fol. 66v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 66va

num. quia angeli facta processione apostolorum domino ad litteram
apparuerunt. et ideo statim sequit ur  Jntr oit us  qui est de uerbis
angelorum dicentium apostolis. viri   galilei   qu id   ad -
miramini  . immotis enim oculis aspiciebant et
5diuti us  aspexissent nis i angeli eis intimassent
quod recederent. hic ihesuc adhuc sunt uerba angelorum
qui   assumpt us   est   a   uobis     in   celum   sic   ueniet   ad iudi-
cium in nube .scilicet. quemadmodum et cetera. nubes enim significat
gratiam quia sine nube .idest. sine gratia null us  potest ascendere
10sed xpistuc secundum quod homo et sign i ficabat nubes in qua ascendit
 Qu ia uero de hoc est ineffabile gaudium de ascensi-
one domini ideo sequit ur  uersus. Omnes   gentes   plaudite
manib us  qui etiam habet parum fidei ineffabiliter gau-
det. Si enim xpistuc ascendit et nos ascendem us .
15 p ost modum sequit ur  epistola  de actibus apostolorumpr imum   qu idem  
sermonem   feci     et cetera. Jn qua habet ur  de ascensione
 p ost modum sequit ur  duplex alleluia quia dominus ascendit in duplici
stola et ita eadem ratione cantant ur  duo alleluia in ascen -
sione que durat usque ad pentecosten. sicut in tempore
20paschali. / primu m est ascendit deus in iubilatione .idest. inef-
fabili gaudio antiqu orum patrum. qui cum eo ascende-
bant et apostolorum et angelorum dicentium. Qu iest iste
rex glorie et ysaie. Qu iest iste qui uenit de edom
et dominus in uoce tube in uoce horribili quia de
25uoce loquebant ur  angeli uel dominus per angelos cum diceb-
ant. sic   ueniet   quemadmodum   et quia inuitabant
ad nuptias eternas sicut etiam tuba solet fieri inuita-
re ad nuptias. / S ecundum alleluiest ascendens xpistuc
in altum. p ost ea sequit ur  evangeliu m marci rugientis.
30   Recumbentibus     .xi.   discipulis   et cetera. Sequit ur  expro -
brauit  . ecce rugit us . jn fine uero euangelij ha-
bet ur  de ascensione domini. et     dominus   qu idem   ihesuc   p ost quam  
locut us   est   eis   ascendit     in   celum  .  dominica  p ost  ascensionem.
Sublato a se sponso magis deuota est ecclesia
35 et orat in dominica sequenti jn jntr oitu. exaudi  
domine   uocem   meam   qua   clamaui   et cetera. quasi dicat. co-
gitatione non desiderio sequar te quia sum
filia aquile. et sequit ur  epistola beati petri in qua
habet ur  finis vnusqu isque   sicut   accepit   gratiam  in
40 alterutrum  . hec est commissio talenti mutuam   carita tem  
sectantes   hospitales     sine   m ur m ur atione  .  et cetera.
sic enim adaptat nobis pennas ui rtutum quib us
possim us  uolare ad celum p ost  xpistum. quia bonis
operib us  caritatis et misericordie quasi de monte oliueti
45ascendim us / et sequit ur  duple x alleluia / vnum est dominus in
syna sed qu id est hoc dominus non ascendit de mon -
te syna. sed de monte oliueti de bethania
sicut habet ur  luca ultimo. / Ad quod dicendum quod de sina
sancto ascendit qu antum ad interpretationem. sina enim
50interpretat ur  mandatum ascendit enjm de Sancto man -

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 66vb

dato quod est ite predicate evangeliu m   omni   creat ur e  uel mandatum
sactuest negociamini dum uenio. ipse enim est homo
peregre proficiscens. qui uocatuit seruos suos et tra-
didit illis bona sua uel mandatum sanctuest Sede-
5te in ciuitate. uel de ßancto mandato ascendit. quia per
impletionem mandatorum dei ascendit xpistuc et alij
p ost  ipsum. evangeliu m est de promissione spirituc sancti. cum   ue -
nerit   paraclit us   qui   a   patre   procedit     et cetera.  in  uigilia pentecostes.
Sequit ur  de uigilia pentecostes in qua cele-
10brat ur  baptisma sicut in uigilia pasche. quia iste
due festiuitates sunt maiores et necessarie inter
omnes. Jn uigilia enim pasce celebrat ur  baptismuß
quia nichi l nobis nasci profuit· nis i redimi profuisset
et redimi nichi l profuit nis i paragelit us  mitteret ur . et ideo
15in uigilia pentecosteß celebrat ur  baptisma. / et le-
gunt ur  lectioneß eadem ratione qua in uigilia pas-
che ut instruant ur  baptizandi. / et est pr ima lec-
tio locut us  est dominus ad abraham. / Sed qu id pertinet mod o
dicere de immolatione ysaac. magis pertinet
20ad uigiliam pasche. / ßolutio dicitur propter promissionem que est
ibi. Multiplicabo semen tuum sicut stellas ce-
li baptizati sunt stelle et fit eis promissio cum
dicitur. jn semine tuo benedicent ur  omnes gentes. hoc
tantuconuenit baptizatis qui sunt unum semen .idest.
25ueri filij abrahe. / Alia lectio est apprehendent
vii. mulieres et cetera. per quas sign ificant ur  .vii. do-
na spirituc sancti que dant ur  in baptismo. / Alia patent. p ost ea
fit processio ad fontes sicut in uigilia pasche et
cantat ur  missa sine intr oitu quia recessit pastor
30noster. / p ost modum sequit ur  epistola de actib us  apostolorum in qua
habet ur  quod paulus baptizabat baptizatos a io-
hanne. quando in spiritum non credebant. sicut illos qu i dixerunt
sed neque si spirituc sanctuß est audiuim us . p ost modum sequit ur  unum
alleluia confitemini in gratiarum actionem pro baptizatis.
35 sed quare sequit ur  tract us . cum spirituc sanctuß faciat omnia leuia·
  hoc est propter baptizatos qui multos tract us  mi-
seriarum passuri sunt si uixerint. p ost  sequit ur  evangeliu m de
promissione spirituc sancti. Si   diligitis   me   manda -
ta   mea   seruate  .
40 Jn die pentecostes celebrat ur  festum de aduen -
tu domin spirituc sancti. / visibiliter enim descendit in discipuloß
et fuit hoc argumentum quod non poterunt calumpni-
ari iudei. resurrectio nem  enim et ascensionem calumpni-
abant ur . sed hoc non potuerunt facere de aduentu
45spiritu sancti. quia ex omni natione que sub celo est conuene-
runt ad diem festum et tunc descendit spirituc sanctuß ui-
sibiliter in discipulos sicut xpistuc promiserat. et loquebant ur
omnib us  linguis coram omnib us . ideo incipit intr oit us .
Spirituc   domini   repleuit   orbem   terrarum  .idest. ecclesiam que dicitur
50orbis terrarum. sicut enim extr a orbem terrarum nichi l uiuit
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 66v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_66v