fol. 60r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 60ra

tr ibulationes bene factum est quia pe ccauim us et p ost ea impe-
trat misericordiam. Da gloriam nomini tuo faciens nobis secundum
misericordiam. versusMagn us   dominus   et   laudabilis   nimis  . / tercij toni
quia confitet ur  triplex peccatum suum. / Jtem habet ur  in epistola
5que sumpta est de danieleorauit   daniel   domine   deus   meus  
ne   despicias   nos   quia   pe ccauim us  non est nobis sacr i -
ficium. hec dicebant quando erant in babilone tunc quod possu-
m us  nos dicere quando sum us  in peccato. non est sacr ificium in
ßpiritu humilitatis et in animcontr ito suscipiam ur  a te domine
10 Jn .Responsorio. monet offerre hostias tollite   hosti -
as   spirituales  v ersus. Reuelabit deucondensa. Aliter non
potest homo hostias spiritualiter offerre. hoc nis i deus remo-
ueat tenebras a corde. / de .v. tono quia ta-
lem oportet mactare .v. sens us . Sequit ur  evangeliu m luce .vii.
15 erat   mulier   in   ciuitate   pe ccatrix   jn   quo habet ur  quomod o
beata magdalena impetr auit ueniam lacrimis. Qu ia qu ot
habuit in se oblectamenta· tot hostias spirituales
obtulit deo in corpore suo. Jn offertori o ostendit ur  quo
mod o flendum sit et quomod o potest lugere. duo hec faciunt / Me-
20moria peccati preteriti. / et recordatio celestis ierusalem.
quando ßue miserie comparat mundiciam angelorum· flet.
Super   flumina   babilonis   / de pr imo tono quia pr imum
est hec memoria .scilicet. finis. propter quod sum us . Jn communione
orat ut memor sit promissionum dominus. Memen -
25 to   uerbi   tui   seruo   tuo   / de .viii. tono quia in .viii.
etate fiet illa dedicatio.  vi.  feria.
Sexta feria est de passione et orat xpistuc danß nobis
 formam orandi. Miserere   et cetera. de .vto. tono
quia non potest fieri liberatio sine .v. sensuum cohibitione.
30 Jn epistola petit suam liberationem et inimicorum con -
fusionem de ysaiaConfundant ur   omnes   qu i   dereliquerunt  
et in .Responsorio. similiteconquerit ur  dominus de inimicis et maxime de
ypocr itis pacifice loquebant ur . sicut dicebanmagister   sci -
m us   quia   uerax   es     et tamen dolus erat in corde .versus. vi-
35de domine ne sileas. Jn evangeli o similiter expr imit ur  dolus.
collegerunt   pontifi ces   et   pharisei  . quia uero ub i est dolus
et crr crudelitas ibi maxime indiget homo sapientia
ut sapienter Respondeat ideo in offertorio petit inte-
* Benedictuß  llectum ut possit Respondere sine peccato.* Benign us   es   domine  
40 doce   me   iustificationes   tuas. Respondebo sicut
dauid .iii. Regum .xvi. dimitte eum ut maledicat mich i
sicut precepit dominus tales enim sunt ui rga domini. vn de au-
gustin us . vn de superbiunt inpíì quia eos facit pater meus ui rgam
suam. et in prouerbiis fili mi stude sapientie ut possis res-
45pondere sermonem / de .vii. tono propter gratiam
septiformem. et eodem mod o ei us dem toni est p ost communio et
eadem ratione jn qua petit liberari. Ne   tradider.
Sequit ur  sabbatum quod dicitur sabbatum uacans  de  sabbato me
 jllo enim sabbato intent us  est dominus papa pauperib us
50xpisti. dat enim elemosinam. Qu ia tunc sicut dicit Johannes
Ante   .vi.   dies   et cetera factuest ei conuiuium in domo

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 60rb

marie et marthe / et fuit ibi lazar us  quem ipse sus-
citauerat per quod significat ur  quod cum dominus suscitat aliquem de
peccato cenat cum eo in corde. et tunc unxit ei mari a
pedes unguento nardo pistico .idest. fideli / Nar-
5dus herba humilis boni odoris et significat fidem in qua
ungunt ur  allegorice pedes ihesu .idest. humanitas xrist i
et caput .idest. diuinitas sicut habet ur  in marcho et in ma-
theo. / Ante enim in domo symonis leprosi non unxit
nis i pedes hoc habitum est .v. feria precedenti. Ma t heo .videlicet.
10 xpisti pedes sunt pauperes qu oungere   debem us  conso-
lando per munera et tergere   capillis  .idest. superfluis.
tenem ur  enim dare superflua et ideo dominus papa in illa di-
e dat elemosinas pauperib us et ideo uacat illu d sabbatum a propr io
officio et mutuat a feria antecedenti. / uel in
15qu ib us dam ecclesíìs a sabbato antecedenti. Sitientes   ue -
nite   ad   aquas   et meli us  tunc legit ur  epistola de ysa-
ya in qua sunt male cogitationes que precesse-
runt passionemvenite   cogitem us   contr a   iustum   co -
gitationes   et p ost ea percutiam us   eum   linga  . tales
20non habe  habent sabbatum quia non est pax inpíìs dicit
dominuin   evangeli o     rogat pro se et pro discipulis et pro omnib us  fide-
lib us  ut habeant sabbatum. hoc autem fit per unitatem et hoc
per caritatem. / Jn fut ur o uero erit hoc quando erim us  unum
sicut fili us et pater unum sunt. unum in maiori aproxi-
25matione que possit esse illi unitati qua pater
et fili us  unum sunt.  dominica  in  ramis  palmarum.
Post sabbatum in qu o ostendebat ur  deuotio marie
 sequit ur  dominica in qua ostendit ur  deuotio puerorum. vn-
gim us  enim dominum cum maria et cum pueris ueneram ur
30 et ideo facit ecclesi a processionem corporaliter et spiritualiter exie-
runt enim pueri extr a castra obuiam domino. / et nos similiter
debem us  exire extr a castra .idest. extr a delicias car-
nis. sicut dici t apostol us exeam us   extr a   castra   inproperium   ei us   por -
tantes   .i dest. extra delicias corporis. / Jn egressu
35autem cantat ur  quedam antiphona pueri hebreorum et nos debem us
esse pueri .idest. innocentes. et debem us  esse pueri hebreorum
.idest. tr anseuntium omnia terrena. / p ost modum facit ecclesi a statio-
nem in aliqu o loco competenti. ut ibi cum deuocione
et leticia suscipiat ur  uerbum dei sicut suscept us  est xpistuc
40qu i est dei uerbum cum leticia in ierusalem a pueris. / Jn script ur is
siue sermonib us  est xpistuc. vnde ipse in evangeli o. Scr utamini scr ipt ur as
ille enim locunt ur  de me. ipse enim est dulcedo scr ipt ur e
et legit ur  evangelium de mathecum   apropinqu asset   et ceteraMisit   duos  
de   discipulis   suis   dicens   illisJte   in   castellum   et cetera.
45vn de alibi. Misit   discipulos  .lxx. binos et binos .idest.
habentes geminam caritatem dei et proximi. Misit  
inqu a m querere   asinam   et   pullum  .idest. iudaicum populum et gen -
tilem ut duceret eos in celestem ierusalem et legit ur
ideo hac die quia ibi fit mentio de fructu passioniß.
50 / p ost ea autem cantat ur occ ur runt   t ur be   cum   florib us   et   palm -
is   redemptori.   obuiam.   et   uictori  . et nos debem us  similiter ei
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 60r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_60r