fol. 61r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 61ra

non quia .vi. dies fut ur i essent ante pascha· ßed quia ib i causa pa-
ssioniß ostendit ur / Jtem. in iuda ostendit ur  causa cupiditatis
eo quod dixit. vt   qu id   perditio   hec · erat enim ferens lo-
culos et vellet uendi unguentum illud ut nummos
5furaret ur  sicut dicit ur  jn iohanne / Jn iudeis causest inuidia quia
moti sunt in evm propter laudem puerorum dicentes. Si   di -
mittim us     eum   sic   omnes   credent   in   eum   et ideo querebant
eum interficere. / Jn ipso xpisto fructificatio tocius
generiß humani cum dicitNis i   granum   frumenti   cadens  .
10 et petit liberari jn offertorioeripe   me   / et est quarti
toni. Jn communionsimiliter  propter formam cr uciß.  .iii.  feria
Tercia feria est de passione quia manifeste quere-
 bant eum interficere ut habet ur  in evangeli oerat   pascha  
et   azima   p ost   biduum   et cetera. et quia ecclesi a considerat salu-
15tem suam in cruce dicit Jn intr oitu. Nos   autem   gloriari  
oportet   in   cruce  . tr ipliciter. / Jn amore quem dominus nobis
ostendit in cr uce / uel imitatione cr ucis / uel in salute
data nobis per cr ucem. epistola uerest de Jeremia. et idem habet ur  in
ea quod in alia antecedentis diei domine   docuisti  
20 me  .  et ceteraostendisti   mich i   studia   eorum  . valde
bene conuenit illi diei. quia inuidebant studebant.
tunc diuersis modis ad ei us  mortemego   qu a si   agn us  
mansuet us   qu i   portat ur   ad   uictimam   et p ost ea   dicunt  
uenite     mittam us   in   pane   ei us   lignum . idest. in seipso
25pane lignum cr ucis. / Audierant enim quod dixerat.
ego   sum   panis   uiu us   et cetera / uel in doctrina ei us .
qu a m similiter dixerat esse panem ut per lignum cr ucis destr u -
am us  ipsum et doctr inam ei us . / Sequit ur  .Responsorium. de tercio
tono propter tr iplex meritum quod ibi notat ur . / pr imum
30cum dicit ego   autem     induebar   cilicio  .idest. non ostende-
bam eis deitatem sed asperitatem humanitatis. et hoc
fuit humilitas et sapientia. / aliud notat ur  ibi humi -
liabam   in   ieiunio   animam   meam  . non reddendo ma-
lum pro malo. sed  etiam   orabam   pro   eis. et hoc est tercium vnde
35dixit et oratio   mea   in   sinu   meo   conuertet ur  . ex quo eis
non potest  prodest quia non sunt digni. evangeliu m de passio-
ne est secundum marchum ub i dicitur quod dominus fuit crucifi-
xus hora tercia et hoc dicit ut ostendat eorum impetu-
ositatem quia ab hora tercia linguis eum cr ucifixerunt
40 dicentes   crucifige   cr ucifige  non cessantes. Jn off-
ertorio petit se custodiri a diabo lo et a membriß ei us .
vn de dicit custodi   me   de   manu   peccatoris   .idest. diabo li
et ab. omnibus. iniquis. et est secundi toni. Jn communione ostendit
meritum eorum aduersum me et in me psallebant
45qui bibebant uinum filij diaboli qu i inebr iant ur
calice babilonis. vnde .Gregori us Abel   esse   renu -
it   quem     caym   malicia   non   exercet.  iiii.  feria.
Quarta feria est illa dies Jn qua dominus uen-
dit us  est a iudeis a iuda quia non solum uoluit
50pati pro nobis sed etiam uendi ut nos liberaret a uen -
ditione qua pr im us  parens uendidit nos
diabolo per esum pomi potiti. vn de   ysaias. Gratis  

