fol. 46r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 46ra

de peccatis quod fit per donum scientie et sic sequit ur  illa beatitudo de qua
dicitur beati qui lugent et expellit ur  ira que est contr aria scientie que
impedit animam ne possit cernere uerum. / Jtem ad conseruati-
onem doni quam est scientia petit et ne nos inducas in temp-
5tationem. sic petens donum pietatis. ut .scilicet. in temp-
tationib us  non deficiat pie sustinens iniurias illa-
tas quod est mitium. vnde beati mites. et fugat ur  uicium in -
uidia que opponit ur  pietati. et quia timore separam ur
10a prohibitis et ab amore seculi retardam ur  petit se
liberari a malo quod facit donum timoris humiliando
ße. quia beati pauperes spiritu. et fugat ur  superbia que opponit ur
quare  fiunt  .v.  cr uces  timori. et notandum quod in supr adicto loco ub i fiunt .v.
cruces dicendum est quod tres fiunt in nomine trinitatis
15due fiunt ad effusionem sanguin et aque que fluxerunt
de latere domini. / Finita oratione dominica silet presbiter .idest. in
silentio orat per quod significat ur  silentium mulierum quod fe-
cerunt in sabbato p ost  crucifixionem domini. / Non enim ea die
quia sabbatum erat uenerunt ad monumentum sed die
20crastina. xpistuc uero non ßiluit. sed in anima ad inferos des-
cendens· uinctos eduxit de lacu sicut dici t zacharias .ix. tu
autem domine in sangu ine testamenti tui eduxisti uinctos
de lacu et cetera. de quo lacu presbiter orat se liberari et ecclesiam
totam dum dicit. libera nos domine. / et notandum quod sicut per cali-
25 cem notat ur  passio domini· ita dicim us  quod per patenam
notat ur  dilatatio caritatis dei. Jn passione uero
illi apud quos xristu c passionem declarauerat ut apostoli
fugerunt eo relicto. / ad quod notandum ci rca pr incipium
remouet ur  patena et tradit ur  subdiacono qui-
30tenet eam longe et uelatam ad notandum infidelitatjs
cecationem que contigit in apostoliß. / dum autem dicitur oratio hec·
accedit diacon us  ad subdiaconem et dat ei patenam.
et acceptam patenam tr adit sacerdoti. Jn qu o notat ur  quod p ost
resurrectio nem  domini apostoli ad dominum redierunt. / Munit etiam se
35signo cr ucis ut possit ßeruicium deconsummare sine impe-
dimento. / Sacerdos uero patenam osculat ur  petens pa-
cem corporis et anime a deo. Orandum est enim pro pace temporali
quod habent quedam ecclesi e in consuetudinem. Notandum autem quod hec
oratio dicitur embolism us  uel super quod crescens· quia nichi l petit ur
40hic quod supr a non peteret ur . in dominica oratione. tamen bene locum
obtinet hec oratio. / Notandum autem quod accessio diaconi
et subdiaconi ad sacerdotem· sign i ficat illud quod mulieres
mane uenerunt uidere sepulcrum. hoc autem fit quando
tradit ur  ei patena. tunc enim ambo accedunt
45ad ßacerdotemQ u od autem sacerdoß statim accipit pa-
tenam sibi oblatam sign i ficat quod xpistuc omneß ad se rede-
untes recipit cum desiderio. Q u od patet etiam in hoc quod
statim apparuit marie perseueranti et alijs. vnde

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 46rb

mulieres ille osculate sunt pedes domini. / p ost ea finita
oratione dicit sacerdos per eundem dominum nostrum et cetera. et fa-
cit tres partes hostie. / Sed nota quod una intingit ur
in sangu ine· duas comedit. vel secundum quasdam
5ecclesias unam dat diacono. reliqu a m ßubdiacono.
/ Facit autem tres cruces cum illa parte que intingit ur
in sangu ine. et per hoc notat ur · quod ui rtute tr initatis caro
xpisti redíìt ad animam. Secundum enim philosophos
in sangu ine est sedes anime. / Jn Fractionetiam qu a m facit sa-
10cerdos notat ur  quod sicut discipuli cognouerunt dominum
in fractione panis· ita et nos in hac fractione
deum cognoscam us . / vel tr es cr uces facit ad significan dum  quod
tres mulieres apparuerunt ad hostium monumen -
ti. vnde et ille tres cruces fiunt in superficie cali-
15cis. / tunetiam corporale remouet diacon us . vt no-
tet ur  quod angeluß dum reuoluit lapidem ab hostio mo-
numenti. / Jtem pars que in sanguine intingit ur  significat
uiuos. / vna aliarum eos qui sunt in purgatorio
/ Alia eos qu i sunt in paradiso. Orat ergo pro   uiuis ut in
20bono conseruent ur . / qui     sunt  in p ur gatorio· ut p ur urgen -
t ur pro   illis   qu i   sunt   in   celo ut orent pro nobis. / p ost ea sa-
cerdos procedens in leticiam habitam de resurre ctione
prorumpit in uocem illam quam dixit dominus p ost  resurrectio nem
discipulis suis .scilicetpax   domini   sit   semper   uobiscum . chor us
25uero Respondet. et   cum   spiritu   tuo. optans ipsi sacerdoti
pacem et petit etiam pacem sibi. / Sed prim o ut dign us  sit
pacem recipere· dicit. Agn us   dei. agn us   dei   et   cetera. agn us  
dei qu i   tollis   peccata   mundi dona   nobis   pacem  . Sequit ur  autem
peticio immediate· quia domin us  statim dedit discipuliß
30suis et apostoliß ligandi et soluendi potestatem. / agn us quare  agn us  dei  dicitur  ter
dei dicitur ter ad sign ificandum quod ex beneuolentia tr inita-
tis agn us  missus est. vn de ysaias . emitte agnum domine
et cetera. Jnnocenti us  papa dicit istam tr iplicem repetitionem
que fit dicendo agn us  dei esse· a nominis expositione
35uel interpretatione. Agn us  enim ab agnoscendo.
vel agnos gr ece pium latine. vn de dicit debere dici ter
agnus dei. Qu ia xpistuc in cr uce / patrem agnouit o-
bediencia. obediens ei usque ad mortem. / et ma-
trem pietate· quia ui rginem ui rgini commendauit. / et
40quia nos redemit. / et patri etiam reconciliauit. / p ost ea
sacerdos communicat sacr amentaliter ut ipse et populus et spiritu-
aliter et sicut dictuest alijs dat duas partes .scilicet. dia-
cono et subdiacono. uel ipse comedit. / Sequit ur  post
communio .idest. antiphona quedam que cantat ur  ab omnib us
45ut notet ur  quod domin us  omnib us  discipulis apparuit. et etiam
ab omnib us  cantat ur  ut notet ur  communitas gaudíì.
/ p ost  lauat man us  sacerdos ut notet ur  reuerencia
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 46r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_46r