fol. 53v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 53va

tutino .idest. tr ibulatione exsiccat ur  semen in eis. quia multum
est ibi de duricia et parum de bona terra sicut est in lo-
co petr oso. vn de pro eis dicitur. Semen   cecidit   supr a   petram  
sed exaruit quia     non   habuit   humorem  . Alij per diuici-
5as mundi impediunt ur . per spinas enim intelliguntur diuicie
plene puctionib us  que cum ang us tia et magnis la-
borib us  acqu irunt ur . cum timore et sollicitudine pos-
sident ur . cum dolore ammittunt ur . vn de ex puluere fiunt
cinifes exodi. viii .idest. musce minutissime. que
10pungunt homine m. in facie et terebrant et excecant quia ex
diuicíìs que habende sunt sicut puluis· nascunt ur  punc-
tiones et dilacerationes in anima. / Jn pr imis ergo
suffocat ur  semen .idest. uerbum dei per diaboli concul-
cationem. / Jn secundiß per aduersitatem. / Jn tercijs per di-
15uiciarum punctionem. omneß alij boni sunt. Jn   tercíìs
  per   diuiciarum   punctionem . et semen quod cadit in eos
sicut in bonam terram ub i est satis de terra .idest. mansuetu-
dine et humilitate et facit fructum .xxximum . qu o ad con -
iugatos .lximum . quo ad uiduas. centesimum quo
20ad predicatores propter hoc legit ur  evangeliu m  ut homo senari-
um bone operationis quod petit in offertorio dicens
perfice   gressus   meos   et cetera. ad habendam benedic-
tionem eternam quam affirmat se habere in comm-
unione Jntr oibo et cetera.  .la.
25 Sequit ur  de qu inqu agesima. sicut autem in misterio ecclesi a
lxxam . celebrat et .lxam · ita et qu inqu agesimam in
misterio .scilicet. anni iubilei in quo omnia debita dim-
ittebant ur * possessiones alienate resti-
tuebant ur et serui manumittebant ur  sicut
30habet ur  ex interpretatione. Jubile us  enim remittenuel
inicians interpretat ur  .idest. penitencia que uere liberat a seruitu-
te diaboli et hereditatem eternam restituit. et ue-
ram libertatem tr ibuit. protendit ur  autem .lma. a dominica
qua cantat ur  esto mich i usque ad diem pasche quia per
35penitenciam xpistuc facit nos resurgere et redire ad propr ia*.
penitencia igi tur ut dictum est uere facit liberum. et dei filium.
quod maxime facit per fidem spem et carita tem et timorem dei.
ideo totale istud officiuest de fide spe et carita te. et ti-
more et incipit a fide. Jnuocat enim ecclesi a deum in
40pr incipio per quod fidem notat. Qu omod o enim inuoca-
bunt in quem non crediderunt. Rogat ergo ecclesi a et inuocat
deum pro filijs suis. pr imo pro afflictis sic. esto  
mich i   in   deum   protectorem  . p ost ea pro lapsis et lassis.
vnde dicit sic. et   in   locum   refugíì   et causam subdit .scilicet.
45per fidem cum dicitquoniam   firmamentum   et cetera. tercio pro temp-
tatis in prosperitate dicit et propter   nomen   tuum  dux mich i
eris. et sequit ur  uersus de spe. quasi. merito spei dabis
mich i hoc. quia     in   te   domine   speraui  . Oratio pro afflictis
preces   nostras   quesumus   domine   et ceteraepistola   est  de caritate. et
50sumit ur  de pr ima ad corinthios .xiii. Si   linguis     hominum  
loquar   et cetera. quasi diceret omnes ui rtutes eo mod o qu o ha-

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 53vb

beri possunt sine caritate nichil ualent ad uitam eter -
nam. et ponit ibi .xv. gradus ezechiel. qu ib us  perue-
nit ur  ad templum celeste. / pr im us  gradus est caritas .
patiens   est     benigna   est . non emulat ur . hec sunt .xv.
5gradus uno mod o. et .v. alio mod o. Sequit ur  commenda-
tio carita tis. caritas numqu a m   excidit  . quoniam autem non potes t homo habere
caritatem nis i fiant mirabilia. Mai us  enim est de imp-
io facere pium· quam creare celum et terram. ideo sequit ur  Responsorium.
tu es deus qui facis mirabilia. versus. liberasti
10in brachio .idest. in xpisto .idest. per fidem xpisti. Sequit ur  tractus.
Jubilate  qui uidetur esscontr a illud quod per trac-
tum significat ur  .scilicet. dolores per qu os ecclesi a tr ahit uitam mise-
ram. sed non est contr arium tractui exultatio. quando enim
homo liberat us  est in ipsis miserijs exultat. vn de actuum.
15.v. ibant apostoli gaudentes. et illud. Cor quod cog-
nouit amaritudinem anime sue in gaudio ei us
non miscebit ur  extr ane us . hoc est gaudium super omne gau-
diumevangeliu m   est de fide passionis et resurrectio nisecce  
ascendim us  iherosolimam   et cetera. et quia per fidem illu-
20minant ur  ceci· ideo statim sequit ur  ceci illuminatio qui
ualde sapienter petíìt dicens. Domine   ut   uideam  
quia uisio erit tota merces. offertorium   est similiter
de fide. benedict us   es   domine   et cetera. Communio de ti-
more ne accipiat inferiorem uel superiorem mo-
25lam pro pignore. Manducauerunt   et cetera. hoc autem facit
ecclesia ut ad memoriam reducam us  quod dicitur in
psalmo de iudis. Adhuc esce eorum erant in ore ip-
sorum et ira dei ascendit super eos. Qu i enim comederunt
usque ad nauseam· statim deum ad iracundiam prouo-
30cauerunt. ut incutiatur nobis timor ne per gulam
offendam us  deum sicut iudei. / hoc autem facit ecclesi a· quia tunc
solent homines magis intendere gule propter carnis-
pr iuium quod iminet et ideo bene competit illi diei. et nota
quod in psalmo dicit. et occidit pingues eorum et in cantico deuteronomii.
35impingat us  incrassat us  dilatat us  recalcitr auit. Ma-
tutinale officium est de diluuio ut ecclesia filijs su-
is incutiat timorem ne peccent. per uriam  lux ur iam.
et p ost  in communione ne pe ccent per gulam. quia hec duo uicia
maxime dominant ur  in illo tempore. ideo agit de diluuio
40sed ne timor nimis desperare faciat de arcu
dicit. Arcum meum ponam in nubib us  celi in signum
federis. / et exponit ur  hoc allegorice de xpisto. uel de qu olibet
sancto secundum modum suum. Arc us  iste qu anto magis eleua-
t ur  ad celum tanto magis depr imit ur  ad terram. Jta
45sanctus homo qu anto magis eleuat us  est ad celestia· tanto
plus se humiliat. Juxt a illu d. qu anto maior es humi-
lia te in omnib us . Jtem arc us  signum est federis similiter xpistuc
vn de in psalmo. Respice in faciem xpisti tui. / et ßanctetiam sunt
signum federis qui possunt iram dei tenere sicut mo-
50yses fecit. sed ysaias dicit Non est domine qui consurgat
et teneat te omnipotentem. et ita sancti. quia si ser-
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 53v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_53v