouitate ideo  vi.  dominica    
40 JN sequenti dominica legit ur  paralipomenon liber secunduß
ub i habet ur  quod confortauit dominus salomonem per quod significat ur  quod
deus spiritualiter filios suos confortat dando eis
fortitudinem plene iusticie et ambulandi
in nouitate uite. vn de incipit intr oit us Dominus   for -
45 titu do   plebis   sue  . et   sequit ur  uersus ad   te   domine  
leuaui   animam   meam  . quia ab ipsest omnis forti-
tudo et tunc regim us  bene regnum nostrum quod
maxime fit si intendat ad promissiones
dei unde dicitur in oratione. Deus   qui   diligentib us   te  
50 bona   inuisibilia   preparasti   infunde   cordibus  

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 69rb

nostris   tui   amoris   affectum  . Jn epistola ortat ur  noß
paulus ut in   nouitate   uite   ambulem us  . Aliter
enim nichi l ualent alia. Qu icumque   baptizati   sum us
in   xpisto   in   morte   ipsi us   baptizati   estis et ut hoc possim us
5orat in .Responsorioconuertere   domine   aliqu antulum  . ille uero
qui ambulat in nouitate uite promittit se
laudare deum in presenti et in futuro. Jn alleluite  
decet     hymn us   deus   in   sion  .  ad hanc perfectionem inui-
tam ur  in evangeli oNis i   habundauerit   iusticia   uestra  
10 pl us   qu a m   scr i barum   et   phariseorum   et p ost . Si   offers   mun us  
tuum   ad     altare  . et quia non potest homo hoc facere
sine auxilio dei idem orat in offertorioperfice   gr ess us  
meos   et  sic potest offerre. vnde sequit ur  in communione
circuibo   et   immolabo.  vii.  dominica.
15 Septima dominica incipit ecclesi a parabolas salomon
p ost  festum enim tr initatis legit ur  liber regum
/ quando enim similitudinem habet homo tr initatis fit rex
et sacerdos. / vnde proponuntur ei exempla et de
regib us et sacerdotib us  sicut dictuest. p ost ea uero secun -
20t ur  libr i doctr inales. plus enim mouent facta
quam dicta jn actibuscepit   ihesuc   facere   et   docere  . et sic or-
dinant ur  libri ad se inuicem ut precedant libri
exemplares regum et paralipomenon. et sequnt ur  libri
doctrinales salomonis que doctrina est refec-
25tio spiritualis de qua habet ur  in evangeli o hui us  .vii. dominice
et quia huic doctr ine .Respondere debem us  bonis operi-
bus Jncipit intr oit us  omnes   gentes   plaudite  
manib us . et inuitat no  nos apostolus in epistola ad
hoc ut respondeam us        illi doctr ine
30ßeruiendo deo. huma       num   dico   propter  
infirmitatem     et  cetera. Sequit ur       .ResponsoriumBeata  
gens   cui us   est   dominus   deus   .idest. que deum habet pro domino
ei soli seruiendo .idest. que Respondet et sequit ur  uers us
verbo   domini   et cetera .idest. doctr ina domini celi .idest. maio-
35res firmati sunt et sequit ur  alleluia. Attendite  
popule   meus   legem   meam . lex est illa refectio
et ostendit ur  illa refectio in evangeli ocum   t ur ba   pl ur i -
ma   et cetera. / Qu idam de longe uenerunt .scilicet. illi qui
de peccatis enormib us  redierunt et penituerunt
40qui in peccato mortali est non habet quid man -
ducet. / erant autem .iiii. milia     habentes   .iiiior.
ui rtutes cardinales et comederunt   et  
sat ur ati sunt. quia lex dei satiat et      
remanserunt .vii.   sporte   .idest. predi      
45catores habentes .vii. dona       spirituc ßancti
et reficientes alios. / Quia       uero homo
habens doctr inam uidet in quanto       periculo
sit constitut us . uidet enim se esse in      forna-
ce babilonis petit se liberari     et utit ur
50hac uoce tr ium puerorum sicut habet ur  in      daniele
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 69r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_69r