fol. 46v

Inhaltsverzeichnis | Volltext

Blättern:

< |

| >

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 46va

sacramenti ne .scilicet. ad res communes nis i lot us  accedat.
/ vel ad cautelam fit hoc ne .scilicet. aliqu od fragmentum m-
inimum manui inheserit. / vel ut reputet se
indignum sicut sacerdos legalis qu i immund us  erat usque
5ad uesperam p ost  oblationem uitule rufe. vn de lauabat etiam
uestimenta sua. per h oc notat ur  quod omni tempore suo humilia-
re se debet sacerdos. Sequit ur  oratio ut sit redit us  in idem
ab eodem a quo incipit ur  .scilicet. gratia domini preueniat et se-
quat ur . / ad ultimum dicituJte missa estvt notet ur
10hostiam esse missam ad deum patrem pro genere humano.
de  officijs  in  speciali  Dicto generaliter de officijs horarum dicendum est specialiter
de officio dierum dominicarum et festorum et de conuenien -
tia officiorum matutinalium et misse officio
et p ost ea de ordine librorum theologie qu i legunt ur
15in ecclesia. / Jn pr incipio igi tur diuidim us  tempus· in.
iiiior. tempora. / est enim tempus renouationis / deuia-
tionis / reconciliationis / et peregrinationis.
/ temp us  renouationis incipit ab aduentu domini·
quia per ei us  aduentum noua facta sunt omnia et durat
20usque ad .lxxmam . / Jbi incipit tempus deuiationis. ibi enjm
recolit ecclesia casum pr imorum parentum. / temp us
uero reconciliationis· durat a pascha usque ad
pentecosten. quia per paschalem agnum reconcilia-
m ur  deo. / tempus uero peregr inationis protendit ur  a pen-
25tecoste· usque ad aduentum domini. Q u ia nobis
deo reconciliatis non restat nis i ut nos peregr inos
reputem us  cum psalmis ta dicente. Aduena ego sum
questio et peregr in us et cetera. Sed hi c orit ur  questio quare a tempore renouati-
onis incipiunt officia ecclesie. videt ur  enim quod debe-
30rent incipere a tempore deuiationis. quia pr ius  est deuiatio
qu a m renouatio illi us  deuiationis. et iterum quia in
tempore deuiationis legit ur  pr imus liber theologie. Ge-
nesiß ßolutio  .scilicet. / Ad hoc dicitur a qu ib us dam quod hoc facit ecclesia ne inci-
piat ab errore. / Alij dicunt sic quod per aduentum domin i
35omnia noua facta sunt. vn de apocalipsis  . ecce noua fa-
cio omnia. ideo in honore aduent us  domini a tempore reno-
uationis incipit ecclesi a officium suumSed si qu iß
medullit us  inspiciat ibi est ratio iustissima nec
ualet pr ima ratio. quia non dicitur tempus deuiationis sic
40quia ecclesia in illo tempore deuiet. sed quia errorem pri-
morum parentum recolit ut ad penitenciam sic nos tr a -
hat. jdeo enim recolit deuiationem suam· ut e-
mundet se per penitenciam. vnde tempus deuiationiß
intelligitur idem quod tempus penitentie. S ed quia gratie infusio
45antecedit contr icionem que per pr imum aduentum habet ur ·
ideo precedit tempus renouationis quod est tempus gratie
 p ost ea sequit ur  tempus penitencie in quo ecclesia corrigit erro-
rem suum siue deuiationem suam. p ost ea sequit ur  tempus pe-
penitencie per quam reconciliam ur  deo et hoc est tempus recon -
50ciliationis. vnde p ost ea sequit ur  tempus reconciliation

