fol. 50v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 50va

profuit nis i appareret. / de tr iplici autem apparitione sollempnizat
ecclesi a et ideo tr ipliciter nominat ur  epiphania  .scilicettheophanibethphania  
epiphania  dicitur qu antum ad illam apparitionem que factest per ste-
llam magis. qui dicuntur magi a magnitudine scientie
5per astr onomiam enim cognouerunt quod stella illa non
erat ex constitutis a pr incipio. sed illa de qu a balaam
magister su us  prophetauit numeri   xxiiii. oriet ur  stella
ex iacob et consurget ui rga de israel et ideo moti sunt
ut ductu illi us  stelle uenirent in bethleem
10ut adorarent regem natum quem eis prophetauit ba-
laam. vnde epiphania dicitur ab epi quod est supr a et pha-
nos quod est apparitio quia de sursum fuit illa ap-
paritio de celo. obtulerunt autem domino tr ia munera
die .xiii. a natiuitate aurum   th us   et   mirram  
15 et per aurum   confessi sunt ei us  regnum. aurum enim solet
dari regib us  in tr ibutum. per th us  sacerdocium. ipse enim
fuit rex et sacerdos secundum ordinem melchise-
dech. per mirram   confessi sunt ipsum esse uerum hominem
mortalem. Allegorice· per hec tres partes philo-
20sophie sign ificam us  natur alem   moralem   rationalem  qu as
debem us  offerre deo. per mirram  moralem que uermeß
abigit carnis mundicia medicina. per aurum  caritas per
thus  humilitas. hec sunt per que deo et angelis fim us  similes
que deus uult sibi offerri a nobis in bethleem que
25interpretat ur  dom us  panis .idest. in ecclesi a ub i est panis angelorum
questio  alibi non. Solet autem queri qu omod o tam cito uenerunt. et
dicit ysidor us  quod ante natiuitatem stella apparuit
ut possent ibi esse in tempore oportuno. Jeronim us  uero dicit
quod uenerunt in dromedaríìs qu i uelocissime cur-
30runt. vn de dicunt ur  a dromos quod est curs us et ares quod est
ui rt us . / Secunda apparitio fuit in baptismo eadem die
annis multis reuolutis .xiii. die .xxx. anni. vn de
lucas et ipse ihesuc erat incipiens qu a si annorum .xxxta.
et ideo dicitutheophania a theos quod est deuß et phanos
35quod est apparitio. quia ibi tota trinitas apparuit
pater in uoce. fili us  in carne. spirituc in columba. et dixit
pater. ipsum audite. quasi dicat. ego sum testis· quod hi c est ille
qui promissus est in lege deuteronomii .xviii. ubi dicit
moyses. prophetam de gente tua et de fratrib us  tuis su-
40scitabit tib i ipsum audies tamqu a m me. et cetera. et post.
Qu i autem uerba ei us  que loquet ur  in nomine meo audire no-
luerit· ego ultor existam. / Tercia apparitio fuit
eadem die anno reuoluto quando manifestauit se esse
deum per mutationem aque in uinum. hoc fuit pr imum mi-
45raculum apertum quod fecit deus. uel pr imum quod fecit in
cana galilee. et ideo dicitubethphania  a beth quod
est dom us et phanos quod est apparitio. quia ista apparitio
facta fuit in domo in nuptíìs. de hiß tr ib us  appari-
tionib us · est sollempnitas in die ista. de manifesta-
50tione in nuptíìs fit tamen mentio in illa antiphona
occ ur runt magi in fine et ex aqu a facto uino letant ur

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 50vb

conuiue alleluia. de baptismo in tr ib us  pr imis Responsoríìs. primu m est ho-
die in iordane et cetera. omnia alia sunt de apparitione
que facta fuit magis. / Qu ia enim non posset ecclesia perfecte
de tr ib us  sollempnizare in una die. de illa plene ex-
5sequit ur . et de alíìs aliqu id admiscet ut notet quod tres
fuerunt in illa die apparitiones. ne c dicitur in illa die
inuitatorium propter tres causas / pr ima est quia ecclesi a ostendit
quod ecclesi a de gentib us  in primicijs suis uenit ad dominum
non uocata per predicationem aliqu am. sed sola stella
10duce ut sic incutiat ur  erubescentia eis qu i non cre-
dunt et qui tarde credunt cum multos habeant predica-
tores. / Secunda causest ne uideam ur  imitari herodem
in inuitatione fraudulenta cum dixit magis.
Jte et interrogate diligenter et cetera. ideo supersedet ecclesi a
15hodie ab inuitatorio sicut in die parasceues ab
aue et a pacis osculo ne uideam ur  imitari iudam
qu i osculo tradidit dicens aue rabi. / Tercia causest quia
ipsa eos nos inuitat .scilicet. stella per qu a m sign ificat ur  fides
que ducit nos ad domum et que illuminat nos in nocte hui us
20seculi. et licet non dicat ur  inuitatorium tamen psalm us  dicitur
inuitatori us venite   exultem us   domino  . et dicitur in tercio
noct ur no. et vii. loco ad ostendendum quod in tercio temporiß
gratie .scilicet. sufficienter inuitata est ecclesi a. de gentib us . nulluß
potes t se excusare quia in omnem terram exiuit son us . et quia
25tercio tempore gratie data est uniformis gratia in pleni-
tudine. legunt ur  autem lectiones de ysaia. quia loquit ur -
qu it ur  de natiuitate domini de qua siue de cui us  appa-
ritione est festum istud. / p ost  lectiones et Responso-
30ria cantat ur  genealogia xpisti de luca in festo
hoc. et in natiuitate domini tantum dicitur genealogia.
quia sicut dictum est hoc festum de natiuitate est
et ib i habet ur  de natiuitate domini. / notandum quod matheus
enumerat generationem illam incipiens ab abra-
35ham descendendo usque ad ioseph uirum marie
de qu a nat us  est et cetera. ostendens per hoc quod a summo ce-
lo fuit egressio ei us . similiter ysaie .xi. dona spirituc sancti
ultimo ponens timorem dicens. et requ iescet
super eum spirituc sapientie et cetera. et ad ultimum dicit repleuit
40eum spirituc timoris domini. / sed lucas ascendendo quia
p ost  baptismum eam enumerat. ne c sistit etiam in abraham
sed usque in adam. et demum procedit per gradus sic qu i
fuit eli qu i fuit et cetera. ostendens quod a baptismo iter est
ad deum. quia per qu osdam gr ad us  ui rtutum qu i significant ur
45per patres gradatim ordinatos et tangit filios
secundum legem non secundum nat ur am sic qu i fuit nathan. qu i
fuit dauid. fili us  adoptiu us . / omnia Responsoria sunt de
apparitione que factest magis officium misse de
eodem est. vn de intr oit us  talis estecce   aduenit  . et hoc
50dicit ecclesi a qu a si alludens oblationib us  regum per h oc  aduerbi-
um demonstrandi ecce ostendens manife-
stam apparitionem           filij dei
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 50v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_50v