fol. 74r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 74ra

spiritu pueri. et exultauit infans in gaudio in utero meo. / Alia
causest quia dominus dici ticit de eo et multi in natiuita te ei us  gaudebunt.
tercia causest quia pr im us  annunciauit gaudia eterna. vnde dicitur
lucifer et turt ur . vn de in   canticis . vox t ur t ur is audita est in terra
5nostra Job .xxix. Numqu id produces luciferum. et tempore suo habet
uigiliam Q uia principalis causa quare festa sanctorum colim us
est ut imitem ur  eos. ipse autem est mirabilis et fuit
mirabilis abstinentie. vnde in hoc debem us  imitari eum et
quia atulit nouum tempus et dict us  est lucifer sicut dictuest. ideo
10habet missam in mane et missam aliam sicut alij sancti uel
quia fuit martir et precursor domini. / vnde prim a est uni us  ma-
rtiris. vnde introit us  est iustus ut palma florebi t
de ipso prophetauit ysaias. et Jeremias ipso actu quia similis fu-
it et ysaias. Audite insule et attendite populi et cetera. sicut habet ur
15in epistola et ibidem sequit ur  introit us . de uentre matris
mee uocauit me dominus et posuit os meum ut
gladium acutum et cetera. / Gladius acut us  est gladi us  predi-
catoris quia abscindit superflua. posuit me sicut sa-
gittam electam. / sagitta electa est predicator qui facit
20quod docet. / sagitta acuta fuit beatuß iohannes cum dixit .iii.
Ma t ei. genimina uiperarum quis docebi t nos fugere a uen -
tura ira .Responsorium. pr iusqu a m te formarem. et cetera. omnia alia patent.
 Festum uero decollationis celebrat ecclesi a quia  de  festo  decollationis.
pro ueritate mortu us  est sicut de machabeis. de .vii. fratri-
25bus qui pro lege domini mortui sunt quia noluerunt come-
dere carnem suillam. multo forti us  ergo qui passus est pro
ueritate festum debet habere. sed non in quantum est festum
natiuitatis quia descendit ad inferos.  de  omnib us  apostolis
 Postea de omnib us  apostolis in communi sollempnizat ecclesi a
30 et cantat in matutinis. ecce ego mitto uos
et cetera. quia omnes electi sunt similes a domino p ost  sermonem
in monte sicut habet ur  in ma t eo. luca. et marco. quod elegit .xii.
de qu ib us dam autem facit ecclesi a propr ium seruicium propter pr iuilegi-
um. de beato petr o propter priuilegium dignitatis.
35de beato paulo propter pr iuilegium predicationis. de beato
Johanne propter pr iuilegium ui rginitatis. de beato andrea
propter pr iuilegium crucis. habent autem uigilias et octabas.
generaliter uigilias quia si compatim ur et conregnabim us .
Jnstantia tameest in beato Johanne euangelista. qu i non fuit
40martir nis i animo et propter festa beati stephani quod est in uigi-
lia festi ej us  ecclesi a tamen seruat hoc in omnib us  apostolis propter in-
firmos qui non possunt ieiunare. hoc autem nome n
retinent quia in pr imitiua ecclesi a uigilabant homines
et mulieres in ecclesi a in uigilijs sanctorum. quia uero multa
45mala de tali congregatione contingebant·
ideo institutum fuit ut ieiunarent loco uigilie et hoc
tamen restat sicut dictuest in qu ib us dam propter pr iuilegium. oc-
tabas uero habent quia in hoc quod uitam jstam pro nichi-
lo habebant testificati sunt gaudia eterna. et uidet ur

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 74rb

quod natiuitas beati iohannis non debeat habere octabas secundum
hoc immo poti us  decollatio. / Ad quod dicim us  quod in qu ib us dam ecclesijs non
habet sicut in ecclesi a parisiensi. Jn alijs uero habet quia ci rcumcis us
est octaua die et reddita est loquela patr i suo congre-
5gatis omnib us  uicinis suis et cognatis. et non in alio festo
decollationis .scilicet. habet octabas. quia non fit ita prin -
cipaliter sicut dictuest quia descendit ad inferos. videt ur
quod ci rca pascha debet fieri istud festum quia tunc decollat us
est ad quod dicendum quod reuera decollat us  est ci rca pascha
10 et sepult us  a disciplis suis. sicut habet ur  in evangeli o. in sebaste
ciuitate. et per corporis ei us  presentiam multa fiebant
miracula. Julianus uero uidens hoc fecit ossa dis-
pergi per campos que etiam dispersa miracula facere non cessa-
bant. et inuiderunt gentiles. vn de Julian us  ap os tata fecit
15ossa colligi et comburi. digit us  autem ille quo indica-
uerat dominum non potuit comburi. et sancta tecla ossa
residua collegit et illum digitum et edificauit ecclesi am
que dedicata fuit a domino papa. ut fieret in illa die
collectionis ossium festum. non tantum festum dedi-
20cationis sed etiam decollationis. / tum quia non poterat it a
bene fieri ci rirca pascha. / tum quia ossa in illo die collec-
ta sunt. et ecclesia dedicata.  de  euangelißtis
 Post apostolos uenerat ur  ecclesi a euangelistas qu i non tantum predica-
uerunt sed euangelia scr ipserunt qui per .iiiior. animalia desig-
25nant ur  in ezechiele. et in apocalip si. que sunt homo leo uitul us  aqu ila. vn de
prim a antiphona ad uesperas ad magnificat est ecce ego
Johannes. uidi hostium apertum in celo et cetera. omnia .Responsori a. sumpta
sunt de ezechiele. / pr imum est in   uisione   dei   et  cetera. Jn laudib us
habet ur  de ministerio predicationis ipsorum dilecti   deo     et cetera. Jntr oit us
30misse est propr ios   iusti   meditabit ur   sapientiam  . tamen beatuß iohann
habet propr ium intr oitum Jntr oit us  est Jn   medio   ecclesi e   aparuit   os  
ei us et impleuit. eum. dominus. spiritu. sapientie   et   intellect us  . quia non tantum fuit euangelis ta
sed etiam propheta. tamen iste intr oit us  secundario competit aug us -
tino et Gregorio. et alijs expositorib us . epistola
35 est de fig ur a .iiii. animalium. desumpta de apocalipsi. ecce ego
iohannes. uidi hostium et cetera. ResponsoriumBeat us   uir   qu i   metuit     domi num  .
 .versuspotens   in   terra   erit   semen.  ei us . quod intelligitur de semine uerbi
dei et de semine bonorum operum. generatio re ctorum benedicet ur
quia euangeliste generant filios dei qu i benedicent ur .
40Alleluia pr im us  ad syon. quod sumptum est de ysaia. evangeliu m uerest
designauit ihesu c et alios .lxx. discipulos et dice-
bat eis. Messis quidem multa operaríì autem pau-
ci. offertorium. posuisti domine et ceteracommunio est magna est
gloria in salu. / D icitur autem credo in unum deum quod propr icompetit
45festiuitatib us  de domino et de beata ui rgine et de cr uce.
quia fit mentio de ipsis ibi. Nat us   ex   mari a   ui rgine. pass us  
sub   poncio   pilato   cr ucifix us   etiam   pro   nob is . Apostoliß autem domini
conuenit quia composuerunt et alijs discipuliß domini. Mar-
ciali potentiano et alijs quia a domino missi sunt ad
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 74r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_74r