fol. 43r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 43ra

lagma sanauit eos et cetera. dici t Sana me domine et sanabor. in
capitu lo et in Responsorio Sana animam meam et cetera. ex predictis autem
patet ratio omnium istorum .scilicet. psalmorum capitulorum Responsoriorum et eorum
que precedunt.  de  .vi.  hora.
5
 Sexta hora cr ucifix us  est ihesuc et ideo tunc laudat eum ecclesi a grati as
agens ei qui pro ipsa passus est. vn de uehementer eum dili-
git. vn de in canticis. nunciate dilecto meo quia amore langueo.
vn de etiam dici t defecit in salutari. tuo. et cetera. Responsorium. Benedicam dominum
in omni tempore. quia dignat us  est pro me pati.  .ixa.
10
 Sequit ur  nona. Jn illa hora xpistuc exspirauit tunc uelum
templi scissum est monumenta. aperta. sunt. et cetera. et ideo tunc dici t ecclesi a mi-
rabilia testimonia tua et cetera. Responsorium. redime me domine et cetera. et
sic orat ecclesi a pro sua redemptione ne uideat ur  oblita
quia tali hora redempta est.  de  uesperis.
15
 Sequit ur  de uesperis. Jn hac hora significat ecclesi a pr imum aduentum qu i
fuit in uespera mundi .scilicet. in ultima etate de qu o reddit
gratias deo. vn de in hac hora psallit. vn de apostol us . nos sum us  in qu os fines.
seculorum deuenerunt. / dicit autem .vque . psalmos ut impetret ueniam peccatorum
que fecit per .vque . sens us  uel quia munit se contr a noct ur nales tr ibulationes tr i -
20bulationes antiphona. et hymn us  dicuntur ratione predicta. precedit
hymnum quandoque responsorium ad notan dum  quod tunc maxime debem us  Respondere ex-
hortationi facte per capitulum precedens. post hymnum sequit ur  uersi-
culuß exhortationiß ut excitet pigros ad intelligendum
25promissa dei que continent ur  in cantico beate Mari e. / pr ima promissio
facta fuit noe. vn de Genesis. ponam archum meum in nubibus. celi. et
hec impleta est. / Secunda abrahe et dauid in prim o Genesis. in semine
tuo benedicent ur  omneß gentes. et dauid. in psalm o. de fructu ventr is
tui ponam super sedem tuam. et hec impleta est in beata ui rgine quod notat ur
30in suo cantico ib iRecordat us   misericordie   sue  . et cetera. per hoc certi
sum us  quod dabit nobis ultimam paradisum .scilicet. / Jtem tunc apponit ur
incensum ad implendum iuge sacrificium. sic enim fie-
bat in lege in qua offerebant ur  duo agni. vn us  in ma-
ne. Ali us  in sero. et hec pinguior. ad notan dum  quod carit as crescit
35ut sim us  semper bonus odor deo proficiendo in scientia et doctr ina.
et etiam quia propter promissiones dei debem us  tales esse ut sim us  ei
boni odoris.  de  completorio.
 Sequit ur  completorium Jn memoriam eterni gaudíì celebr at ur  hec
hora et in signum humilitatis Jncipit conuerte nos et cetera. quia qu ilibet
40qu a muis perfectus estimare se debet imperfectum siue insipientem. dici-
quare  dicuntur  .iiiior.  psalmi  mus autem .iiiior. psalmos ut obtineam us  remissionem peccatorum
que facim us  dum sum us  in corpore composito ex .iiiior. elementis. uel
.iiiior. humorib us . uecomplexionib us . vel quia munit ur  corp us  contr a
fantasias noctis a uoce perfectionis incipit dicens. Cum   inuocarem  
45 exaudiuit   et ceteraJn   tr ibu latione   dilatasti   mich i  . hoc perfectorum est. Sed quia imperfect
se debent reputare omnes perfecti Sequit ur  miserere mei. domine et
exaudi. orationem. meam. quod dicere est perfectorum. p ost ea alijs omnib us  amonitis
ad bonum facit mentionem de pace eterna ib i Jn   pace   in  

