fol. 41r

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 41ra

Jncipit summa magistri Guillelmi autisiodorensis de officíìs ecclesiasticis.

 Jerusalem que sursum est mater nostra dicitur propter tria. / Sumus enim
filij eius per doctrinam apostolorum et aliorum sanctorum qui sunt ci-
ues illius ciuitatis. / Sumus etiam filíì eius per intercessionem.
Jpsa enim intercedit pro nobis quod haberi potest per illud tercij regum .i.
5ubi dicitur quod bersabee que interpretatur puteus sacietatis impetra -
uit regnum filio suo salomoni. / Sumus enim filij eius
conformatione. ei enim dum uiuimus conformari debemus. quod
habetur per illud exodi .xxvi. ubi dicit dominus moysi. omnia fac secundum exemplar
quod tibi monstratum est in monte. Maxime autem conformari debemus
10celesti ierusalem in laudando deum. vnde apocalipsis .iiii. habetur quod animali-
a oculos undique habentia requiem non habebant dicen -
tia. SanctusSanctusSanctus. et ceteraConformare igitur nos debemus ei
laudando deum ad exemplum ipsiusQuia uero non potest ecclesia militans
imitari ecclesiam triumphantem plenarie propter hoc quod dicituGenesis .iii.
15Jn sudore uultus tui et cetera. et sapientie .ix. corpus quod corrumpitur ag-
grauat animam. et ideo neccesse habet homo aliquando intendere eis que sunt
neccessaria corpori propter quod non potest incessanter laudare deum· facit quod
potest horis statutis laudando deum octies in die naturali secundum
quod hesdras instituit. Quater in die et quater in nocte. dauid et
20dicit Septies in die laudem dixi tibi. et iterum Media nocte surgebam
ad confitendum. nomini. tuo. domine. et hunc ordinem sequitur ecclesiaQuidam ita diuidunt
Media nocte canitur officium matutinale. matutine laudes
et .vi. alie de die. Missa oblatiest et non numeratur inter lau-
des. Alij uero ponunt nocturnale officium et matutinas la-
25udes pro una laude. Et quia ecclesia .vi. alias laudes de
die et missam ponunt pro una laude. Et quia ecclesia hunc oc-
tonarium seruat· hoc officium sub octonario redac-
tum est a theologis determinandum. de officijs in generali
Primo autem de officíìs ecclesie in generali dicendum est et postea in
30 speciali quod in unaquaque dominica sit officium. et in unaquaque
sollempnitate. Secundo de personis quarum est celebrare
diuinum officium. / Tercio loco .scilicet. de ecclesia materiali et qui libri theo-
logie et quare determinatis temporibus leganturDicturergo
de officíìs ecclesiasticis in generali· inchoabimus
35ab officio nocturnali sic. Ecclesia sciens quod xristuc est alpha
et .omega. idest. principium et finis apocalipsis .i. propter hoc a domino inci-
pit petens cum fiducia ut dominus aperiat ei os ad lau-
dandum deum digne dicens. Domine labia mea aperies
et finit in ipso cum dicit omnibus completis deo gratias. Chorus uero
40ad notandum armoniam non mutata persona Respondet dicens. et
os meum annuntiabit. laudem. tuam. / Est enim uera armonia ut
sit credentium cor unum et anima una. actuum .iiii. et in tali
unitate laudetur deus. Sed quia contemptus pharao surgit in
scandala ne subcumbat orat ecclesia statim dicens. Deus in 
45adiutorium meum intende. et Respondet chorusDomine ad 
adiuuandum me festina. Jstis autem duobus habitis
.scilicet. habita gratia per quam aperitur os et repulso diabolo per auxi-

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 41rb

lium dei nichil aliud restat nisi laudare. vnde statim laudat dicens.
Gloria patri  et filio  et .spiritui. sancto. et cetera. et hic uersus simplex laus estde
et post unumquemque psalmum dicitur. psalmus enim qui dicitur a psallin quod
est tangere bonam operationem significat. qua finita danda est
5gloria deo. quia pro omni bono opere laudandus est deus. et nunc  et 
semper. / est enim laus de omni opere bono. Sicut erat 
in principio quando creauit celum et terram. Sicut enim eius solius est laus
de creatione celi et terre· Sic eius est solius de omni opere bono
et nunc  et semper et ceteraQuia uero non sufficit laudare
10deum nisi inuitemus alios ad laudandum ut qui audit dicat ue-
ni apocalipsi. et cortina cortinam trahat exodi .xx. Sequitur
inuitatorium et etiam psalmus inuitatorius .scilicetvenite exul -
temus domino . et redditur multiplex causa quare debemus ex-
ultare et iubilare deo cum dicitur. Quoniam deus  magnus 
15 et cetera. ultima uero causa assignatur ne simus ingrati sicut
iudei fuerunt qui propter suam ingratitudinem et maliciam terram
promissionis non intrauerunt. vnde diciturSi introibunt in requiem.
meam . quasi. dicat. nonQuia iterum non sufficit laudare
nisi et corde laudemus· Sequitur hymnus. / est autem hymnus la-
20us dei cum cantico. / Canticum uerest exultatio mentis habi-
ta de eternis in uocem prorumpens. / Et quia psalmi sunt
hymní vnde et psalterium dicitur liber hymnorum Jn quibusdam ecclesijs
non cantanturur hymni. Sed melius est ut dicantur quoniam non
omnis hymnus est psalmuß. ut quando nichil operando laudamus deum.
25cum exultatione mentis propter quam laudem exprimendam cantatur
hymnus. Quia iterum non sufficit laus cordis et oris nisi sequatur
opus propter hoc sequuntur psalmi per quos significantur bona opera. vnde
dauid. Jn psalterio decacordo psallam tibi. Jn instrumento. enim.
sic dicto solebat dauid psallere ad significandum quod in psalterio
30spirituali .idest. spiritu uiuificato per fidem debemus psallere deo
implendo .x. legis precepta. / Sed ante psalmum inchoatur
antiphona quia a caritate est et incipit omne opus meritorium.
Sed imperfecte dicitur. / Post psalmum tamen perfecte dicitur quia caritas in uia
imperfecte habetur. sed in patria perficietur per bona opera. et post bo-
35na opera que modo fiunt ex caritate sicut dicit ysaias. quod ignis est
modo in syon et caminus erit in ierusalem. / Jtem ab uno in-
choatur antiphona. et a pluribus finitur ut notetur quod caritas incipit
ab uno .idest. a xristo et in membris eius ab ipsconsummatur. sicut
ipse dicit in evangelio. iohannis. Mandatum nouum do uobis et cetera. Significat
40autem antiphona. mentis iocunditatem. vnde psallite sapienter.
tunc enim iocunditas sapida est cum de deest. tunc sunt ma-
nus sub pennis ezechielis .i. et prouerbiisBeatus uir qui inuenit
sapientiam et qui affluit prudentiaQuia qui habet iocunditatem mentis
in eternis de facili affluit prudentia bonis operibus
45quibus sibi prouidet in futuro. / hec iocunditas augmentatur per
bonam operationem et ideo antiphona ante psalmum imperfecte dicitur post
psalmum perfecte. vnde dicitur antiphona quasi ante psalmum sonans. post antiphona·
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 41r. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_41r