Paris, BnF, Ms. lat. 14145, fol. 46vb

/ p ost  tempus reconciliationis sequit ur  tempus peregr inationis. / quia p ost  re-
conciliationem ad deum debem us  nos reputare fili-
os dei et peregr inos in hoc mundo et pugnare pro patr ia.
siue hereditate superna. vnde tunc legit ur  liber regum in
5qu o de bellis habetur. notandum igit ur  quod tempore renoua-
tionis inchoat ecclesi a ab aduentu domini· per quem omnia
renouata sunt. / Est autem qu adruplex ei us  aduent us . / pr im us de  qu adr uplici  aduentu
in carnem. / Secundus in mentem de istis duobus habet ur  aba-
cuc .ii. Si moram fecerit expecta eum quia ueniens ue-
10niet et cetera. / de secundo Johannis. xíííí. et ad eum ueniem us  et
mansionem apud eum faciem us . / terci us  in morte cui us libet
/ Quart us  ad iudicium de tercio habet ur  ma t thei .xxiii. si sciret
pater familiaß qua hora fur uenturus. et cetera. et iterum si in
pr ima uigilia uenerit .idest. in puericia et si in secunda ui-
15gilia uenerit .idest. in iuuentute et cetera. et ita inuenerit .scilicet.
uigilantes beati sunt serui illi. de .iiiita. ysaie .iii. ve-
niet dominus ad iudicium cum senatorib us  populi sui et
cetera. tamen ecclesia non celebrat nis i duos aduentus. pr imum
enim et secundum reputat pro eodem. ideo enim uenit in
20carnem ut ueniat in mentem. propter hoc enim uenit in
carnem ut ueniret in mentem. et iterum quia uterque
misericordie est. et terci us et qu art us  similiter habent ur  pro eodem quia uterque i us -
ticie est ratione uni us  effect us Quare autem celebr- questio
at ecclesia aduent us  hui us mo di sub binario· ut in solutio
25filijs suis generet amorem et timorem dei. vn de in psalm o
eleuamini porte eternales et cetera. timor domini sanctuß
qu i permanet in eternum. et amor ipsi us  qu i similiter durabit
in eternum. vnde .i. corinthiorum .xiii. cari tas numqu a m excidet. timo-
rem autem debem us  ei ut domino. amorem· ut patr i. vn de
30Malachie .iii. Si ego dominus ub i est timor meus. et si ego
pater ub i est amor meus. fides in te· est xristu c in te. cele-
brat ur  autem aduent us  per .iiiiior. septimanas. / Jn prim a
specialiter de pr imo aduentu cantat ecclesi a. / Jn secunda et
tercia· de secundo. Hac ratione. quia pr imum aduentum an-
35tiqu i patres tantum expectauerunt. Secundum uero et anti-
qu i et moderni. / Jn quarta uero septimana reco-
lit ecclesia tempus in quo dominus descendit in uentrem
beate ui rginis. vn de tunc dicitur. Rorate   celi   desuper   aperiat ur   ter -
ra   et   germinet .idest. beata ui rgo  et  germinet. saluatorem.
40 Jn pr ima autem  dominica aduent us  est intr oit us  ad te leuaui.
quia per aduentum domini in carnem maxime spes eleua-
t ur . Sic enim deus dilexit mundum ut filium suum unige-
nitum daret. / et Jterum quia propr io filio suo non pepercit.
 versus est uias tuas domine demonstra mich i. quia xpistuc
45ueniens nobis uias suas indicauit. vn de ysaie  .ij.
erit mons dom us  domini et p ost  uenite ascendam us  ad mon -
tem dei iacob et docebit nos uias suas. Q ue autem
ßunt uie ille ostendit epistola que sumit ur  de epistola ad
romanosScientes quia   hora   est  iam   nos   de   sompno  
50 surgere  . et p ost  Sequit ur  nox precessit dies autem apropinqu aba t
Zitiervorschlag: Guillelmus Autissiodorensis, Summa de officiis ecclesiasticis, transcr. P1 (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. lat. 14145), fol. 46v. Ed. Franz Fischer, online (2007-2013): guillelmus.uni-koeln.de/tp1/tp1_46v