fol. 44v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 44va

nia. et tunc factuest silentium in celo dum committeret be-
llum draco. / Jtem licet sacerdos oret uoce demissa·
nichi lomin us  tamen in fine alte dicitPer   omnia   secula     seculorum  .
Querit enim assensum populi et confirmationem. ipse
5enim qu a si legat us  est populi. / p ost ea salutat populu m. et ipsi
eum. jnuicem orantes pro se. Qu o facto eos incitat di-
cens. Sursum   corda. quia qui in terrenis sunt nichil
possunt deo offerre dignum. dicit gratias   agam us  
domino     deo et cetera. et ipsi dicunt. Dignum   est et cetera. Sequit ur  prefa-
10cio uel prolog us . in qua captat beneuolenciam dicens.
vere   dignum   est · quia bon us Justum · quia benefic us equum
quia misericors. et salutare· quia salus. p ost  associat
se angelico cantui. et populus similiter dicentes. Sanctus.
sanctusSanctusvt notet ur  trinitas. dominus· ut notet ur
15unitas. / hoc autem canticum instituit sixt us  papa qu i
fuit septim us  a beato petro. pleni   sunt   et cetera. Gratias a-
git ecclesi a de omnib us  beneficíìs et maxime de beneficio in-
carnationis. vn de dicit Benedict us   qu i   uenit.   in.   nomine.   domini.
osanna   in   excelsis .idest. salua obsecro / bis dicit
20quia duplicem salutem querit .scilicet. corporis et anime. sed hoc
in excelsis .idest. in patr ia. / Jtem dici potest quod pr imum
silentium quod facit sacerdos dicendo secreta significat
hoc quod ihesuc latuit p ost  resurrectionem lazari.
quia tunc de ei us  morte pharisei collegerunt
25 consilium. / Jnstruens nos quod ad tempus latere debem us
Non enjm tunc palam ihesuc ambulabat. sed p ost  lu-
na existente .xa. se agnum fig ur atum in le-
ge obtulit. sic enim preceptum erat ut in .xa. die
sumeret ur  agn us et seruaret ur  usque ad .xiiiiam . lu-
30nam et tunc immolaret ur . Jta fecit deus jn hoc instru-
ens nos quod non semper latere debem us . et etiam ad hoc sign i ficandum
jn fine secreti eleuat ßacerdos uocem dicens.
per omnia secula seculorum. et populus assentiens dicit
Amen hic etiam representat ecclesi a conuiuium quod factum
35 est domino in bethania de qu o habet ur  in Johanne. / huic ce-
ne debent interesse tr ia genera gentium .scilicetla -
zar us . qui suscitat us  est. hic sign ificat punitentes
qu i proficientes dicunt ur . / Est etiam martha  per quam
actiua uita notat ur . / Est etiam Maria· per quam
40 contemplatiua. hec autem offerunt libram unguen -
ti nardi pistici  preciosi. / Sed nota quod dicit
libram. quia n    nobis date ßunt ui rtutes
ad mensuram. / triplex autem unguentum ob-
tulit maria. / vnum ad unguedum pedes.
45in     in domo symonis leprosi. per hoc significa-
t ur  contr icio. quia penitentes ungunt ur  dum de misericordia
deconfidunt. Jn hoc enim reputat deus sibi pedes in -

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 44vb

ungi. / vel ungit pedes qui profitet ur  humani-
tatem. / vngit caput· qui profitet ur  diuinitatem
/ et hoc est etiam secundum unguentum. / tercium unguentum est qu od
maria emit cum alíìs· ut uenientes unge-
5rent corp us  eihesu. / vult enim hoc unguento non
se sed pauperes inungi· qui sunt membra sua. hoc
autem est compassio. vnde quod uni ex minimis meis
fecistis. mich i. fecistis. Sequit ur  nardi. est enim nard us  herba quedam
sic dicta propter suam humilitatem. Est autem calida odo-
10rifera. Beat us  bernad us . ex odore nardi inclin-
auit se nardus in uterum ui rginis. per nardum autem
fides intellegitur. pistici .idest. non adulterini. per ad-
mixtionem alicui us  ypocr isis. hoc unguentum infun -
dit ecclesia cum dicit. Domine   sancte   pater   omnipotens
15 eterne   deus   per   xpistum   dominum  . Qu ia non solum in qu antum
deum sed in quantum hominem. laudat ecclesi a et ipsi an -
geli. Angeli autem nominant ur  ut notet ur  quod angelis
assimilanda est ecclesi a· ad hoc quod placeat deo. Nominan-
t ur  autem illi quib us  magis debem us  assimilari .scilicet.
20dominationes qu i usum dominandi habent   uel edocent. est
autem uera dominatio facere uoluntatem dei. / Nominant ur
autem potestates· vt notet ur  quod potestatem di-
aboli arcere debeam us . propr ijs autem nominib us  nominant ur
cherubin et seraphin quia toti debem us  ardere dei
25dilectione. ecclesia autem sperans se sociari cum angelis
et arcangelis canit dicens. Sanctussanctus. sanctus   dominus
et cetera. Hic est cant us  puerorum quem cantauerunt domino ihesu
in .xa. luna se offerenti. Qu i qu a si reseruat us  fuit u-
sque ad .xiiiiam . lunam in bethania. prefationes
30sollempnes non sunt nis i .x.  de  canone  misse
Sequit ur  canon in quo passio xrist i representat ur . Secreto
autem dicitur quia iudei uiso quod puerorum cantu magni-
ficat us  esset ihesuc· ei inuidebant. uolentes eum capere.
Jhesuc autem recedebat in bethaniam quia nondum uen-
35erat hora sua. / Canon  autem dicitur quia regulis pa-
trum est composit us . uel quia regulariter in hoc sacerdos lega-
lis est representat us . / potest etiam dici quod sacerdos orat
secreto causa deuotionis. ut a clauso hostio
intret in cubiculum deuotionis. muscis cogi-
40tationum que perdunt suauitatem unguenti expulsis.
Q u oetiam suo tempore apposito flabello materiali re-
presentat ur . dicit autem innocenti us  papa terci us  quod diuina
prouidentia est institutum· ut canon misse a tha-
u quod cr ucem domini representat .T. inchoaret. vnde
45 ezechiel   .ix. Signa thau super frontes uirorum ge-
mentium et dolentium super abhominationib us  ierusalem.
 Jncipit autem canon sic. Te   igi tur   clementissime  
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 44v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_44v