fol. 59r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 59ra

popule   meus   in  quo ostendit ur  quod etiam de aqu is doctr ine intelli-
git / de ßecundo tono propter mundationem anime et corporis. et
sumit ur  epistola de ysaiatempore   accepto     exaudiui   te   et  p ost
ea numquid potes t mulier obliuisci infantem et cetera. ecce osten -
5dit ur  largitas dei erga nos p ost ea .Responsoriumtib i   derelict us   est  
pauper in gratiarum actionem / de qu arto tono propter .iiiior. ui r -
tutes quas significat. / uel quia est quarta dies catecu-
minorum secundum qu osdam. evangeliu m uero de eadem largitate. ego  
sum   lux     mundi  non hui us  hominis uel illi us  sicut flos campi.  Q u i  
10sequit ur   me   non   ambulat   in   tenebr is  . ostendit quod parat us  est
illuminare omnem qui sequit ur  ipsum. / qui uidet currit
qui currit peruenit. exceptis superbis. vn de sequit ur  in
evangeli o tu   de   te   ipso   testimonium   perhibes. testim -
onium   tuum   non   est     uerum  . et Respondit eis dominus .scilicet. iude
15 Nonne   in   lege   uestra   scriptum   est   quod   duorum   hominum   te -
stimonium   uerum   est  . viderant enim miracula et it a
pater erat testis ei. et reliqu it eos dominus superbos dis-
putatores. disputator non illuminat ur . sed humi-
lis. Sequit ur  offertoriu mfact us   est   dominus   /   de pr imo tono quia
20solus deus potest illuminare. / Jn hoc sabbato ostendit lar-
gitatem domini dandi gratiam in baptismo et in doctr ina in
quib us  ex largitate dei habundanter dat ur  gratia / et ideo
fiunt ordines in illo die et quia imminet tempus pas-
sionis domini in qua arcius se tenet ecclesi a ad significan dum
25quod arci us  se tenere debent homines ut qui pr ius
ebríì mod o sobríì. / et iterum debent se immolare deo
hostiam sanctam deo placentem.  dominica  in  passione  domini.
Sequit ur  uero dominica passionis domini in qua in uesperis
 sabbati cantat ur  vexilla   regis   prodeunt  . quia .vi.
30feria antequ a m suscitaret dominus lazarum sicut dicit
ecclesia et iterum est. et erant   ibi   multi   iudei   qui   nunci-
auerunt   alíìs   et moti inuidia collegerunconsilium
et cetera. et consenserunt quod interficeret ur . et ideo tunc qu a si p ost  consi-
lium scribarum et phariseorum cantat ecclesi a vexil -
35 la   regis   prodeunt  . / vt si aliqu i sunt lassi ueniant
ad vexillum. qu a si omnes amaritudines facit
dulces. quod sign ificatum est per lignum positum in aqu is
marach. semper enim et maxime in illo tempore debe-
m us  habere in memoria dominicam passionem. vnde
40 in   canticis. fasciculus mirre dilect us  meus mich i inter
ubera mecommorabit ur . mirre quia memoria
dominice passionis secum non patit ur  peccatum inanis
glorie. Quoniam autem .xiiii. luna immolabat ur  agn us
paschalis ideo pr imum .Responsorium. est isti   sunt   dies   qu os   ob -
45 seruare   debetis  de   leuitico   .xxiiii. Quarta de-
cima luna ad uesperum pascha domini est. et cetera.
vii. toni propter qu ietem que dat ur  per crucem sicut
habet ur  in evangeli oQu i   uult   uenire   p ost   me   ab -
neget   semet     ipsum   et   tollat   crucem   suam   et  
50 sequat ur   me   ad quietem. et cetera. / et sunt omnia .Respon -
soria de passione domini de pr imo tono ad

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 59rb

ostendendum singularitatem passionis. Atendite
et uidete si est dolor sicut dolor meus. / qu i dolebat
non pro se· sed pro peccatis inimicorum / uel de ßecundo tono
propter contumeliam uerborum et factorum. / uel de tercio propter
5liberationem de tr ib us  hostibus diabolo malis et
morte. / uel propter tr initatem / uel propter unum horum du-
orumuel quarto propter formam crucis. / de qu into· propter
.v. uulnera / uel de .vito· propter diem et horam pas-
sionis. / uel de .viimo. propter quietem que habet ur  per cr ucemuel
10de viiio. propter resurrectionem. Jntroit us  autem
incipit ab oratione domini in passione. Judica  
me   deus   et   discerne   et cetera. Jn hoc instruxit nos in
orando. versusemitte   lucem   tuam  . quia qu i uidet
premia fortis efficit ur  in pugna. et ueritatem tu-
15am qui enim uidet bona uera de facili ducit ur
in tabernacula eterna. / de quarto tono propter formam
crucis / uel propter .iiiior. que petunt ur  .scilicet. iudicium discretio
liberatio fortitudo / ne c dicitur gloria patr i in intr oiti- quare  tacet ur  gloria  patr i
b us  ne c in .Responsoríìs et in psalmis et in hymnis non tace-
20t ur et hec est ratio. quia dominus tunc celauit se in parte
tacet ur . quia non est capt us · non omnino tacet ur . / Sed queri questio
potest quare poti us  in hac parte quam in alia. / Ad hoc di- ßolutio
cendum quod tacet ur  in Responsoríìs et in intr oitib us  que
sunt de passione. / Jn psalmis uero non quia psalm us
25significat operationem. / ipsum uero non erant persecuti
nisi lingua. / hymn us  uero laus tr initatis. vn de in ip-
so non debet taceri gloria tr initatis. nis i omnino taceat ur
hymn us . epistola uero ostendit efficatiam passionis
xpisti ad hebr e os .ix. xpistuc   assistens   pontifex   et cetera
30per passionem ei us  intram us  in eterna tabernacula
cui us  memores esse debem us et funct us  eius. quia
uero non omnes intrabunt nis i qu i ei us  faciunt uolunt
uoluntatem ideo sequit ur  .Responsoriumeripe   me   domine  · aliter
non intr at ur  in sancta sanctorum / et est tercij toni propter liberati-
35onem a tr iplici inimico per ui rtutem tr initat is  p ost ea
sequit ur  tractus in quconquerit ur  dominus de inimicis
suis dicens. Sepe   expugnauerunt   me   in   abel
et in alijs. et uerissime dicitur tract us · quia hui us modi cogunt
nos ducere uitam miseram. allophili et phi-
40listei / .viii. toni ad sign ificandum quod hui us modi tr ibulati-
ones ueniunt super nos ut simus memo-
res alteri us  uite. Qu ia ad dominum cum tr ibularer
clamaui. Job .xv. operuit pinguedo faciem ei us
 p ost ea sequit ur  evangelium in qu o habet ur  contumelia iudeorum
45 demonium   habes  . / et dominus abscondit se ut ex -
expectaret tempus immolationis agni et .x.
luna ostendit se sicut debebat de agno fi-
eri pr ima autem luna suscitauit lazarum et
erexit tabernaculuei us  corporis ei us . ut in hoc
50ostenderet se esse illum qu i erexit tabernaculum
in deserto pr ima luna. / ecclesi a uero ostendit se
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 59r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_59r