fol. 71v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 71va

 sed quia non sufficit sanari nis i dominus custodiat sequit ur
offertorium. Si ambulauero. ub icumque ambulent sanati
dominus custodit eos quantum in se estcommunio.  xx.  dominica
Uicesima dominica incipit ecclesi a legere ezechielem
5 et danielem et xii. prophetas et cantat de ysaia.
et Jeremia et daniele. Non legit ur  de ysaia. et Jeremia. quia
in alíìs temporib us  pleni us  legunt ur . de ysaia enim legit ur
in aduentu. de Jeremia in passione domini. Jncipit
ergo ecclesi a de ezechiele in pr incipio nouembr is. quia uero
10ezechiel uidit templum celeste in quo fient nup-
tie eterne habet ur  in evangeli o de illis nuptíìs. Si -
mile     est   regnum   celorum     homini   regi   qui.   fecit.   nuptias  . et   m -
isit   hora   cene   seruos   suos     dicere   inuitatis   dicens  
tauri   mei   occisi   sunt   et   altilia   et     omnia   parata   sunt  
15 venite   ad   nuptias. illi   uero   contempserunt   ue -
nire  . Judecontempserunt qu osdam de seruis contumeli-
is affectis occiderunt. et   misit   tunc   seruos   suos  
ad   exit us   uiarum   uocare     omnes. et   implete   sunt   nupti e  
discumbentium. et   inuenit     rex   quendam   non  habentem
20 uestem   nuptialem   et   dixit   ei. amice   qu omod o   huc  
intrasti   non   habens   uestem   nuptialem  ·  et   tradi-
dit   eum   ministr iß   suis   ut   prohicerent   eum     tenebras  
exteriores  . ad ultimum dicitur. Multi     sunt   uocati   pa -
uci   uero   electi  . hoc autem in iudicio quo dominus eos qui
25 contempserunt uenire ad nuptias amoue a nup-
tíìs. et omnes uocauit. et gaudet ecclesi a Jn intr oitu
omnia   fecisti   domine   in   uero   iudicio   fecisti. Jn   epistola  
monet nos apostolus ut  caute   ambulem us  ad nup-
 cias. quia si sine ueste nuptiali· proiciem ur  in
30tenebras exteriores. videte   ut     caute   ambu -
letis. et dissuadet a contr ario. et nolite   inebr iari     ui -
no   in   quo   est   lux ur ia  non sitis in nuptijs diabo li. sed
impleamini spiritu sancto. sed quia cibum illarum nuptiarum
non potest dare nis i solus deus· sequit ur  .Resposoriumoculi   omnium   in   te  
35 sperant   domine   et   tu   das   escam   .idest. cibum eternarum nup-
tiarum in tempore oportuno. et quia de nuptíìs illis non
potest comedere qui est in peccato mortali· Seq ur uit ur
alleluiade   profundis  .  de peccato clamaui ad te domine
ut me eruas a peccato. et ita potero interesse nup-
40tíìs illiß. scilicet. habere memoriam de eternis. Super  
flumina   babilonis. idest. super delicias mundi illic se-
dim us et fleuim us  dum recordarem ur  tui syon.
.idest. tui o ecclesi a tr iumphans. Jn communione petit ut
det ur  ei interesse illis nuptijs. Memor   esto     uerbi  
45tui. quasi. dicat. quia promisisti. Qu i enim promittit et non
dat· uidetur oblit us  esse. / Jn matutino officio

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 71vb

pr imum .Responsorium. est de ysaia. vidi   dominum   sedentem   super   soli -
um   excelsum  . vidit enim ysaias qu omod o tron us  dei sunt
angeli et sancti in ecclesi a tr iumphante et in militatante. de
pr imo tono est. quia uidit illum qui est pr im us et nouis-
5sim us . Querit ur  autem quare legit ecclesia p ro phetas p ost  librum mach- questio
abeorum cum preponant ur  in biblia. Ad quod dicim us  quod bi- ßolutio
blia pre ponit omnes libros exemplares eo quod magis
moueant exempla quam doctr ina. preter librum
machabeorum quem ultimo ponit propter perfectam iusti-
10ciam et propter tempus quia ultimo tempore fuerunt. ecclesi a uero
legit ultimo librum ezechielis quia in eo agit ur
de templo celesti. in quo est consummatio et finis
omnium. xii. uero prophetas legit propter fundamentum fidei
quod semper necessarium est quantumcumque sit perfectuß homo.
15 Dictum est quod instructi sum us et  dominica  .xxi.  p ost  pentecosten.
admoniti et inuitati ut eam us  ad nuptias
que celebrant ur  in templo quod descr ipsit ezechiel
sed quia has nuptias maxime nobis inuidet dia-
bolus quia de illis eie ct us  fuit ideo in sequenti dominica
20que est .xxia. agit ur  de bello contr a diabo lum . et de armat ur a
nostra contr a eum. vnde quia cinis et cilicium sunt arma
penitentium· ideo in intr oitu utit ur  ecclesi a uoce m-
ardochei in cilicio et cinere existentis. et dicit
Jn   uoluntate   tua   domine   uniuersa     sunt   posita   et  
25 non   est   qui   resistat   uoluntati   tue     quoniam   deus     u -
niuersorum   tu   es  . et ideo uers us . Beati immaculati in
uia. Beati qui tib i seruiunt quia tu liberas eos de
manu diabo li in bello contr a diabolum. sicut hac oratio-
ne liberasti mardocheum de manu aman
30 et suspensus est aman in patibulo quod parauerat m-
ardocheo. Jn epistola ad ephesios monet
nos apostoluß armari contr a diabo lum  armat ur a dei. Con -
fortamini   in   domino     quoniam   non   est   nobis   conluctatio  
aduersus   carnem   et   sanguinem. sed   aduersus   spiritualia   ne -
35 qu icie   in   celestib us .   in   omnib us   sumentes   scutum   fidei  . sed
quia  uer bum  etiam bene armati non possunt per se resi-
stere sequit ur  .Responsoriumdomine   refugium   fact us   es   nobis  .
/ Si lassati sum us  uel sauciati in hoc bello non est
refugium nis i ad ipsum. vn de sequit ur  alleluia. lauda   anima  
40 mea   dominum  . quia uero sauciati non sanant ur  nis i a domino
et multi ab eo sanant ur . Sequit ur  de sanatione fi-
lij reguli.  Erat   qu idam   regulus   cui us   fili us   infirma -
bat ur   capharnaum  hic   cum   audisset   quia   ihesuc   uenisset  
rogauit   eum   ut   descenderet   et   sanaret   filium   su -
45um. et dixit   ei   ih esuc. nis i   uideritis   signa   et   prodigia  
non creditis. et   rogauit   eum   iterum   dicens. domine  
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 71v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_71v