fol. 65v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 65va

iudementiti   sunt     tib i  .idest. ad honorem tuum qu i ex hoc ma-
gis confusi sunt et in multitudine ui rtutis tue. licet
uidissent multa mirabilia .scilicet. obscuratum solem
et quod petre scisse sunt / Jn hoc est etiam multitudo ui rtutis domin i
5quod mendatia inimicorum uertit in suum honorem. Jn epistola uer o
monet petr us  baptizatos ut ambulent in noui-
tate uite abstinentes   a   carnalib us   desiderijs   di -
cens. obsecr o   uos   fratres   tamqu a m   aduenas     et  cetera. et concor-
dat intr oitui quia gustato spiritu desipit omnis caro.
10 evangeliu m est de resurrectione. Modicum   non   uidebi -
tis   me  a morte usque ad resurrectio nem . et iterum modi -
cum   et   uidebitis   me   p ost  resurrectio nem . et modicum quia uado
ad patrem.  iiii.  dominica  p ost  pascha.
Eeodem mod o qu arta dominica inuitam ur  ad iubilum. sed spe-
15cialiter gentes. vnde cantate   domino   d icitur in intr oitu
 Bernad us . / tr ia fecit mirabilia in incarnatione
sua quod mater esset ui rgo / quod deuß homo / quod anima fidelis.
Jn   conspectu     gentium   reuelauit   iusticiam   suam  
.idest. filium suum. versus. saluauit   sibi   dextera     ei us .
20 et brachium   sanctum   ei us  . et quia per fidem uniti sunt duo
populi .scilicet. gentilis et iudaicus ideo in oratione habet ur deus  
qui   fidelium   mentes   uni us   efficis   uoluntatis     et cetera.
et quia ista dominica quarta apropinquat ascension
ideo ostendit ur  causa iubili .scilicet. ascensio Jn evangeli o  ua -
25 do   ad   eum   qu i   misit   me   et   cetera . et   expedit   uobis  ut
ego uadam. si enim non abiero et ceteracum   autem     abiero  
mittam   et cetera. et docebit nos omnem ueritatem. et hui c
consonat pr incipium epistole beati iacobi apostoli. omne  
datum   optimum   et   omne   donum   perfectum   desursum   est. Sequit ur
30in evangeli o. cum   uenerit   paraclit us . fides enim omne peccatum
excludit. vn de arguere de hoc peccatest arguere   de  
omni     peccato   et   de   iusticia   et   de   iudicio  de   peccato  quod
habent. de   iusticia  qu a m non habent .scilicet. sanctorumquia   uado  
ad   patrem  in cordib us  Omnium sanctorum per cognitionem
35dei et bonam uitam. ad patrem .idest. ad patr is con-
formitatem extollendo eos. et tamen nolunt homines
assimilari sanctis. de iudicio  quod non timent. quia pr in-
ceps hui us  mundi iam iudicat us  est et adhuc secunt ur
dampnatum. et de duob us  sufficit arguere .scilicet. de
40fide quam non habent et haberent si uellent prope enim
est uerbum in ore tuo prope est uerbum in corde tuo. et de iu-
sticia siue de bona uita in qua non imitant ur  sanct
ideo adiecit de timore in eis. et quecumque audierit
loquet ur . hui c concordat finis epistole in   mansuetudine  
45 suscipite     insitum   uerbum   et cetera. si enim spirituc sanctuß audit
que loquit ur  multo fortius homo debet audire et ex-
pectare done c deuß in ipso loqu at ur . quia qu i de se loquit ur  men -
dacium loqu it ur .  de  rogationib us .
Jam per instructos per .iiiior. dominicas et armatos
50.iiiior. cardinalibus ui rtutib us  monet ad nunciare

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 65vb

alíìs. ut qu i audit dicat ueni. et cortina corti-
nam tr ahat dicenuocem   iocunditatis  . idest. nouum testa-
mentum in qu o promissa reddunt ur . non est terroris sicut fu-
it uet us  lex Annunciate   et cetera. sed quia hec dominica dicitur domini ca -
5rogationum propter ascensionem propinquam domini quem se-
qui non possum us  per nos· ideo docet nos petere in
oratione duo que petenda sunt .scilicet. ut cognoscam us
et faciam us largire   quesumus   domine   supplicib us   tuis     spiritu m  
cogitandi   que   recta   sunt   propici us     et   agendi· et cetera. vn de
10in epistola redarguit eos beat us  iacob us  qui uo-
lunt cognoscere et non facere dicens. estote   fac -
tores   uerbi     et   non   auditores   tantum  . Jn evangeli o qu o que osten -
dit quid debeam us  petere .scilicet. eterna. vsque   mod o   non  
petistis   qu icqu a m   in   nomine   meo  . qui enim petit tempora-
15lia nichil petit. in eiß que non qu iescunt qu ies esse non potest.
petite   et     accipietis  quia man us  dextera domini semper
aperta est / trib us  dieb us  ante ascensionem fiunt ro-
gationes que dicuntur letania mjainor. maior
autem letania est in festo beati marchi que inuenta
20fuit a beato gr egorio propter pestem inguinariam.
hec autem inuenta est a beato mammeto archiepiscopo
uienensi propter pestem luporum. sicut enim habet ur  in evangeli o quod de-
mones dei permissione propter peccata hominum intra-
bant porcos. similiteetiam intr auerunt lupos ut magis
25nocerent. et interficiebant homines. non tantum in uicis· sed
etiam in urbib us . / Minor autem dicitur quia a minore in-
uenta fuit. a simplici .scilicet. episcopo. illa uero maior
quia a maiore. / Quare autem hoc tempore fiat· sunt due ration questio
 prima est ut xpisto ascendente et dicente petite solutio
30 et accipietis confidenti us  petat ecclesi a. / Secunda est quia
ecclesi a ieiunat ad hoc ut deposita mole carnis
sequ at ur  dominum qui ascendit pandens iter ante eos. et
uolauit super pennas uentorum. Auis enim que
habundat in carne licet habundet et in plumiß
35non potest bene uolare sicut structio licet habeat
pennas similes pennis herodij et accipitris sicut dicitur
in Job .xl. Fit autem processio Jn qua precedit cr ux
ut diabolus expellat ur  a nobis illo uexillo
in quo tr iumphat us  est et ad sign ificandum quod diabolus
40qui pr ius antecedebat sequit ur  amissa potestate.
/ Jn pr incipio antiphona cantat ur  exurge domine prece-
dente cruce et capsis in quib us  sunt reliqu ie
sanctorum et ut uexillo crucis et orationib us  sanctorum de-
mones .idest. lupi expellant ur . / per campos etiam uadit
45ut etiam a segetib us  demones expellant ur . / p ost modum
cantat ur  missa in aliqu a ecclesia et incipit intr oit us
exaudiuit. et rememorat ecclesia preterita dei
beneficia ad maiorem spem. et ut dei largitas
inuocet ur  ut per hoc coniciat fut ur a. ex eo enim quod
50multociens exaudiuit perpendit ur  quod exaudiet.
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 65v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_65v