fol. 58r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 58ra

fectio vn de ib i dicitur .vi. Diliges   dominum   deum     et  cetera. quod manda-
tum non potes t impleri in uia sicut dici t beatuß augustin us . et ostendens
que erunt bonis uel maledictiones que accident ma-
lis. et ne illud atr ibuam us  nobis .scilicet. hanc perfectionem os-
5tendit ur  quo duce hoc habem us et qu ib us  iudicib us  .scilicet. iosu-
e .idest. xrist o et iudicib us  .idest. apostolis quia ducatu eorum et exempl o sicut
dictum est in hac dominica que est dominica refectionis os-
tendit ur  celestis ierusalem. quia ex illa consideratione
est omnis refectio. Sed sicut mulier ostendit ex una par -
10te pomum filio suo ex alia inimicum ut ueniat
ad se· similiter dominus osee .i. Jn funiculis ade tr aham uoß
in uinculis carita tis. vnde in officio noct ur nali ostendit
inimicum qui non uult populu m dimittere nis i in manu
forti et in manu diuina per predicatores. ideo primu m
15.Responsorium. est locut us  est dominus ad moysen et cetera. Moyses
ex aqu is sumpt us  hic est xristu c per quem liberam us ur ab hui us modi ini-
mico. vel qu ilibet predicator qu i ex aqu is sacre scr ip-
jo  iiiior  modis affligit  diabol  t ur e debet assumi
/ et est qu arti toni quia .iiiior. modis
20nos affligit diabol us . / interficiendo mares .idest.
bona opera uel ui rtuosos quos submergit in flumen
deliciarum hui us  mundi / et cogit seruire in luto lux ur ie
/ latere auaricie / et palea inanis glorie. / et .viii. Responsorium.
similiteest qu arti toni eadem ratione. ecce   ego   mitto   an -
25 gelum   et p ost et inimic us  ero inimicis tuis et affligentes te
affligam. Jllud uero .Responsorium. Jn   mari   uie   tue  ßecundi
toni est propter duos duces moysen et aaron. moyses
enim ex aquis per quem doctrina. Aaron montan us  siue
fortis per quem uirtus. per doctr inam enim et ui rtutem duci-
30t ur  homo in terram promissionis. idem habet ur  per philippum
qui os lampadis et andream qui uirilis interpretat ur .
 nonum   similiter  .Responsorium. ßecundi toni estAudi   israel   precepta  
domini et est propter duo que ibi promittunt ur . Jn hoc enim consistit
gaudium et fortitudo nostra quod uidebim us  deum fa-
35cie ad faciem et humanitatem xpisti quod dicit lac et m-
el. Aliud .Responsoriumest .v. Qu i   persequebat ur     populum     tuum   et cetera.
quia per mare rubrum baptismus designat ur  in qu o dat ur
gratia   septiformis. et ideest .vii. toni quia in illis fit
mentio de gloria resurrectio nis. uel de aliqu o quod fit per gloriam
40resurrectionis. ResponsoriumStetit   moyses   coram  
domino ut sacr ificaret. ecce de sacrificio qu od
fit per gloriam resurrectionis. terciu m. cantemus
domino .vi. Responsoriummoyses   famulus   dei  . Jeiuni-
um enim fit in corpore ut resurgam us  in mente. vn de
45apostolus. Reformabi t   hoc     corpus   humilitatis   nostre  
.idest. corp us  quod humiliauim us   per   ieiunium. / et est uers us  di-
midius ascendit moyses in montem synai quia
lex neminem ducit ad perfectum .vii. Responsorium est
similiter .viii. toni. Splendida   facta   est   facies   moy -
50si. quia ille splendor significabat splendorem sanctorum quando
fulgebunt iusti sicut sol in regno patr is xristi. / sunetiam ali-
a tr ia Responsoria que sunt superhabundantia et dicunt ur  per eb-

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 58rb

domadam que sumunt ur  de libr o iosue. / pr imum est sicut fuit
et cetera. / et est secundi toni propter secundum ducem iosue qu i xpistum significaa-
bat. Alia duo sunt .vii. toni quia iosue dedit re-
qu iem   populo que est in .viima. etate. Adduxi uos per deser -
5tum .xl. annis per opera penitencie. non sunt atr ita uestimen -
ta uestra. vestis carita tis non aterit ur . Jsta dominica est de misericordia.
 S ecunda feria est de iudicio. vnde epistola est de  ii.  feria
iudicio salomonis de duab us  mulierib us  que atu-
lerunt puerum ad regemMulier     una  synago-
10ga que dicit quod diuidat ur  puer que diuidere conata
est puerum ihesum. / Alia mulier est ecclesi a que dicit det ur  ei infans
uiu us . vn de et in .Responsorio. petit hec mulier puerum esto   mich i   in  
deum   protectorem  petit sibi dari xpistum. evangeliu m de
eiectione uendentium et de iudicio ibi habet ur
15 quod   non   credebat   se   eis  quia uolebant interficere eum
et adhu c nitunt ur  si possent. p ost ea sequit ur  de passione
sua soluite  .idest. soluetis templum hoc et in tr iduo
bene sciebat qu id fact ur i erant. / Qu ia uero ex passione
domini est commune gaudium ideo in offertorio cantat
20ecclesi a Jubilate. Jn intr oitu autem petit iudicari
sed pr ius petit misericordiamDeus   in   nomine   tuo   saluum   me  
fac     per   misericordiam   et   unitatem  . / et est. quarti toni quia ibi
habet ur  ab insurgentib us  in me libera me ab
inimicis. / quia .iiiior. modis sicut dictuest insurguncontr a
25nos et ideo ista dominica est de misericordia. ßecunda feria est de
iusticia.  iii.  feria.
Tercia feria est de oratione .idest. de efficatia oration
qu antum .scilicet. ualet oratio salua iusticia quod ostndit ur
in epistola de   exodo. Dixit     dominus   ad   moysen   dicens  .
30 descende   de   monte et p ost  dimitte   me   ut   deleam  
eum  . et moyses orauit pro populo. et dominus   dimisit  
peccatum illud salua tamen iusticia. quia reseruau-
it sibi uindictam. vnde est si propter peccatum quod commi-
serunt in xpistum precipue puniant ur  tameest propter illud
35vnde dicit dominus in evan geli oJmplete   mensuram   patrum  
uestrorum  tamen temporaliter. Qu ia uero tam efficax est oratio ideo
Jn intr oitu dicit ecclesi aexaudi   deus   orationem   meam   et
est uersus contr istat us  sum pro dilatione patr ie et incolatu
miserie. quia uero exercitatio xpistiani est in cohibiti-
40one a petulantia et lasciuia .v. sensuum et
idci rco .v. tono resonat intr oitum ecclesi a et sequit ur  epistola  
sicut dictuest in qua impetr auit moyses dimissionem
peccati salua iusticia et tamen impetrauit ueniam in
tantum ut intr arent terram promissionis· ideo in .Responsori o. o-
45rat ecclesi a ut ipsa mereat ur  filijs suis ueniam ut in -
trent in terram promissionis licet adorauerint uitu-
lum conflatilem .idest. lasciuiam et pompam mundi. Exur -
ge   domine   fer   opem . et deus   auribus   nostris   Audiuim us
quoniam tu liberasti eos et condonasti eis. similiter fac nobis
50spiritualiter. p ost modum sequit ur  evangeliu m de obstinatione iude-
orum qu i dicebant qu omod o scit litteras qu i non didiscit. et dixit
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 58r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_58r