fol. 57v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 57va

terram fluentem lac et mel p ost ea sequit ur  in intr oitu
ab   uberib us   consolationis  . hec ubera sunt duo testamen -
ta de quib us  sumunt ur  dulces promissiones in
qu ib us  est consolatio nostra. Sumit ur  autem iste intr oit us
5de ysaia. Sumit ur  uero uersus de psalmo qui lo-
quit ur  de ierusalem supercelesti letat us   sum et uocat
eam domum .scilicet. refectionis et leticie. / est autem
de .v. tono propter .v. milia hominum quos refe-
cit uel ideo quia illi qui cohibent et refrenant et
10bene ordinant .v. sensus· ibi habebunt hui us mo-
di refectionem. consolationem uero de qua in
intr oitu habet ur · petit in collecta sic. Concede   quesumus  
omnipotens deus ut qui ex merito nostre actionis
affligim ur · tue graticonsolatione respire-
15 m us  . epistola uero sequit ur  Sequit ur Scriptum   est  
quoniam abraham duos filios habuit unum de
ancilla   et   unum     de   libera  ea uero que desursum
est libera est que est mater nostra. hoc autem dicit ut non tantum
mod o timore seruili domino seruiam us . de eodem
20est .Responsoriumletat us   est / / et est .vii. toni propter .viiam . eta-
tem in qua erim us  in qu iete. / Sed quia adhu c sum us  in
labore ideo sequit ur  tract us  sed suauissim us . Qu ia qu i con -
fidunt in domino et cetera. Jn quo ostendit ur  quod qui in solo
domino sperant habebunt illam refectionem. postea sequitur
25evangeliu m. abijt dominus ihesuc tr ans mare et ceteraQ u inque panes
quib us  nos instruit dominus refecit. sunt .v. libri
moysi. duo uero pisces psalm us et prophetia uel liber
iosue et iudicum. quia de illis .vii. libris sumun -
tur lectiones in illa ebdomada et ita refec-
30tiones. offertorium uerest laudate   dominum   et  est .ii.
toni ad ostendendum quod debet laudari dominus et pro cor-
porali refectione et pro spirituali. communio uero lo-
quit ur  de illa ierusalem que est libera. Jerusalem que edificat ur
et cetera. / et est. quarti toni propter .iiiior. que ibi notant ur  de
35ea dicunt ur . / Pr imum est quod omnia suncommunia. ibi enim est deuß
omnia in omnib us . / Secundum est quod eternaliter participant ur  ea que
ibi sunt. cui us  participatio ei us  in id ipsum. / tercium est
quod nulluß de filijs diaboli potest ascendere. vnde dicit
illuc enim ascenderunt. et ad quid· ad confitendum.
40hoc est / qu artum vnde illud. beati qui habitant in do-
mo tua. Q u ia uero in terram illam eo duce uenit ur  qu o
filij israel uenerunt in terram promissionis· ideo legi-
t ur  exodus ub i dicit dominus. videns uidi afflictionem
populi mei qu i est in egipto et descendi liberare eum de
45manu pharaonis per plagas similiter libera nos deus
de manu diaboli sed non uult dimittere nos
diabol us  nisi in manu  forti sicut ibi habet ur . / pr i -
ma pena est conuersio aquarum in sanguinem per qu a m
peccatum infidelitatis et alia per hoc sign ificat ur
50quod homo per multas penas et tr ibulationes quas habet
dum morat ur  in peccato· cogit ur  redire ad dominum

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 57vb

sicut de filio prodigo legit ur . exit autem homo per fidem ag-
ni. liber autem fidei est genesis. / Sequit ur  exodus. quia per
fidem est exit us et per baptismum quod notat ur  per mare ru-
brum per impletionem mandatorum. Quando uero homo ta-
5lis est facit tabernaculum deo seipsum. quia si quando  non
faciet hic deo tabernaculum· ne c ipse faciet illi
tabernaculum in fut ur o. / p ost  exodum sequit ur  liber leuitic us  qu i
pertinet ad leuitas qui debebant domino offerre
sacr ificia. vn de liber iste liber est oblationum. ex qu o
10enim homo implet mandata et facit in se taberna-
culum deo non restat nis i offerre oblationes
domino. tunest bonum ante non possum us  offerre
offert autem talis seipsum domino. bouem enim .idest.
predicatorem uel ouem .idest. simplicem uel auem .idest.
15contemplatiuum. et debet apponere sal in omni
sacr ificio suo quia cum discretione debet omnia fa-
cere. ne c excusant ur  sacerdotes per ignorantiam. prim o
debet esse in eis quod dicitur. labia sacerdotis custo-
diunt scientiam malachie .i. / Sequit ur  de indumentis sa-
20cerdotalib us  de quib us  inferi us  dicet ur . quia uero tales
debent esse mundi ab omni peccato et offerre deo hos-
tiam mundam ideo sequit ur  de mundatione lepre et dicitur
ibi multociens sancti estote quoniam ego sanctus sum
Qu ia autem hoc fit in sollempnitate cordis et debent
25omnia fieri cum gaudio· ideo agit ur  p ost ea de sollempni-
tatib us . p ost ea sequit ur  iliber numeri. p ost quam enim homo p ur i-
ficat us  est et incipit edificare aurum argentum
et lapides preciosos dign us  est numerari. Jn libro
enim numeri tantum fortes numerant ur  filij israel a
30xxo. anno et sursumleuite uero ab uno mense
qui debent ante esse fortes .idest. semper. sic autem
magis et magis apropinquam us  ad terram promissi-
onis quia sum us  magis similes deo. / et secundum pascha
facere tr anseundo de ui rtute in ui rtutem possum us  im -
35plere uotum nazareorum ut non bibam us  qu id quod
inebr iare possit. / et conseruem us  capillos nostros .idest.
cogitationes mundas et aures nobis. et si tales
sim us · possum us  etiam offerre nos et sacrificare
qu a si uitulam rufam pro peccato. tales enim possunt
40martirium sustinere. sed quia nullus ita est perfect us
quin pe ccet aliquando ad min us  uenialiter hoc de du-
bitatione moysi ad aquas contr adictionis ne c
propter hoc dimisit op us  facere spirituale ut ad uocem suam
fluerent aque cum dixit ascendat pute us  .idest. doctr i -
45na sacr a que facit ascendere. hui us mo di doctr ina facit
salire in uitam eternam. talib us  non potest balaam ma-
ledicere ut habebit ur  p ost ea. sed eunt de ui rtute in
ui rtutem sicut illi de mansione in mansionem. / p ost ea
sequit ur  deuteronomi us  qui interpretat ur  secunda lex ub i idem habet ur
50fere quod in alijs libris. sed non esse posset ib i hoc pl us  qu a m de perfe-
ctione quia sign ificat nouum testamentum Jn qu o est per -
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 57v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_57v