fol. 72v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 72va

uobis qu icqu id orantes petitis credite quia accipietis et fiet
uobisQ u ia uero non intererunt ad nuptìas nis i qu i habent
quam similitudinem dei. ideo dicitur in dominica .xxiii. in evangeli o. Re-
ddite que sunt cesaris cesari et que sunt dei deo .idest. ima-
5ginem suam similitudinem suam insignitam. quia animalia
ad sibi similia conuertunt ur . Et incipit ita illud evangeliu m
Magister scim us  quia uerax es. Jn epistola monet nos apostol us
ut reddam us  deo ymaginem suam. fratres imitato-
res mei estote. et sequit ur  conuersatio nostra in celis est.
10Jn hoc debetis me immitari non illos qu orum deus uenter
est qui sunt inimici cr ucis xpisti. quod sit cum uiuim us
in humilitate mansuetudine carita te sanctimonia.
et p ost  saluatorem expe ctam us  dominum ihesum xpistum qui
reformabit humilitatis nostre config ur atum corpori
15claritatis sue. Si enim habuerim us  similitudinem
dei in animab us  nostris in fut ur o habebim us  illam simili-
tudinem non tantum in animabus sed etiam in corporib us . similes
enim erim us  xpisto.  xx  .iiii.  dominica  p ost  pentecosten.
Uicesima qu a rta dominica agitur de uocatione
20  iudeorum et conuersione. vn de incipit evangeliu m loquente   ihesu  
ad   t ur baserat     pr inceps   archisinagog us     ue -
nit   ad   eum   et   dixit   ei   filia   mea   mod o     defuncta  
estsed   ueni   impone   ei   manum     et   uiuet  dum  
autem   iret   p ost   eum   ecce   mulier   emorroissa   di -
25 cebat. si   tetigero   fimbr iam   uestimenti   ei us   sal-
ua   ero   et   sanata     est   a   domino. p ost ea   uero   sanaui t  
d ominus   filiam   archisinagogi. / allegorice ar-
chisinagog us  iste significat moysen uel
aliquem de prophetis ueetiam apostolis qui rogant pro
30sinagoga et domin us  uadit ut sanet eam.
qu i non cessat eos corigere ut sanet quod fiet
in fine mundi. / Mulier uero patiens fluxum san -
gu inis .scilicet. gentilitas dixit ßi   tetigero   fim -
br iam   uestimenti   ei us   .scilicet. si minima precepta
35fecero salua ero. per fluxum sanguinis pecca-
tum intelligitur. / p ost ea uero sanabitur sinagoga.
per illum etiam qu i dicitur iarr us  intelligitur prelat us Jarr us  enim
illuminans uel illuminat us  interpretatur. / prelat us  enim
a domino illuminat us  alios illuminat et tunc debet o-
40rare pro subditis suis sicut iste pro filia. sicut
dicit apostoluß in epistola hui us  dominice non   cessam us   fratres  
pro   uobis   orantes  .  xxv.  dominica  p ost  pentecosten.
Jn .xx.v. dominica agit ur  manifeste de illa
 uocatione iudeorum. vnde in epistola que est dee Jeremia
45 ecce   dies   ueniunt   dicit   dominus     Jn   diebus   illis  
saluabit ur   iuda   et p ost  non   dicet ur     amplius  
viuit   dominus   qui   eduxit   filios   israel   de   egip -
to   s ed congregabit   eos     de   terra   aqu ilonis   et  
de   cunctis   terris   in   quib us   proieceram   eos  . evangeliu m  
50uerest de refectione quam fecit ioseph

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 72vb

fratrib us  suis. quando recepit eos ad conuiuiumvidens  
ihesuc   quod     multitudo   magna     et   cetera. / v. panes sunt
intelligentia librorum moysi qu os mod o habent nec
possunt satiari. sed dominus eos sat ur abit. / duo uero
5pisces sunt psalm us et evangeliu m. tunc reficiet eos domin us
spirituali intelligentia legis et psalmorum et euange líì.
 Dicto de dominicis consequenter dicendum est  de  festis  sanctorum
 de festis sanctorum. celebrat enim ecclesi a festa sanctorum
multis de causis. / p r ima est quia celebrant ipsi iam
10festum de nobis. quia gaudium est in celo angeliß
dei et animab us  sanctis super uno peccatore peniteciam agen -
te. / Secunda causest quia eorum festiuitas nostra est. vn de
apostol us . omnia nostra sunt nos autem xpisti. cari tas enim facit
omnia communia. / tercia causest ut habeam us  intercessores
15sicut habet ur  in prim o regum. quod bersabee que interpretat ur  puteus sa-
cietatis .idest. ecclesi a tr iumphans filio suo impetra-
uit regnum. / Quarta causest ut eos inuitem ur .
per eorum enim exemplum prouocam ur  ad eorum imi-
tationem et intercessionem. / Q u inta causest ad
20spei subleuationem. si enim homines mortales
poterunt ita sublimari· per merita sua· et
nos poterim us . quia non est abreuiata manus
domini. / Sexta causest ut uisa eorum pulcr itudine
et mundicia· confundat ur  homo de peccatis suis. et terre-
25na contempnat. sicut ipsi fecerunt. / viia. causa est
et pr incipalior et melior quoniam in eis tantum deum
honoram us .  de  festis  beate  u i rginis
 Jnter autem omnes sanctos pr imatum tenet et excellen -
 tissima est beata ui rgo de qua ecclesi a in .iiiior. an -
30ni temporib us  .iiii. celebrat festiuitates sol-
lempnes. quia in omni tempore debem us  eam habere in memo-
ria. due autem sunt ei generales cum domino nostro. de  festo  purificationis
/ Q uarum pr ima est p ur urificatio siue ypapanti
. idest. obuiatio quia in illa sollepnitate obuiauit
35ei anna et symeon dum iret offerre filium
suum in templum. de hac autem superi us  dictum est.
/ Secunda est autem est adnunciatio dominica quando angeluß de  annunciacione domini
atulit ei bonos rumores et ipsconcepit
saluatorem. et tunc implete sunt prophetie. et ideo
40legit ur  de prophetijs et cantat ur  de prophetijs .scilicet. aduent us
 vnde incipit intr oit us Rorate   celi   desuper  de
ysaia et nubes  .idest. predicatores pluant     iuß -
tum  .idest. xpistum antonomasice. Aperiat ur   terra  
beate ui rginis .idest. beata ui rgo. de alia enim terra non
45potest intelligi et aperiat ur  inqu a m per consensum et germi-
net saluatorem .idest. concipiat et competit tempori
ueris. fuit enim in uere quando deus fact us  est homo omnia
noua facta sunt.  de  assumptione  beate  ui rginis
 Tercium festum est de assumptione beate ma-
50  rie. qu omod o autem assumpta fuerit siue in corpore siue
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 72v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_72v