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 61rb

uenundati   estis   et   sine   argento   redimemini .
/ Similiter multi uendunt se diabo lo. pro momentanea
delectatione sicut adam uendidit se pro esu uetiti
pomi. orauit autem dominus sicut habet ur  in evangeli o illi us  diei ge-
5nu flexo. Jdci rco Jn intr oitu Jnuitat ecclesi a ut   in  
nomine   ihesu     omne   genu   flectat ur   celestium  · quia ru-
inam eorum reparauit. terrestr ium  quia eos liberauit.
et     infernorum  · q uia eduxit eos de lacu ub i non est aqu a.
Zacharie .ix. / et est tercíì toni propter tr ia que inuitant ad flec-
10tendum genu   et omnis   lingua   confiteat ur . quia   domin us  
ihesuc   in   gloria   est   dei   patr  . sicut habet ur  in lectione de ysaia.
ecce saluator tu us . de mercede similiter et merces ei us
cum eo. et dixerunt angeli qu osdam autem latuit incar-
natio sicut dicit ysaiasQ u is   est   iste   qu i   uenit   de   edom  
15.idest. de terra .idest. de terrena habitatione tinctis  
uestib us     de   bosra  .idest. ciuitate munita .scilicet. de in -
ferno et Respondit. ego   sum   propugnator   ad   saluandum  
et dixerunquare     ergo   rubrum   est     indumentum     tuum .  et     R espondit
torcular   calcaui   solus  . et     de   gentib us   non   est   uir  
20 mecum  . et p ost  lectionem cantat ur  evangeliu m  .Responsorium. Jn quo
orat ipse ut per passionem ueniat ad gloriam.
Ne   auertas   faciem   tuam  . quia  enim in agonia prolixi us
orauit ut habet ur  in evangeli o· sumit ur  .Responsorium. et offertorium. et
communio de psalmo qui intitulat ur  oratio pauperis cum an -
25xiaret ur  excepto uersu qu i  est   saluum   me   fac   quoniam  
intr auerunt     aque  . epistola uerest de ysaiadomine   qu is   credidit  
auditui   nostro et p ost  atr it us   est   propter   peccata   nostra  multa
ibi sunt de passione. p ost  epistolam uero sequit ur  tract us   immediate
inusitato et insolito mod o. quia ecclesi a arci us  luget quam
30soleat et plangit. tract us  sign ificat planctum ideo
Jn tota .via. feria non dicuntur nisi tract us . Responsorium. uero
est penitentium. Qu ia uero nondum cr ucifix us  est dominus sed
capt us  est in illa die· ideo non dicitur tract us  tantum· sed
etiam .Responsorium. evangeliu m uerest de passione offertoriumexaudi   deuß  
35 orationem   meam  . p ost communio potum   meum   cum   fletu  
miscebam  . potum passionis quia erat sudor   ei us  
sicut gute sangu inis decurrentis in terram. / Antequ a m
dicat ur  de .v. feria prenotandum est quod ecclesi a luget tr ibus
dieb us  quia tot fuit dominus in sepulcro. et tenebras quare  celebrant ur  tenebr e.
40celebrat .idest. matutinas in tenebr iß quia in luctu
et merore. / Q u ia uero in illa nocte que precedit resurre-
xionem iminet resurrectio et non potest esse ecclesia
in arctissimo merore· antecedit una die. et in
illis tr ib us  diebus silet pr incipia horarum. et fines quia quare  silet  ecclesi a  pr incipia horarum.
45 recessit   pastor   bonus  . sicut habet ur  in uno .Responsorio. qu i est
finis et pr incipium et summ us  sacerdos est. / et gloria pa- quare  non  dicit ur  gloria  patr i.
tri non dicitur quia ibi abscondita est fortitudo et gloria
ipsi us . / nec dicitur iube domine. nec tu autem domine et cetera
quia recessit sacerdos qui debet benedicere et misere-
50ri. / et incipit noct ur nale officiuZelus domus
tue et cetera .idest. amor uehemens ecclesie fuit causa quare
passus sum. / et sunt omnes antiphone et .R esponsoria de
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 61r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_61r