fol. 62r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 62ra

notant ur  in crismate quod fit ex oleo et balsamo
/ Jn oleo nitor bone conscientie. / Jn balsamo odor bo-
ne fame. / Ordo uero et matr imonium non exigan -
t ur  de necessitate. per unctionem autem habet ur  pax. vn de in ta-
5li loco consecrat ur . cum dicitur pax domini sit semper uobis
cum et assistunt .xii. sacerdotes qu i sign ificant .xii.
apostolos.  de  parasceue
Sequit ur  de parasceue in qu a ecclesi a agit arctissimum ie-
 iunium et silentium. nullum enim officium sollemp-
10niter celebrat ur  sed uersus meridiem conuenit ecclesia
ad dicendum horas et adorandum crucem. hore autem
dicuntur tacito fine et principio sicut dictum est. et ideo
celebrat ur  officium sine consecratione hostie. et ideo
non debet dici missa. / et dicuntur lectiones
15due. prim a de osee. Jn   tr ibulatione   sua   mane
consurgent   ad   me  quia ib i loquit ur  propheta de tr ib us  dieb us
quib us  dominus fuit in sepulcro cum dicitur. viuificabi t  
nos   p ost   duos   dies passionis. et sepult ur e et ue-
niet nobis qu a si imber temporane us et serotinus
20terre. et dabit gratiam incipientem et consummantem.
/ Sequit ur  tract us . D omine   audiui   auditum  .  t uum. et timui. in
medio duum animalium cognosceris. etiam ad litteram. quia
in presepe in medio bouis et asini. ysaias. cogno-
et asini presepe uit bos possessorem suum. uel in medio duorum latr o -
25num. uel testamentorum. ibidem dicitur sequit ur  cornua cr ucis
in manib us  ei us  poci us  qu a m man us  in cornib us . quia cornu-
a erant in potestate manuum non econuerso. / Secunda
lectio est de lege .xa.   die   et cetera et habet ur  ibidem os non com -
minuetis ex eo. hoc completum est quando confregerunt
30duorum cr ura latr onum. venientes autem ad ihesum ad
patibulum inuenerunt eum mortuum. et non frege-
runt ei us  cr ura. Allegorice. non fracte sunt in eo
ui rtutes et maxime patiencia. vn de ysaias. dedi faciem meam
sicut petram durissimam et scio quoniam non confundar
35per cr ucem .scilicet. per cr ura itinera de quib us  in abacuch jncur-
uati sunt colles mundi .idest. homines excelsi per intelli-
gentiam ab itinerib us  eternitatis ei us  .idest. exemplo acti-
onum ipsi us  que ducunt ad eternitatem. cantica. columpne
ei us  argentee. propter eloquentiam que fundate sunt
40super bases aureas .idest. sunt rationes immobiles eter -
ne ßapientie. et ßequit ur  tract us  de passione domini. eri-
pe me. Qu ia tunc luget ecclesia ualde et suffi-
ciunt due lectiones. sufficit enim passionem
domini predictam esse in lege et prophetis. / Sequit ur  autem evangeliu m  
45iohannis. quod dicitur in illa die quia ibi manifesti us  sunt sacra-
menta. vn de ibi dicitur os non   comminuetis   ex   eo  exodi.
xii. et hoc. vnus militum lancea lat us  ei us  aperuit et
continuo exiuit sanguis et aqua. et qui uidit testi-
monium perhibuit. ibi orauit dominuetiam pro inimicis
50 et pro amicis. ideo non orat ecclesi a pro omnib us  statim similiter. sed quia

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 62rb

iudei illuserunt domino flexis genib us · ideo quando pro eis orat
non flectit genua. velum   autem   templi  per passionem
domini cissum   est . et liber qu i erat signat us  apert us  est. vn de in prouerbiis.
aperta sunt pr ata et apparuerunt herbe uirentes .idest. exem -
5pla actionum ei us  que sunt ab eternitate et ducunt
ad eternitatemRiserunt herbe uirentes. et quia magis occul-
tum erat in lege .scilicet. resurrexio et ascensio que per passio-
nem facta sunt· ideo discooperiunt ur  altaria omnia et reliqu ie
et cetera. p ost ea improperat dominus iudeis beneficia sua dicens.
10popule meus quid feci tib i. aut in quo et cetera. quia eduxi te
de terra egipti et cetera. et discooperit ur  crux et adorat ur  cum
magna deuotione et recompensat iunior populuß
qu od ali us  deliqu it. Querit ur  autem cum de morte sanctorum questio
in ecclesia festum celebr et ur . quia preciosa in conspe ctu domini
15mors sanctorum ei us . quare de morte domini non celebrat
festum ecclesia cum mors ipsi us  sit preciosissima et
mors mortis et est nostra redemtio uidet ur  enim quod
multo magis deberet celebrari. / Ad hoc est ratio una ßolutio
quia pro peccatis nostris mortu us  est sicut dicit per ysaiam dominus. propter
20peccata populi percussi eum. / Maxime homo debet erubescere cum
sol insensibilis erubescens radios suos retro
uertit. quia est obsc ur at us  sol. et petre scisse sunt. vnde
omnis homo in illa die tr isticiam pretendit· ne uidea-
t ur  esse durior. et alia ratione quia ipse fuit tr istis
25usque ad mortem. et beata ui rgo. et tuam ipsi us  animam
pertr ansibit gladi us et apostoli. ideo ecclesi a in illa die est in
arctissimo ieiunio et silentio. et tr isticia compassi-
onis. et maxime usque p ost  horam qua cr ucifix us  est
dominus. vel ideo quia tota uita sua fuit penitencia. et ma-
30xime in illa die qua plura passus estvnde poti us  illa
die illum hac uia sequ im ur . / Jtem querit ur  quare ecclesi a non consecrat questio
in illa die cum dominus dixerit hoc facite in meam com -
memorationem. / et ad hoc est ratio. et hoc est quia fuit obla- ßolutio
t us  sine uelamine. et ideo sub uelamine non de-
35bet illa die offerri. / Alia etiam causest. Non enim con -
uenit corp us  illud quod contumelíìs et sputis et fla-
gellis in illa die affectum fuit cum missarum sol-
lempnitate consecrari. sed tamen quia indigem us  communione
et semper est temp us  communicandi corp us  xpisti recipit sa-
40cerdos. / Jn tercia parte hostie uel in hostia integra
a die antecedenti reseruata. / Alij aliam pon-
unt rationem quare in illa die non consecrat ur  corpus
domini quia .scilicet. recessit sacerdos .idest. xpistuc. hec ratio non
sufficiens est eadem ratione in die sabbati non consecra-
45ret ur .  de  uigilia  pasche
Sequit ur  de sabbato sancto pasche quod dicitur sanctum sabbatum propter
 baptismum quod fit in illa die quia consepulti sum us  xrist o in
per baptismus. et ideo ter immergitur puer in aqu a baptismi
quia tr ib us  dieb us et tr ib us  noctib us  fuit dominus in corde terre
50submergit ur  baptizat us  ut nichi l uet us  appareat in eo
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 62r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_62r