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 43rb

id   ipsum  . qu a m semper debem us  habere in memoriam et maxime cum
corp us  debet qu iescere in lecto· mens debet qu iescere in deo. debet
etiam quiescere in spe. vn de secundus psalmuest in   te   domine   speraui  .
 Sed quia spes non est sine timore aliter enim presumptio esset
5sequit ur  ideo psalmus de temptatio neQui   habitat   et cetera. jn quo promi ttit
deus liberare ecclesiam. diabol us  enim est qu a si latro qui de nocte
incedit et ideo iminente nocte dicit psalmum contr a temptationes
noct ur nas. vn de in ultimo psalmo benedicit ecclesi a deum pro liberatione
teptationum. vn de dici t ecce   nunc   benedicite   dominum  . / Sequit ur  antiphona et hym -
10nus et p ost ea capitulum licet in alíís horis capitulum prece-
dat hymnum. hoc autem fit ad notandum quod perfecti qui significantur
in completorio preueniunt temptationi. hoc tamen non faciunt quedam
ecclesi e. Sequit ur versiculus et nunc dimi ttis qu i est psalmus de utr oque aduen -
tu ut promissionib us  alliciam ur et in illis qu iescam us . Se-
15qunt ur  preces contr a fantasmata noctis quia tunc maxime in -
quare  dicit ur  simbolum  in completorio  cumbunt ut dictum est. vn de etiam sequit ur  simbolum et alia de causetiam
ut si homo moriat ur · in confessione fidei moriat ur . vn de et hac
hora fit confessio generalis ut in pr ima ne c mutat ur  antiphona
ut dictuest nis i in festis domini.  de  missa.
20 Sequit ur  de officio misse. orat tunc ecclesi a ut digne appareat
ante presentiam saluatoris. eadem enim carita te qua pr ius  uenit·
uenit in altari. / vt autem fidelitas ostendat ur  dicit ecclesi a in
intr oitum. / Sic enim dicitur pr ima pars misse uel officium in
qu o orat uel laudat deum. Sequit ur  psalmus   et   uersiculus  ut notet ur
25uersio ad operationem. / Q uod autem tropum dicit habet originem a le-
ge. ut enim legit ur  numeri .x. cum eleuaret ur  archa cantabant
exurge domine cum deponebat ur  cantabant reuertere
domine ad multitudinem exercit us . tui. orat autem ecclesi a quia per
orationem uincit ur  amalech .idest. diabol us . Sequit ur  Gloria   patr i  quia p ost
30orationem danda est gloria deo. p ost ea ecclesi a reuertit ur  ad officium ut
notet ur  desiderium. et   ter   dicitur  in festis ad notandum leticiam et
perfectionem. / Jn qu ib us dam tamen ecclesíís semiplene dicitur vt notet ur
quod inperfectuest quod facim us  dum uiuim us . / dum autem canit ur  of-
ficium accedit sacerdos ad altare et coram ipso duo cerei sunt
35qu i significant legem et prophetias que xristu m lucem mundi nunciabant. / est ib i
subdiacon us  ferens evangeliu m et diacon us  qui significant apostolos et
discipulos qu i precedunt. quia misit dominus eos ante faciem suam. / Sed
antecedit ille qui fert th ur ibulum in qu o notat ur  cor humanum quod
debet esse apertum superi us . inferi us  clausum habens ignem caritatis et th us
40deuotionis in sursum tendens quod notat ur  per fumum. / Sacerdos
significat xristu m magnum sacerdotem. / Sed antequ am accedat ad altare dici t
iudica me deus et cetera. ub i petit liberari a temptationib us et illuminari
ut patet in psalmo. / Petit a deo ut det ei quod offerat .scilicet. fi-
lium suum quia nis i deus ei daret ut dedit qu ondam abrahe non haberet
45quod offerret. / Sequit ur  confessi o ut purior sit. / Postea accedit ad
altare ut illu d osculet ur  ut notet ur  pacificatio cum iudeis. / p ost ea li-
brum vt notet ur  pax ad gentes habita per predicationem. / P ost  ad
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 43r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_43r